آخرین اخبار

درباره دوره های آموزشی سیسکو cisco نوران بیشتر بدانید

 

دوره های آموزشی سیسکو cisco

آموزشگاه شبکه نوران با اتکا به اساتید مجرب اقدام به برگزاری تمام دوره های آموزشی سیسکو به صورت برون سازمانی و درون سازمانی و ارایه گواهی نامه در پایان هر دوره نموده است.

در تمامی دوره های آموزشی سیسکو دانشجویان با استفاده از تجهیزات سیسکو می توانند تمامی موارد ارایه شده را به صورت عملی انجام داده و نتیجه آن را بررسی نمایند.

دوره های آموزشی سیسکو cisco در نوران کاملا کاربردی و به صورت عملی تدریس می شود.

دوره های آموزشی سیسکو شامل:

  • Data Center

دوره آموزشی Data Center سیسکو با گرایش های :

CCNA Data Center
CCNP Data Center
CCIE Data Center

 

  • Design

دوره آموزشی Design سیسکو با گرایشهای :

CCENT
CCDA
CCDP
CCDE
CCAR

 

  • Routing & Switching

دوره آموزشی Routing & Switching سیسکو با گرایش های :

CCENT
CCNA Routing and Switching
CCNP
CCIE Routing & Switching

  • Security

دوره های آموزشی Security سیسکو با گرایشهای :

CCENT
CCNA Security
CCNP Security
CCIE Security
  • Service Provider

دوره آموزشی Service Provider سیسکو با گرایش های :

CCNA Service Provider
CCNP Service Provider
CCIE Service Provider
  • Service Provider Operations

دوره آموزشی Service Provider Operations سیسکو با گرایش های :

CCENT
CCNA Service Provider Operations
CCNP Service Provider Operations
CCIE Service Provider Operations
 
  • Video

دوره آموزشی Video سیسکو با گرایش :

CCNA Video

  • Voice

دوره آموزشی Voice سیسکو با گرایش های :

CCENT
CCNA Voice
CCNP Voice
CCIE Voice

 

  • Wireless

دوره آموزشی Wireless سیسکو با گرایش های :

CCENT
CCNA Wireless
CCNP Wireless
CCIE Wireless

دوره های مرتبط:

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال