آخرین اخبار

عضویت نوران ارتباطات پایدار و اخذ گواهینامه سندیکای صنعت مخابرات ایران
دوشنبه, 27 اسفند 1397 05:11

به گزارش نوران نیوز، شرکت دانش بنیان نوران ارتباطات پایدار با حفظ صیانت از حقوق مشتریان و با ارائه سرویس ها و خدمات باکیفیت و مطلوب در تجهیزات مخابراتی و شبکه، در سال ۱۳۹۷ موفق به عضویت و اخذ گواهینامه سندیکای صنعت مخابرات ایران گردید.

سندیکای صنعت مخابرات ایران با هدف حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان تجهیزات رادیویی، مخابراتی و ايجاد شرايط مساوی در افزایش رقابت و اثربخشی بین شرکت های مخابراتی و سرمایه گذاری ها ایجاد شده است.

Prev Next
About the author