آخرین اخبار

دکل‌های منوپل و پل (مخابراتی)

 

1- دکل منو پل (مخابراتی) :

دکل های تک پایه چندوجهی که با ورق فولادی به صورت 8 یا 16 وجهی ساخته و برای نصب آنتن های مخابراتی و تجهیزات رادیویی کاربرد دارند. اتصال قطعات این نوع دکل ها به صورت فلنچی می باشند. مزیت این نوع دکل ها فضای کم مورد نیاز جهت نصب می باشد و بیشتر در مناطق شهری مورد استفاده قرار می گیرند.

 

آشنایی و شناخت انواع دکل‌های منوپل و پل

 

دکل منوپل و پل monopole-and-pole چیست

 

2- دکل پل (مخابراتی) :

دکل های تک پایه با مقاطع استوانه ای که با لوله ساخته و برای نصب آنتن های موبایل به صورت محدود و در ارتفاع های پایین مورد استفاده قرار می گیرند. مزیت این دکل ها فضای کم جهت نصب و قیمت پایین می باشد.