This is some blog description about this site

معرفی انواع VLAN در سوییچ های التکس و نحوه پیاده سازی آنها

معرفی انواع VLAN در سوییچ های التکس و نحوه پیاده سازی آنها

به کلاینت هایی که با استفاده از یک Switch های مشترک به هم متصل هستند را یک Subnet فیزیکی می نامند. اما یک Subnet منطقی به دسته ای از کلاینت هایی گفته می شود که از سوئیچ های فیزیکی به صورت مشترک استفاده می کنند ولی به صورت منطقی از یکدیگر جدا شده اند هر Subnet منطقی به صورت کاملا مجزا از دیگر Subnet ها عمل می کند. به این روش VLAN گفته می شود و در واقع یک شبکه بزرگ را می توانم به شبکه های کوچکتر تقسیم کنیم. یکی از مزایای این روش کاهش Broadcast و افزایش امنیت سرور های داخلی می باشد.

ادامه خواندن
6395 بازدید
0 Comments