تایید نمونه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (CRA)

طبق مصوبه هیئت‌وزیران، ورود، تولید و عرضه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات شامل دستگاه‌های مخابراتی، پستی، رادیویی و فناوری اطلاعات مستلزم اخذ مجوزهای لازم از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (CRA) می‌باشد.
بر طبق قوانین جاری کشور، این مجوز مشتمل بر تولید تجهیزات، تائید نمونه، گزارش تائید، مجوز ترخیص، مجوز بهره‌برداری، مجوز واردات و صادرات و مجوز خرید و فروش است.
گواهی تائید نمونه تأییدیه‌ای است كه تطابق مشخصات تجهيزات ارتباطي و فناوری اطلاعات، با استانداردهای فني و مقررات ملی اعلام می‌کند و مجوزی برای استفاده از دستگاه در ارتباطات شبکه‌ای بی‌سیم در سطح کشور محسوب می‌شود.

دستگاه های بررسی شده و تایید نمونه سازمان تنظیم و مقررات و رگولاتوری

گواهی و مجوزهای دستگاه های تأیید نمونه سازمان تنظیم مقررات

تایید نمونه سازمان تنظیم و مقررات ارتباطات رادیویی، تأییدیه ايست كه صحت مشخصات يک نمونه از تجهيزات ارتباطی و فناوری اطلاعات از هر مارک و مدل و تطبيق آن را با استانداردهای فنی و مقررات ملی احراز می‌نماید. گواهی تأیید نمونه مجوزی است برای استفاده دستگاه در اتصال به شبکه‌های ارتباطی و همچنين تطبيق آن با استانداردهای فنی و مقررات ملی. كليه سازندگان داخلی، واردكنندگان و نمایندگی‌های مجاز تجهيزات ارتباطی و فناوری اطلاعات قبل از توليد و ورود انبوه وسایل ارتباطی و فناوری اطلاعات به كشور لازم است گواهی تأیید نمونه را از سازمان دريافت نمايند.

اداره كل استاندارد و تأیید نمونه با بهره‌گيری از دستگاه‌های اندازه‌گيری پيشرفته و همچنين همكاری با آزمايشگاه‌های مورد تأييد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی، كنترل و بررسی دستگاه‌های مختلف ارتباطی و فناوری اطلاعات را جهت هماهنگی با استانداردهای لازم بر عهده دارد.
دستگاه‌هایی که در آزمایشگاه‌های مجاز موردسنجش قرار می‌گیرند، درصورتی‌که با استانداردهای موجود مطابقت داشته باشند در سه سطح تایید ، تایید موقت یا تایید دائم گواهینامه دریافت می‌کنند.

مجوز سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی


برای اطلاع از آخرین به‌روزرسانی دستگاه‌های بررسی‌شده، می‌توانید با مراجعه به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (CRA) از لینک زیر این تغییرات را مشاهده نمایید.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

نام گروه دستگاه مارک مدل وضعیت دستگاه تاریخ صدور تاریخ اعتبار کشور سازنده
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز REDLINE 48-00081-11 تاييد- گواهي دائم 1397/11/09 1400/11/09 امریکا 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) TAIT TM8255(TMAB22-H500A تاييد- گواهي دائم 1395/09/30 1398/09/30 نیوزیلند
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) TAIT TB8115 تاييد- گواهي دائم 1396/06/29 1399/06/29 نیوزیلند
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) TAIT TP9331-B1 تاييد- گواهي دائم 1396/06/29 1399/06/29 نیوزیلند
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) TAIT TB9300(TB9310_H200_H200_00AA_10) تاييد- گواهي دائم 1396/10/05 1399/10/05 نیوزیلند
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) TAIT TB9300(TB9315-B3H0-0000-G0AE-10) تاييد- گواهي دائم 1397/07/07 1400/07/07 نیوزیلند
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) TAIT TP9340-B1 تاييد- گواهي دائم 1397/10/16 1400/10/16 نیوزیلند
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) TAIT TB9300(TB9315-H2H0-H2H0-G0AA-10) تاييد- گواهي دائم 1395/06/20 1398/06/19 زلاندنو 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) TAIT TB9300(TB9315-B3H0-0000-N3AE-10) تاييد- گواهي دائم 1397/03/30 1400/03/30 زلاندنو 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) TAIT TM9300(T02-00011-BBAA)/TM9300(T02-00071-AAAA) تاييد- گواهي دائم 1397/03/30 1400/03/30 زلاندنو 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) TAIT TM9300(T02-00011-BBAA) تاييد- گواهي دائم 1397/07/07 1400/07/07 نیوزیلند
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) TAIT TB9315-H2H0-H2H0-N3AA-10 تاييد- گواهي دائم 1397/03/07 1400/03/07 نیوزیلند
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) TAIT TP9335-H5 تاييد- گواهي دائم 1397/05/15 1400/05/15 نیوزیلند
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) TAIT TP9340-H5 تاييد- گواهي دائم 1397/05/15 1400/05/15 نیوزیلند
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) TAIT TM9300(T02-00011-JBAA) تاييد- گواهي دائم 1397/06/26 1400/06/26 نیوزیلند
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) TAIT TB9300(TB9315-H2H0-H2H0-A3AA-10) تاييد- گواهي دائم 1397/10/01 1400/10/01 نیوزیلند
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) Schneider TrioMR450(TBURMR450-M004DH0) تاييد- گواهي دائم 1395/09/30 1398/09/30 استرالیا 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) Schneider QB450(TBURQB4LN-E00N1L00) تاييد- گواهي دائم 1395/10/01 1398/10/01 استرالیا 
تلفن همراه SONY xperiaxz1(g8342) تاييد- گواهي دائم 1396/08/21 1399/08/21 تایلند 
تلفن همراه SONY XPERIAXA1PLUS(G3412) تاييد- گواهي دائم 1396/09/08 1399/09/08 چین
تلفن همراه SONY G3312 تاييد- گواهي دائم 1396/04/10 1399/04/10 چین
تلفن همراه SONY Xperiaxa1(G3112) تاييد- گواهي دائم 1396/04/20 1399/04/20 چین
تلفن همراه SONY Xperiaxa1ultra(g3212) تاييد- گواهي دائم 1396/04/20 1399/04/20 چین
تلفن همراه SONY F3112(Xperia) تاييد- گواهي دائم 1395/09/17 1398/09/17 چین
تلفن همراه SONY g8142(XPERIAxzpremium) تاييد- گواهي دائم 1396/05/11 1399/05/11 چین
تلفن همراه SONY E5(F3311) تاييد- گواهي دائم 1396/03/03 1399/03/03 چین
تلفن همراه SONY (f3212(xperiaxaultra تاييد- گواهي دائم 1395/09/07 1398/09/07 چین
تلفن همراه SONY F5321(xperia) تاييد- گواهي دائم 1395/09/17 1398/09/17 چین
تلفن همراه SONY F8332(Xperia) تاييد- گواهي دائم 1395/09/17 1398/09/17 چین
تلفن همراه SONY F5122(Xperia) تاييد- گواهي دائم 1395/09/17 1398/09/17 چین
تجهیزات SRD با قابلیت GPS GPSPORTS SPIHPU تاييد- گواهي دائم 1395/05/24 1398/05/23 استرالیا 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال GPSPORTS HPURealtime تاييد- گواهي دائم 1395/05/12 1398/05/11 استرالیا 
کنترل از راه دور بالابر ها SAGA SAGA1-L8B تاييد- گواهي دائم 1395/11/24 1398/11/24 چین تایپه-تایوان 
کنترل از راه دور بالابر ها SAGA SAGA1-L10 تاييد- گواهي دائم 1395/11/24 1398/11/24 چین تایپه-تایوان 
کنترل از راه دور بالابر ها SAGA saga1-L12 تاييد- گواهي دائم 1395/11/24 1398/11/24 چین تایپه-تایوان 
تلفن همراه CAT S41 تاييد- گواهي دائم 1397/07/25 1400/07/25 چین
تلفن همراه CAT S31 تاييد- گواهي دائم 1397/07/25 1400/07/25 چین
تلفن همراه CAT S60 تاييد- گواهي دائم 1396/05/23 1399/05/23 چین
تلفن همراه CAT B25 تاييد- گواهي دائم 1396/05/21 1399/05/21 چین
تلفن همراه CAT B30 تاييد- گواهي دائم 1396/05/23 1399/05/23 چین
تلفن همراه CAT S30 تاييد- گواهي دائم 1396/05/23 1399/05/23 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) FeigElectronic IDISC.LRU1002-EU تاييد- گواهي دائم 1396/08/15 1399/08/15 آلمان 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال FeigElectronic IDISC.ANT.U270/270-EU تاييد- گواهي دائم 1396/08/14 1399/08/14 آلمان 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) FeigElectronic IDISC.LRU3000-EU تاييد- گواهي دائم 1396/10/13 1399/10/13 آلمان 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) Teltronic BSR75 تاييد- گواهي دائم 1397/06/18 1400/06/18 اسپانیا 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت IMPALA GT03C تاييد- گواهي دائم 1395/08/01 1398/08/01 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM ILIFE ZedWATCHR تاييد- گواهي دائم 1397/05/08 1400/05/08 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM ILIFE ITELLK3800GN تاييد- گواهي دائم 1397/01/20 1400/01/20 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM ILIFE KIDSTAB7 تاييد- گواهي دائم 1397/01/20 1400/01/20 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM ILIFE ZEDWATCHC تاييد- گواهي دائم 1396/05/28 1399/05/28 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ENTEL HT649 تاييد- گواهي دائم 1396/12/09 1399/12/09 فیلیپین 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ENTEL DX485 تاييد- گواهي دائم 1397/05/09 1400/05/09 فیلیپین 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ENTEL HT944 تاييد- گواهي دائم 1396/10/23 1399/10/23 بریتانیا 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ENTEL HT844IIA تاييد- گواهي دائم 1396/04/19 1399/04/19 آلمان 
لینک مایکروویو NOKIA MPT-HC-HQAM18GHz تاييد- گواهي دائم 1396/09/29 1399/09/29 مجارستان 
قسمت ODU دستگاه های مایکروویو NOKIA MPT-HC-HQAM13GHz تاييد- گواهي دائم 1396/09/29 1399/09/29 مجارستان 
لینک مایکروویو NOKIA MPT-HC-HQAM38GHz تاييد- گواهي دائم 1396/09/29 1399/09/29 مجارستان 
لینک مایکروویو NOKIA MPT-HC-HQAM23GHz تاييد- گواهي دائم 1396/09/29 1399/09/29 مجارستان 
تلفن همراه NOKIA Nokia210(TA-1139) تاييد- گواهي دائم 1398/01/28 1401/01/28 ویتنام 
تلفن همراه NOKIA nokia1PLUS(TA-1130) تاييد- گواهي دائم 1398/01/26 1401/01/26 ویتنام 
تلفن همراه NOKIA nokia3.2(ta-1156) تاييد- گواهي دائم 1398/04/01 1401/04/01 چین
تلفن همراه NOKIA TA-1004 تاييد- گواهي دائم 1396/06/29 1399/06/29 چین
لینک مایکروویو NOKIA MPT-HC-HQAM25GHz تاييد- گواهي دائم 1396/09/01 1399/09/01 فرانسه 
تلفن همراه NOKIA nokia9purewiew(ta-1087) تاييد- گواهي دائم 1398/02/17 1401/02/17 چین
تلفن همراه NOKIA nokia3.2(ta-1164) تاييد- گواهي دائم 1398/04/01 1401/04/01 چین
تلفن همراه NOKIA Nokia7.1(TA-1095) تاييد- گواهي دائم 1397/10/26 1400/10/26 چین
تلفن همراه NOKIA Nokia8.1(TA-1119) تاييد- گواهي دائم 1397/10/26 1400/10/26 چین
لینک مایکروویو NOKIA MPT-HC-HQAM(14500-14725.5/420MHz) تاييد- گواهي دائم 1396/09/14 1399/09/14 فرانسه 
لینک مایکروویو NOKIA MPT-HC-HQAM(14710-14941/420MHz) تاييد- گواهي دائم 1396/09/14 1399/09/14 فرانسه 
تلفن همراه NOKIA Nokia8sirocco(TA-1005) تاييد- گواهي دائم 1397/02/16 1400/02/16 چین
تلفن همراه NOKIA Nokia3.1(TA-1063) تاييد- گواهي دائم 1397/05/03 1400/05/03 چین
تلفن همراه NOKIA nokia6.1plus(ta-1116) تاييد- گواهي دائم 1397/08/29 1400/08/29 چین
تلفن همراه NOKIA Nokia2.1(TA-1080) تاييد- گواهي دائم 1397/08/29 1400/08/29 چین
تلفن همراه NOKIA Nokia3.1plus(TA-1104) تاييد- گواهي دائم 1397/10/26 1400/10/26 چین
تلفن همراه NOKIA NOKIA5.1PLUS(TA-1105) تاييد- گواهي دائم 1397/10/26 1400/10/26 چین
تلفن همراه NOKIA Nokia2(TA-1029) تاييد- گواهي دائم 1396/09/19 1399/09/19 چین
تلفن همراه NOKIA Nokia1(TA-1047) تاييد- گواهي دائم 1397/01/29 1400/01/29 چین
تلفن همراه NOKIA nokia7plus(ta-1046) تاييد- گواهي دائم 1397/02/05 1400/02/05 چین
تلفن همراه NOKIA Nokia6.1(TA-1043) تاييد- گواهي دائم 1397/02/05 1400/02/05 چین
تلفن همراه NOKIA rm-1190 تاييد- گواهي دائم 1396/01/27 1399/01/27 ویتنام 
تلفن همراه NOKIA RM-1172 تاييد- گواهي دائم 1396/03/03 1399/03/03 ویتنام 
تلفن همراه NOKIA RM-1133 تاييد- گواهي دائم 1396/03/07 1399/03/07 ویتنام 
تلفن همراه NOKIA RM-1187 تاييد- گواهي دائم 1396/01/27 1399/01/27 ویتنام 
تلفن همراه NOKIA Nokia106(TA-1114) تاييد- گواهي دائم 1397/10/26 1400/10/26 ویتنام 
تلفن همراه NOKIA nokia81104g(ta_1059) تاييد- گواهي دائم 1397/03/29 1400/03/29 ویتنام 
تلفن همراه NOKIA Nokia3310(ta-1006) تاييد- گواهي دائم 1396/07/30 1399/07/30 ویتنام 
تلفن همراه NOKIA nokia105(ta-1034) تاييد- گواهي دائم 1396/06/08 1399/06/08 ویتنام 
تلفن همراه NOKIA nokia130(ta-1017) تاييد- گواهي دائم 1396/06/08 1399/06/08 ویتنام 
تلفن همراه NOKIA Nokia3310(TA-1030) تاييد- گواهي دائم 1396/03/06 1399/03/06 ویتنام 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت BM bm-204u تاييد- گواهي دائم 1395/11/03 1398/11/03 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت RUPTELA FM-ECO4+S تاييد- گواهي دائم 1398/04/01 1401/04/01 لیتوانی 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت RUPTELA FM-ECO4+ES تاييد- گواهي دائم 1398/04/01 1401/04/01 لیتوانی 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت RUPTELA FM-pro4 تاييد- گواهي دائم 1396/05/09 1399/05/09 لیتوانی 
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD Alcatel-Lucent 8118WLAN تاييد- گواهي دائم 1396/05/31 1399/05/31 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD Alcatel-Lucent 8128WLAN تاييد- گواهي دائم 1396/05/31 1399/05/31 چین
تجهیزات SRD با قابلیت GPS RoadRover DN9605 تاييد- گواهي دائم 1397/02/26 1400/02/26 چین
تجهیزات SRD با قابلیت GPS RoadRover EKS700183 تاييد- گواهي دائم 1397/07/23 1400/07/23 چین
تجهیزات SRD با قابلیت GPS RoadRover IK00764480 تاييد- گواهي دائم 1397/07/23 1400/07/23 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت queclink GV65Plus تاييد- گواهي دائم 1397/01/19 1400/01/19 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت queclink GV300N تاييد- گواهي دائم 1397/01/19 1400/01/19 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت queclink GT301 تاييد- گواهي دائم 1397/01/29 1400/01/29 چین
تلفن همراه NOKIA Ta-1053 تاييد- گواهي دائم 1396/05/02 1399/05/02 چین
تلفن همراه NOKIA Nokia6(TA-1021) تاييد- گواهي دائم 1396/05/11 1399/05/11 چین
تلفن همراه NOKIA Ta-1032 تاييد- گواهي دائم 1396/05/02 1399/05/02 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM ILIFE KIDSTAB6 تاييد- گواهي دائم 1397/01/20 1400/01/20 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM ILIFE ITELLK3400SLSN تاييد- گواهي دائم 1397/01/20 1400/01/20 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) Kirisun PT8100-06 تاييد- گواهي دائم 1397/07/03 1400/07/03 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) Kirisun Dp980Ex تاييد- گواهي دائم 1396/08/15 1399/08/15 چین
فرستنده و گیرنده مایکروویو بدون آنتن سرخود SAF cfip-106/108 تاييد- گواهي دائم 1397/11/09 1400/11/09 لیتوانی 
فرستنده و گیرنده مایکروویو بدون آنتن سرخود SAF CFIP-23-PhoeniX تاييد- گواهي دائم 1396/10/23 1399/10/23 لاتوی 
لینک مایکروویو SAF CFIP-15-PhoeniX تاييد- گواهي دائم 1396/05/22 1399/05/22 لاتوی 
لینک مایکروویو SAF CFIP-38-PhoeniXM تاييد- گواهي دائم 1395/10/08 1398/10/08 لاتوی 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN SAF Integra-24 تاييد- گواهي دائم 1395/08/02 1398/08/02 لاتوی 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM Nexgo N5 تاييد- گواهي دائم 1396/10/09 1399/10/09 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM Nexgo t2 تاييد- گواهي دائم 1396/07/17 1399/07/17 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD Nexgo G3 تاييد- گواهي دائم 1396/12/23 1399/12/23 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) sailor 6215VHFDSC(406215A) تاييد- گواهي دائم 1396/11/29 1399/11/29 دانمارک 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) sailor SP3510 تاييد- گواهي دائم 1396/11/21 1399/11/21 دانمارک 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) sailor TT-6222A تاييد- گواهي دائم 1397/02/24 1400/02/24 دانمارک 
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD Honeywell eda50-111 تاييد- گواهي دائم 1397/07/24 1400/07/24 چین
تجهیزات بلوتوث و ترمینال های WIFI MitsubishiElectricCorporation NTG5.5HUE تاييد- گواهي دائم 1397/11/08 1400/11/08 تایلند 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) MitsubishiElectricCorporation SKE13E-02 تاييد- گواهي دائم 1398/03/01 1401/03/01 تایلند 
تجهیزات بلوتوث و ترمینال های WIFI MitsubishiElectricCorporation NR-213 تاييد- گواهي دائم 1397/11/08 1400/11/08 ژاپن 
مودم مشترکین TD-LTE mobinnet SLR-120S42G تاييد- گواهي دائم 1397/05/21 1400/05/21 کره جنوبی 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN mobinnet AirMaster3100V تاييد- گواهي دائم 1397/02/30 1400/02/30 چین
مودم مشترکین TD-LTE mobinnet MN-2000 تاييد- گواهي دائم 1398/04/19 1401/04/19 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD mobinnet WLTXFSR-104GN تاييد- گواهي دائم 1395/06/20 1398/06/19 چین
اکسس پوینت برون ساختمانی با فناوری TD-LTE mobinnet AirMaster6100D تاييد- گواهي دائم 1397/07/15 1400/07/15 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM suzuki suzukisumopad10 تاييد- گواهي دائم 1396/02/09 1399/02/09 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM suzuki suzukisomopad تاييد- گواهي دائم 1395/09/03 1398/09/03 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA SLR5500(MDR10JCGANQ1AN) تاييد- گواهي دائم 1395/12/17 1398/12/17 مکزیک 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA DM4600e(MDM28QNN9VA2AN) تاييد- گواهي دائم 1396/09/20 1399/09/20 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA DP4801E(MDH56RDN9RA1AN) تاييد- گواهي دائم 1396/12/08 1399/12/08 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA XIRM8668i(AZM28JNN9RA2AN) تاييد- گواهي دائم 1396/12/16 1399/12/16 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA DP4401E(MDH56JDC9RA1AN) تاييد- گواهي دائم 1397/01/29 1400/01/29 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA DP4801ex(MDH56JCN9PA3AN تاييد- گواهي دائم 1397/02/22 1400/02/22 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA DM1400(MDM01JNC9JA2AN) تاييد- گواهي دائم 1395/10/06 1398/10/06 مالزی 
تلفن همراه MOTOROLA motoz(m1b90) تاييد- گواهي دائم 1395/10/15 1398/10/15 چین
تلفن همراه MOTOROLA motozplay(xt1635-02) تاييد- گواهي دائم 1395/09/30 1398/09/30 چین
تلفن همراه MOTOROLA MOTOROLAONE(XT1941-4) تاييد- گواهي دائم 1397/12/21 1400/12/21 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA XIRP3688(AZH01JDC9JA2AN) تاييد- گواهي دائم 1397/11/15 1400/11/15 مالزی 
تلفن همراه MOTOROLA MotoXPro تاييد- گواهي دائم 1395/05/23 1398/05/22 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA XIRM8668(AZM28JNN9KA2AN) تاييد- گواهي دائم 1395/06/14 1398/06/13 مالزی 
تلفن همراه MOTOROLA (MotoZPlay(XT1635-03 تاييد- گواهي دائم 1395/07/25 1398/07/25 چین
تلفن همراه MOTOROLA (MotoZ(XT1650-05 تاييد- گواهي دائم 1395/07/25 1398/07/25 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA XIRDP4801(MDH56JDN9KA1AN) تاييد- گواهي دائم 1395/08/05 1398/08/05 مالزی 
تلفن همراه MOTOROLA (motoxSTYLE(XT1570 تاييد- گواهي دائم 1395/08/10 1398/08/10 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA dm4400e(MDM28JNC9VA2AN) تاييد- گواهي دائم 1396/02/12 1399/02/12 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA T3000A تاييد- گواهي دائم 1395/05/10 1398/05/09 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA Xirm3688(azm01jnh9ja2an) تاييد- گواهي دائم 1395/04/29 1398/04/28 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA XIR-M3688(AZM01JNH9JA2AN) تاييد- گواهي دائم 1395/07/06 1398/07/06 مالزی 
تلفن همراه MOTOROLA MotoX(XT1085)2Generation تاييد- گواهي دائم 1395/05/24 1398/05/23 چین
تلفن همراه MOTOROLA Motog(XT1079)2Generationwith4gLTE تاييد- گواهي دائم 1395/05/24 1398/05/23 چین
تلفن همراه MOTOROLA xt1662(motom) تاييد- گواهي دائم 1395/11/18 1398/11/18 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA DM4601(MDM28JNN9KA2AN تاييد- گواهي دائم 1395/11/16 1398/11/16 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA GP340EX(MDH25KCC4AN3AEA) تاييد- گواهي دائم 1396/02/18 1399/02/18 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA DP4801e(MDH56JDN9RA1AN) تاييد- گواهي دائم 1395/12/18 1398/12/18 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA DM4601e(MDM28JNN9RA2AN) تاييد- گواهي دائم 1395/12/17 1398/12/17 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA HT1250(AAH25KDF9AA5AN) تاييد- گواهي دائم 1396/02/18 1399/02/18 مالزی 
تلفن همراه MOTOROLA MOTOE4(XT1762) تاييد- گواهي دائم 1396/10/04 1399/10/04 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA DP1400(MDH01JDC9JA2AN) تاييد- گواهي دائم 1395/10/05 1398/10/05 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA DP4401(MDH56JDC9KA1AN) تاييد- گواهي دائم 1395/11/10 1398/11/10 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA DM4601(MDM28JQN9KA2AN) تاييد- گواهي دائم 1395/11/10 1398/11/10 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA DM4600(MDM28QNN9JA2AN) تاييد- گواهي دائم 1395/11/10 1398/11/10 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA DP4801(MDH56JDN9KA1AN تاييد- گواهي دائم 1395/10/08 1398/10/08 مالزی 
تلفن همراه MOTOROLA MOTOG5(XT1676) تاييد- گواهي دائم 1396/10/04 1399/10/04 چین
تلفن همراه MOTOROLA MOTOG5PLUS(XT1685) تاييد- گواهي دائم 1396/10/04 1399/10/04 چین
تلفن همراه MOTOROLA MOTOC(XT1750) تاييد- گواهي دائم 1396/10/04 1399/10/04 چین
تلفن همراه MOTOROLA MOTOC(XT1754) تاييد- گواهي دائم 1396/10/04 1399/10/04 چین
تلفن همراه MOTOROLA MOTOE4PLUS(XT1771) تاييد- گواهي دائم 1396/10/04 1399/10/04 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA XIRP8668i(AZH56JDN9RA1AN) تاييد- گواهي دائم 1396/08/09 1399/08/09 مالزی 
تلفن همراه MOTOROLA MOTOE5PLUS(XT1924-1) تاييد- گواهي دائم 1397/10/10 1400/10/10 چین
تلفن همراه MOTOROLA MOTOG6(XT1925-5) تاييد- گواهي دائم 1397/10/10 1400/10/10 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA DP4401EX(MDH56JCC9LA3AN) تاييد- گواهي دائم 1397/10/11 1400/10/11 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA DM4401(MDM28JNC9KA2AN تاييد- گواهي دائم 1396/03/31 1399/03/31 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA sl1600(MDH88JCP9JA2AN) تاييد- گواهي دائم 1396/06/07 1399/06/07 مالزی 
تلفن همراه MOTOROLA MOTOCPLUS(XT1723) تاييد- گواهي دائم 1396/10/04 1399/10/04 چین
تلفن همراه MOTOROLA MOTOZ2PLAY(XT1710-09) تاييد- گواهي دائم 1397/07/22 1400/07/22 چین
تلفن همراه MOTOROLA MOTOZ2FORCE(XT1789-06) تاييد- گواهي دائم 1397/07/22 1400/07/22 چین
تلفن همراه MOTOROLA MOTOX4(XT1900-7) تاييد- گواهي دائم 1397/07/22 1400/07/22 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA (GP338(AZH25KDH9AA6 تاييد- گواهي دائم 1397/06/07 1400/06/07 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA DP4801ex(MDH56JCN9QA5AN) تاييد- گواهي دائم 1397/10/09 1400/10/09 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA DM4600e(MDM28JNN9VA2AN) تاييد- گواهي دائم 1397/10/08 1400/10/08 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA XIR-M3688(AZM01JQH9JA2AN) تاييد- گواهي دائم 1397/05/27 1400/05/27 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA SLR5500(MZR10JBGANQ1AN) تاييد- گواهي دائم 1397/05/27 1400/05/27 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA GP388(MDH38KDH9AN6AE) تاييد- گواهي دائم 1398/04/17 1401/04/17 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) MOTOROLA GM338(AZM25KKF9AA5) تاييد- گواهي دائم 1397/07/17 1400/07/17 مالزی 
تلفن همراه MOTOROLA MOTOG5S(XT1794) تاييد- گواهي دائم 1397/07/22 1400/07/22 چین
تلفن همراه MOTOROLA MOTOG5SPLUS(XT1805) تاييد- گواهي دائم 1397/07/22 1400/07/22 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت SAMA ASA100 تاييد- گواهي دائم 1398/02/09 1401/02/09 ایران 
تلفن های بی سیم خانگی PANASONIC KX-TGB210FX تاييد- گواهي دائم 1395/11/10 1398/11/10 ویتنام 
تلفن های بی سیم خانگی PANASONIC KX-TG1711FX تاييد- گواهي دائم 1395/11/10 1398/11/10 ویتنام 
تلفن های بی سیم خانگی PANASONIC KX-TG1611FX تاييد- گواهي دائم 1395/11/10 1398/11/10 ویتنام 
تجهیزات SRD با قابلیت GPS PANASONIC AM1701 تاييد- گواهي دائم 1397/07/16 1400/07/16 تایلند 
تلفن های بی سیم خانگی PANASONIC KX-TGD320BX تاييد- گواهي دائم 1396/12/15 1399/12/15 مالزی 
تلفن های بی سیم خانگی PANASONIC KX-TG2511FX تاييد- گواهي دائم 1395/11/10 1398/11/10 چین
تلفن های بی سیم خانگی PANASONIC KX-TGD310 تاييد- گواهي دائم 1395/10/01 1398/10/01 مالزی 
تلفن های بی سیم خانگی PANASONIC KX-TGD320 تاييد- گواهي دائم 1395/10/01 1398/10/01 مالزی 
تلفن های بی سیم خانگی PANASONIC KX-TG7851 تاييد- گواهي دائم 1395/10/01 1398/10/01 چین
تلفن های بی سیم خانگی PANASONIC KXTG-6821 تاييد- گواهي دائم 1395/10/12 1398/10/12 چین
تلفن های بی سیم خانگی PANASONIC KX-TGF110 تاييد- گواهي دائم 1395/10/12 1398/10/12 چین
تلفن های بی سیم خانگی PANASONIC KX-TG6461 تاييد- گواهي دائم 1395/09/13 1398/09/13 چین
تلفن های بی سیم خانگی PANASONIC KX-TG6711UE تاييد- گواهي دائم 1395/11/10 1398/11/10 چین
تلفن های بی سیم خانگی PANASONIC KX-TGE110BX تاييد- گواهي دائم 1395/11/11 1398/11/11 مالزی 
تلفن های بی سیم خانگی PANASONIC KX-TG2711FX تاييد- گواهي دائم 1395/11/10 1398/11/10 چین
تلفن های بی سیم خانگی PANASONIC KX-TG2721BX تاييد- گواهي دائم 1395/12/18 1398/12/18 چین
تلفن های بی سیم خانگی PANASONIC KX-TG8061FX تاييد- گواهي دائم 1395/12/03 1398/12/03 چین
تلفن های بی سیم خانگی PANASONIC kx-tg3612bxb تاييد- گواهي دائم 1395/12/18 1398/12/18 مالزی 
تلفن های بی سیم خانگی PANASONIC KX-TG3811 تاييد- گواهي دائم 1395/06/10 1398/06/09 مالزی 
تلفن های بی سیم خانگی PANASONIC KX-TGB110 تاييد- گواهي دائم 1395/10/12 1398/10/12 چین
تلفن های بی سیم خانگی PANASONIC kx-tg7841 تاييد- گواهي دائم 1395/10/12 1398/10/12 چین
تلفن های بی سیم خانگی PANASONIC KX-TGB110UE تاييد- گواهي دائم 1397/05/06 1400/05/06 چین
تلفن های بی سیم خانگی PANASONIC KX-TG3821BX تاييد- گواهي دائم 1395/12/03 1398/12/03 مالزی 
تلفن های بی سیم خانگی PANASONIC kx-tgc410BX تاييد- گواهي دائم 1395/11/23 1398/11/23 مالزی 
تلفن های بی سیم خانگی PANASONIC kx-tgc420BX تاييد- گواهي دائم 1395/11/23 1398/11/23 مالزی 
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS HI-TARGET ihand30 تاييد- گواهي دائم 1397/06/06 1400/06/06 چین
تجهیزات SRD با قابلیت GPS HI-TARGET Qbox8 تاييد- گواهي دائم 1397/06/06 1400/06/06 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت HI-TARGET AT90 تاييد- گواهي دائم 1397/07/25 1400/07/25 چین
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS HI-TARGET V60 تاييد- گواهي دائم 1395/12/08 1398/12/08 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت HI-TARGET ihand20 تاييد- گواهي دائم 1395/12/11 1398/12/11 چین
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS SZZT KS8223 تاييد- گواهي دائم 1396/11/30 1399/11/30 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Cisco SF302-08PP-K9 تاييد- گواهي دائم 1396/11/17 1399/11/17 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Cisco C881G-4G-GA-K9 تاييد- گواهي دائم 1396/12/16 1399/12/16 چین
تجهیزات IP-Phone Cisco CP-8851 تاييد- گواهي دائم 1396/12/28 1399/12/28 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Cisco WS-C2960+24PC-L تاييد- گواهي دائم 1397/03/27 1400/03/27 مالزی 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Cisco WS-C2960-8TC-L تاييد- گواهي دائم 1397/06/03 1400/06/03 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Cisco WS-C2960C-8PC-L تاييد- گواهي دائم 1397/05/16 1400/05/16 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Cisco C3850-NM-4-1G تاييد- گواهي موقت 1397/12/11 1398/06/11 چین
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال Cisco AIR-ANT2535SDW-R تاييد- گواهي دائم 1396/02/26 1399/02/26 چین
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز Cisco AIR-ANT2566P4W-R تاييد- گواهي دائم 1395/12/18 1398/12/18 مالزی 
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز Cisco AIR-ANT2513P4M-N تاييد- گواهي دائم 1396/03/06 1399/03/06 چین
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز Cisco AIR-ANT2588P3M-N تاييد- گواهي دائم 1396/03/06 1399/03/06 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Cisco SG110D-08HP تاييد- گواهي دائم 1397/12/19 1400/12/19 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Cisco AIR-AP1562E-E-K9 تاييد- گواهي دائم 1398/01/17 1401/01/17 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Cisco SLM224GT(SF200-24) تاييد- گواهي دائم 1397/07/28 1400/07/28 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Cisco SRW208G-K9-G5(SF302-08) تاييد- گواهي دائم 1397/07/28 1400/07/28 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Cisco AIR-AP1572EAC-M-K9 تاييد- گواهي دائم 1397/09/07 1400/09/07 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Cisco AIR-AP2802I-E-K9 تاييد- گواهي دائم 1397/10/23 1400/10/23 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Cisco IR829GW-LTE-GA-EK9 تاييد- گواهي دائم 1397/11/17 1400/11/17 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Cisco GRWIC-D-ES-2S-8PC تاييد- گواهي موقت 1397/11/09 1398/05/09 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Cisco SG300-28PP-K9 تاييد- گواهي دائم 1397/06/25 1400/06/25 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Cisco AIR-AP1832I-E-K9 تاييد- گواهي دائم 1397/07/11 1400/07/11 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Cisco WS-C3560CX-12PD-S تاييد- گواهي دائم 1397/06/31 1400/06/31 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Cisco SG300-10SFP-K9 تاييد- گواهي دائم 1397/07/28 1400/07/28 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Cisco SRW224G4-K9(SF300-24) تاييد- گواهي دائم 1397/07/28 1400/07/28 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Cisco SLM2024T(SG200-26) تاييد- گواهي دائم 1397/07/28 1400/07/28 چین
دستگاه های فرستنده و گیرنده سامانه های ناوبری jotron TR-8000 تاييد- گواهي دائم 1397/03/30 1400/03/30 نروژ 
دستگاه های فرستنده و گیرنده سامانه های ناوبری jotron TRON60S تاييد- گواهي دائم 1397/03/22 1400/03/22 نروژ 
دستگاه های فرستنده و گیرنده سامانه های ناوبری jotron TRONAIS-SART تاييد- گواهي دائم 1397/03/30 1400/03/30 نروژ 
دستگاه های فرستنده و گیرنده سامانه های ناوبری jotron TRON40VDR تاييد- گواهي دائم 1397/03/30 1400/03/30 نروژ 
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD GNET GM150-4G تاييد- گواهي دائم 1395/09/28 1398/09/27 چین
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال DIAMOND F23 تاييد- گواهي دائم 1397/02/31 1400/02/31 ژاپن 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال DIAMOND F22 تاييد- گواهي دائم 1396/07/03 1399/07/03 مالزی 
تلفن همراه Apple IPHONE8(A1905) تاييد- گواهي دائم 1396/07/30 1399/07/30 چین
تلفن همراه Apple iPhone8(A1863) تاييد- گواهي دائم 1396/07/30 1399/07/30 چین
تلفن همراه Apple iPhone8PLUS(A1864) تاييد- گواهي دائم 1396/07/30 1399/07/30 چین
تلفن همراه Apple IPHONE8PLUS(A1897) تاييد- گواهي دائم 1396/07/30 1399/07/30 چین
تلفن همراه Apple IphoneX(A1865) تاييد- گواهي دائم 1396/08/29 1399/08/29 چین
تلفن همراه Apple iPhoneX(A1901) تاييد- گواهي دائم 1396/08/29 1399/08/29 چین
تلفن همراه Apple IPHONEXR(A2108) تاييد- گواهي دائم 1398/02/04 1401/02/04 چین
تلفن همراه Apple iphoneXSmax(A1921) تاييد- گواهي دائم 1398/01/28 1401/01/28 چین
تلفن همراه Apple IPHONESE(A1662) تاييد- گواهي دائم 1395/08/03 1398/08/03 چین
تلفن همراه Apple IPHONE6S(A1688) تاييد- گواهي دائم 1395/08/03 1398/08/03 چین
تلفن همراه Apple iphone7plus(a1784) تاييد- گواهي دائم 1395/08/09 1398/08/09 چین
تلفن همراه Apple IPHONE7(A1778) تاييد- گواهي دائم 1395/08/12 1398/08/12 چین
تلفن همراه Apple iphone7plus(A1661) تاييد- گواهي دائم 1395/08/12 1398/08/12 چین
تلفن همراه Apple iphone(a1633) تاييد- گواهي دائم 1395/09/30 1398/09/30 چین
تلفن همراه Apple IPHONEXS(A1920) تاييد- گواهي دائم 1397/08/22 1400/08/22 چین
تلفن همراه Apple iphoneXSmax(A2104) تاييد- گواهي دائم 1397/08/20 1400/08/20 چین
تلفن همراه Apple IPHONESE(A1723) تاييد- گواهي دائم 1396/06/08 1399/06/08 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Apple S1 تاييد- گواهي دائم 1395/12/08 1398/12/08 چین
تجهیزات SRD با قابلیت GPS Apple S2 تاييد- گواهي دائم 1395/12/04 1398/12/04 چین
تلفن همراه Apple iphone7(A1660) تاييد- گواهي دائم 1395/08/03 1398/08/03 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) RENAULT LAN5810WR0 تاييد- گواهي دائم 1396/12/07 1399/12/07 ویتنام 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) RENAULT LAN5800WR0 تاييد- گواهي دائم 1396/12/07 1399/12/07 ویتنام 
تجهیزات بلوتوث و ترمینال های WIFI RENAULT TWE1G0003 تاييد- گواهي دائم 1395/08/26 1398/08/26 ژاپن 
دستگاه های بیسیم کم توان TANIN GP23 تاييد- گواهي دائم 1396/08/29 1399/08/29 چین
دستگاه های بیسیم کم توان TANIN GP22 تاييد- گواهي دائم 1396/09/29 1399/09/29 چین
دستگاه های بیسیم کم توان TANIN TN2000 تاييد- گواهي دائم 1395/10/22 1398/10/22 چین
دستگاه های بیسیم کم توان TANIN GP89 تاييد- گواهي دائم 1398/03/18 1401/03/18 چین
سیستم لینک نوری SANAB SOFC-BC-10 تاييد- گواهي موقت 1398/02/02 1398/08/02 ایران 
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS TRIMBLE Geo7x(88161) تاييد- گواهي دائم 1397/03/12 1400/03/12 مکزیک 
تجهیزات حساس و هشدار دهنده FUJITECOM PL-2000 تاييد- گواهي دائم 1397/02/26 1400/02/26 ژاپن 
تلفن همراه zte ZTEBLADEA110 تاييد- گواهي دائم 1396/03/01 1399/03/01 چین
تلفن همراه zte ZTEBLADEV8 تاييد- گواهي دائم 1396/03/01 1399/03/01 چین
تلفن همراه zte ZTEBLADEA520 تاييد- گواهي دائم 1396/02/10 1399/02/10 چین
تلفن همراه zte ZTEBLADEV8LITE تاييد- گواهي دائم 1396/02/10 1399/02/10 چین
تلفن همراه zte S752 تاييد- گواهي دائم 1396/02/17 1399/02/17 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD zte ZTEWD670 تاييد- گواهي دائم 1398/02/14 1401/02/14 چین
تلفن همراه zte zteba610c تاييد- گواهي دائم 1395/10/14 1398/10/14 چین
تلفن همراه zte ZTEBladeL5 تاييد- گواهي دائم 1395/10/14 1398/10/14 چین
تلفن همراه zte R721 تاييد- گواهي دائم 1395/11/26 1398/11/26 چین
تلفن همراه zte R621 تاييد- گواهي دائم 1395/12/01 1398/12/01 چین
تلفن همراه zte R821 تاييد- گواهي دائم 1395/11/26 1398/11/26 چین
تلفن همراه zte ZTEBLADEA610 تاييد- گواهي دائم 1395/12/11 1398/12/11 چین
تلفن همراه zte ZTEBLADEA612 تاييد- گواهي دائم 1396/03/01 1399/03/01 چین
تلفن همراه zte ztebladel110 تاييد- گواهي دائم 1395/10/14 1398/10/14 چین
تلفن همراه zte ZTEBLADEV7LITE تاييد- گواهي دائم 1395/10/14 1398/10/14 چین
تلفن همراه zte ZTEBLADEA910 تاييد- گواهي دائم 1395/10/19 1398/10/19 چین
تلفن همراه zte ztebladea452 تاييد- گواهي دائم 1395/10/14 1398/10/14 چین
تلفن همراه zte R538 تاييد- گواهي دائم 1395/10/19 1398/10/19 چین
تلفن خانگی بی سیم با قابلیت VoIP Mitel 5505 تاييد- گواهي دائم 1397/02/22 1400/02/22 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Eltex NTP-RG-1402G-W تاييد- گواهي دائم 1395/04/27 1398/04/26 روسیه 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Eltex MES1124MB تاييد- گواهي دائم 1398/04/12 1401/04/12 روسیه 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Eltex MES2324FB تاييد- گواهي دائم 1398/04/12 1401/04/12 روسیه 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Eltex MES2348B تاييد- گواهي دائم 1398/04/19 1401/04/19 روسیه 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Eltex MES3324F تاييد- گواهي دائم 1398/04/19 1401/04/19 روسیه 
تجهیزات IP-PBX Eltex TAU-8.IP تاييد- گواهي دائم 1398/04/19 1401/04/19 روسیه 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Eltex NTU-RG-5402G-W تاييد- گواهي دائم 1397/11/13 1400/11/13 روسیه 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Eltex MES2324P تاييد- گواهي دائم 1397/11/13 1400/11/13 روسیه 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Eltex MES2124M تاييد- گواهي دائم 1397/11/13 1400/11/13 روسیه 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Eltex MES2348P تاييد- گواهي دائم 1398/04/12 1401/04/12 روسیه 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم DELL N2024(E04W001) تاييد- گواهي دائم 1397/12/08 1400/12/08 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD edge WallMountedPosEdge8300 تاييد- گواهي دائم 1397/12/05 1400/12/05 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM saa NR-100 تاييد- گواهي دائم 1397/08/30 1400/08/30 ایران 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال RFS SC3-W71ASIA2 تاييد- گواهي دائم 1396/10/02 1399/10/02 فرانسه 
آنتن سکتوری RFS APXVTM14-ALU-I20 تاييد- گواهي دائم 1397/10/11 1400/10/11 چین
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال RFS SB4-220DSIA1 تاييد- گواهي دائم 1397/03/23 1400/03/23 فرانسه 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال RFS DA8-71AD تاييد- گواهي دائم 1395/09/28 1398/09/27 فرانسه 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال RFS SCX2-220BB تاييد- گواهي دائم 1395/09/28 1398/09/27 فرانسه 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال RFS SCX3-220AB تاييد- گواهي دائم 1395/09/28 1398/09/27 فرانسه 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال RFS SBX6-W71CB تاييد- گواهي دائم 1395/10/19 1398/10/19 فرانسه 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال RFS BA6312-0 تاييد- گواهي دائم 1398/02/17 1401/02/17 آلمان 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال RFS SB6-W60CD تاييد- گواهي دائم 1397/02/18 1400/02/18 فرانسه 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال RFS DA8-59AD4 تاييد- گواهي دائم 1397/02/18 1400/02/18 فرانسه 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال RFS DA10-59AD4 تاييد- گواهي دائم 1397/02/18 1400/02/18 فرانسه 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال RFS DA8-65AD تاييد- گواهي دائم 1397/02/18 1400/02/18 فرانسه 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال RFS SU6-59BD تاييد- گواهي دائم 1397/02/18 1400/02/18 فرانسه 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال RFS SB4-127BB تاييد- گواهي دائم 1395/09/28 1398/09/27 فرانسه 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال RFS SB6-W71AD تاييد- گواهي دائم 1396/06/14 1399/06/14 فرانسه 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال RFS DA10-W71AD4 تاييد- گواهي دائم 1396/06/14 1399/06/14 فرانسه 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال RFS DA6-36BD تاييد- گواهي دائم 1397/02/18 1400/02/18 فرانسه 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال RFS DA8-36AD4 تاييد- گواهي دائم 1397/02/18 1400/02/18 فرانسه 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال RFS DA10-36AD4 تاييد- گواهي دائم 1397/02/18 1400/02/18 فرانسه 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال RFS SB4-W60DD تاييد- گواهي دائم 1397/02/18 1400/02/18 فرانسه 
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز RFS SC2-250BSIA2 تاييد- گواهي دائم 1397/03/02 1400/03/02 ایتالیا 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال RFS da8-w71ad تاييد- گواهي دائم 1396/06/14 1399/06/14 فرانسه 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال RFS A.DP.0.9M.STD تاييد- گواهي دائم 1396/06/12 1399/06/12 فرانسه 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال RFS SC2-W71BD تاييد- گواهي دائم 1396/04/28 1399/04/28 فرانسه 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال RFS SB4-W71BD تاييد- گواهي دائم 1396/06/12 1399/06/12 فرانسه 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم SIEMENS RuggedcomRSG2100 تاييد- گواهي دائم 1398/04/03 1401/04/03 کانادا 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) SIEMENS 11061360 تاييد- گواهي دائم 1397/03/02 1400/03/02 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) SIEMENS MDSD139(6GT2600-0AA10) تاييد- گواهي دائم 1396/12/26 1399/12/26 آلمان 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) SIEMENS MDSD139(6GT2600-0AA10) تاييد- گواهي دائم 1396/12/26 1399/12/26 آلمان 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) SIEMENS RF380R(6GT2801-3AB10) تاييد- گواهي دائم 1396/12/26 1399/12/26 آلمان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم SIEMENS 6GK5004-1BD00-1AB2 تاييد- گواهي دائم 1398/04/22 1401/04/22 آلمان 
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD Bitel IC5200 تاييد- گواهي دائم 1397/04/12 1400/04/12 کره جنوبی 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM Bitel IC5100 تاييد- گواهي دائم 1396/07/24 1399/07/24 کره جنوبی 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM Bitel IC3600 تاييد- گواهي دائم 1396/10/12 1399/10/12 کره جنوبی 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM WINTOUCH M702S تاييد- گواهي دائم 1397/02/22 1400/02/22 چین
تلفن همراه WINTOUCH W10 تاييد- گواهي دائم 1397/02/22 1400/02/22 چین
لینک مایکروویو EVOLUTIONMICROWAVE RFU-CX1m-E-23-TL تاييد- گواهي دائم 1395/04/26 1398/04/25 چین
لینک مایکروویو EVOLUTIONMICROWAVE RFU-CX1m-E-23-TH تاييد- گواهي دائم 1395/04/26 1398/04/25 چین
لینک مایکروویو EVOLUTIONMICROWAVE RFU-CX-13-266-5W8w-TH تاييد- گواهي دائم 1395/04/26 1398/04/25 چین
لینک مایکروویو EVOLUTIONMICROWAVE RFU-CX-13-266-5W8w-TL تاييد- گواهي دائم 1395/04/26 1398/04/25 چین
لینک مایکروویو EVOLUTIONMICROWAVE RFU-CX-8-154A-1W2-TL تاييد- گواهي دائم 1395/04/26 1398/04/25 چین
لینک مایکروویو EVOLUTIONMICROWAVE RFU-CXm-15-420-8W15-TH تاييد- گواهي دائم 1395/04/26 1398/04/25 چین
لینک مایکروویو EVOLUTIONMICROWAVE RFU-CX1m-E-18-H-TL تاييد- گواهي دائم 1395/04/26 1398/04/25 چین
لینک مایکروویو EVOLUTIONMICROWAVE RFU-CX1-E-38-H-TL تاييد- گواهي دائم 1395/04/26 1398/04/25 چین
لینک مایکروویو EVOLUTIONMICROWAVE RFU-CX1-E-38-H-TH تاييد- گواهي دائم 1395/04/26 1398/04/25 چین
لینک مایکروویو EVOLUTIONMICROWAVE IP-20CWL-E-18-L-L-ESX تاييد- گواهي دائم 1395/04/28 1398/04/27 چین
لینک مایکروویو EVOLUTIONMICROWAVE RFU-CX-8-154A-1W2-TH تاييد- گواهي دائم 1395/04/26 1398/04/25 چین
لینک مایکروویو EVOLUTIONMICROWAVE IP-20CWL-E-23-H-ESX تاييد- گواهي دائم 1395/04/28 1398/04/27 چین
لینک مایکروویو EVOLUTIONMICROWAVE IP-20CWL-E-23-L-ESX تاييد- گواهي دائم 1395/04/28 1398/04/27 چین
لینک مایکروویو EVOLUTIONMICROWAVE RFU-CXm-15-420-8W15-TL تاييد- گواهي دائم 1395/04/26 1398/04/25 چین
لینک مایکروویو EVOLUTIONMICROWAVE IP-20CWL-E-18-L-H-ESX تاييد- گواهي دائم 1395/04/28 1398/04/27 چین
لینک مایکروویو EVOLUTIONMICROWAVE RFU-CX1m-E-18-H-TH تاييد- گواهي دائم 1395/04/26 1398/04/25 چین
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز MIKROWAN MW-ANT-31D تاييد- گواهي دائم 1396/05/11 1399/05/11 ایران 
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز MIKROWAN MW-ANT-28D تاييد- گواهي دائم 1396/05/11 1399/05/11 ایران 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN MIKROWAN MW5023 تاييد- گواهي دائم 1395/06/03 1398/06/02 چین
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال MIKROWAN MW50235GHz23dBiPanelAntenna تاييد- گواهي دائم 1395/06/09 1398/06/08 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم PFN PFN-7242IL-AT تاييد- گواهي دائم 1396/10/23 1399/10/23 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم PFN PFN-588I تاييد- گواهي دائم 1396/10/23 1399/10/23 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم PFN PFN-7162IL-AT تاييد- گواهي دائم 1396/10/23 1399/10/23 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم ENGENIUS EWS1200-28TFP تاييد- گواهي دائم 1397/09/28 1400/09/28 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم ENGENIUS EWS5912FP تاييد- گواهي دائم 1397/07/25 1400/07/25 چین تایپه-تایوان 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN ENGENIUS EWS330AP تاييد- گواهي دائم 1397/04/09 1400/04/09 چین تایپه-تایوان 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN ENGENIUS ews310ap تاييد- گواهي دائم 1395/09/20 1398/09/20 چین تایپه-تایوان 
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز ENGENIUS EAG2408 تاييد- گواهي دائم 1395/10/07 1398/10/07 چین تایپه-تایوان 
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز ENGENIUS SA2216 تاييد- گواهي دائم 1395/09/30 1398/09/30 چین تایپه-تایوان 
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز ENGENIUS SA5219 تاييد- گواهي دائم 1395/09/30 1398/09/30 چین تایپه-تایوان 
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز ENGENIUS SA2312 تاييد- گواهي دائم 1395/09/30 1398/09/30 چین تایپه-تایوان 
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز ENGENIUS SA5315 تاييد- گواهي دائم 1395/09/30 1398/09/30 چین تایپه-تایوان 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN ENGENIUS EAP1300 تاييد- گواهي دائم 1397/04/09 1400/04/09 چین تایپه-تایوان 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN ENGENIUS ENS620EXT-IR تاييد- گواهي دائم 1397/06/25 1400/06/25 چین تایپه-تایوان 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN ENGENIUS EWS360AP تاييد- گواهي دائم 1396/10/25 1399/10/25 چین تایپه-تایوان 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN ENGENIUS ews300ap تاييد- گواهي دائم 1396/03/30 1399/03/30 چین تایپه-تایوان 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN ENGENIUS eap1200h تاييد- گواهي دائم 1396/05/22 1399/05/22 چین تایپه-تایوان 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN ENGENIUS ews350ap تاييد- گواهي دائم 1396/02/10 1399/02/10 چین تایپه-تایوان 
تلفن همراه GFIVE classic5 تاييد- گواهي دائم 1397/07/01 1400/07/01 چین
تلفن همراه GFIVE LTE1 تاييد- گواهي دائم 1397/11/02 1400/11/02 چین
تلفن همراه GFIVE KING تاييد- گواهي دائم 1396/03/02 1399/03/02 چین
تلفن همراه GFIVE GPOWER3 تاييد- گواهي دائم 1395/09/23 1398/09/23 چین
تلفن همراه GFIVE z8 تاييد- گواهي دائم 1395/09/23 1398/09/23 چین
تلفن همراه GFIVE WP86 تاييد- گواهي دائم 1395/09/23 1398/09/23 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) sepura STP8040 تاييد- گواهي دائم 1396/04/18 1399/04/18 اتریش 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) sepura STP9140 تاييد- گواهي دائم 1397/05/14 1400/05/14 بریتانیا 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) sepura SCP8010 تاييد- گواهي دائم 1395/07/03 1398/07/03 بریتانیا 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) sepura stp8x140 تاييد- گواهي دائم 1398/01/24 1401/01/24 بریتانیا 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم sangoma VEGA100G(VS0164) تاييد- گواهي دائم 1398/03/11 1401/03/11 کانادا 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم sangoma Vega200G(VS0157) تاييد- گواهي دائم 1398/03/11 1401/03/11 کانادا 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت LEICA GS16 تاييد- گواهي دائم 1395/09/03 1398/09/03 سوئیس 
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD CASTLES Vega3000(V3) تاييد- گواهي دائم 1397/11/02 1400/11/02 چین تایپه-تایوان 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM CASTLES VEGA5000S(V5S) تاييد- گواهي دائم 1395/11/19 1398/11/19 چین تایپه-تایوان 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM CASTLES vega3000 تاييد- گواهي دائم 1396/08/15 1399/08/15 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN U.TEL A304U تاييد- گواهي دائم 1395/09/07 1398/09/07 ایران 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN U.TEL A151 تاييد- گواهي دائم 1395/09/06 1398/09/06 ایران 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN U.TEL A154-B تاييد- گواهي دائم 1398/04/05 1401/04/05 ایران 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN U.TEL G242 تاييد- گواهي دائم 1396/05/07 1399/05/07 ایران 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN U.TEL V304F تاييد- گواهي دائم 1395/11/11 1398/11/11 ایران 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت Maxeeder Mx2526 تاييد- گواهي دائم 1396/05/09 1399/05/09 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM Maxeeder MX-T42 تاييد- گواهي دائم 1395/11/09 1398/11/09 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM Maxeeder MX-T52 تاييد- گواهي دائم 1395/11/09 1398/11/09 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM Maxeeder MX-T51 تاييد- گواهي دائم 1395/11/09 1398/11/09 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM Maxeeder MX-T37 تاييد- گواهي دائم 1395/11/09 1398/11/09 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Extreme X870-32c-Base تاييد- گواهي دائم 1398/01/25 1401/01/25 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Extreme X690-48x-2q-4c تاييد- گواهي دائم 1398/01/25 1401/01/25 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Korenix JetNet5728G-24P-AC-2DC تاييد- گواهي دائم 1398/01/24 1401/01/24 چین تایپه-تایوان 
کانورتور Korenix JetCon1702-A تاييد- گواهي موقت 1397/11/17 1398/05/17 چین تایپه-تایوان 
کانورتور Korenix JetCon1301-s تاييد- گواهي موقت 1397/11/17 1398/05/17 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Korenix JetNet3008 تاييد- گواهي دائم 1398/01/24 1401/01/24 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Korenix JETNET3810G تاييد- گواهي دائم 1398/01/24 1401/01/24 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Korenix JetNet3008G تاييد- گواهي دائم 1398/01/24 1401/01/24 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Korenix JETNET5010G تاييد- گواهي دائم 1396/09/29 1399/09/29 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Korenix JetNet2005 تاييد- گواهي دائم 1396/04/24 1399/04/24 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Korenix JetNet5428G-AC تاييد- گواهي دائم 1396/04/24 1399/04/24 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Korenix JetNet5310G تاييد- گواهي دائم 1396/04/24 1399/04/24 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Korenix JetNet3005G تاييد- گواهي دائم 1398/01/24 1401/01/24 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Korenix JetNet3810Gf تاييد- گواهي دائم 1396/09/29 1399/09/29 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Korenix JetNet3710G تاييد- گواهي دائم 1396/09/29 1399/09/29 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Korenix JetNet3906G تاييد- گواهي دائم 1396/09/29 1399/09/29 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Korenix JetNet3705F-S تاييد- گواهي دائم 1396/09/29 1399/09/29 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Korenix Jetnet6528GF-2AC تاييد- گواهي دائم 1396/09/29 1399/09/29 چین تایپه-تایوان 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) Hytera RD625U(1) تاييد- گواهي دائم 1396/04/10 1399/04/10 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) Hytera RD965U(1) تاييد- گواهي دائم 1396/04/10 1399/04/10 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) Hytera PD985VHF تاييد- گواهي دائم 1396/05/08 1399/05/08 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) Hytera PD565VHF تاييد- گواهي دائم 1395/11/27 1398/11/27 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) Hytera RD625VHF تاييد- گواهي دائم 1395/11/27 1398/11/27 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) Hytera PD685VHF تاييد- گواهي دائم 1396/03/23 1399/03/23 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) Hytera PD705GU(1) تاييد- گواهي دائم 1395/10/08 1398/10/08 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) Hytera PD705GVHF تاييد- گواهي دائم 1398/03/18 1401/03/18 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) Hytera PD415VHF تاييد- گواهي دائم 1396/04/10 1399/04/10 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) Hytera MD655VHF تاييد- گواهي دائم 1396/04/10 1399/04/10 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) Hytera PD795Ex(VHF) تاييد- گواهي دائم 1395/05/04 1398/05/03 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) Hytera PD505VHF تاييد- گواهي دائم 1395/05/04 1398/05/03 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) Hytera PT580HPLUSF4 تاييد- گواهي دائم 1395/08/23 1398/08/23 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) Hytera MT680PlusF4 تاييد- گواهي دائم 1395/08/25 1398/08/25 چین
تجهیزات بلوتوث و ترمینال های WIFI Valeo ID2A تاييد- گواهي دائم 1395/09/22 1398/09/22 مجارستان 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Valeo RFK1A تاييد- گواهي دائم 1398/03/08 1401/03/08 مجارستان 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Valeo ID21A تاييد- گواهي دائم 1396/08/13 1399/08/13 فرانسه 
تجهیزات بلوتوث و ترمینال های WIFI Valeo MBHLTypA تاييد- گواهي دائم 1395/09/28 1398/09/27 آلمان 
تجهیزات بلوتوث و ترمینال های WIFI Valeo MBHL2 تاييد- گواهي دائم 1395/10/15 1398/10/15 آلمان 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Valeo IM2A-D1 تاييد- گواهي دائم 1396/03/30 1399/03/30 آلمان 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Valeo IM2A تاييد- گواهي دائم 1396/06/15 1399/06/15 آلمان 
قسمت ODU دستگاه های مایکروویو SIAEMICROELETTRONICA ASNK38 تاييد- گواهي دائم 1397/02/09 1400/02/09 ایتالیا 
قسمت ODU دستگاه های مایکروویو SIAEMICROELETTRONICA ASNK8(7746_7838) تاييد- گواهي دائم 1397/04/11 1400/04/11 ایتالیا 
لینک مایکروویو SIAEMICROELETTRONICA ODUALFOplus15 تاييد- گواهي دائم 1396/05/29 1399/05/29 ایتالیا 
لینک مایکروویو SIAEMICROELETTRONICA ODUALFOplus38 تاييد- گواهي دائم 1395/07/10 1398/07/10 ایتالیا 
لینک مایکروویو SIAEMICROELETTRONICA IDUALCplus تاييد- گواهي دائم 1395/10/26 1398/10/26 ایتالیا 
لینک مایکروویو SIAEMICROELETTRONICA ODUASN13 تاييد- گواهي دائم 1395/10/20 1398/10/20 ایتالیا 
لینک مایکروویو SIAEMICROELETTRONICA Alfoplus223 تاييد- گواهي دائم 1395/09/30 1398/09/30 ایتالیا 
لینک مایکروویو SIAEMICROELETTRONICA IDUALCplus2e تاييد- گواهي دائم 1395/07/10 1398/07/10 ایتالیا 
لینک مایکروویو SIAEMICROELETTRONICA ODUASN25 تاييد- گواهي دائم 1395/09/28 1398/09/27 ایتالیا 
لینک مایکروویو SIAEMICROELETTRONICA ODUASN38 تاييد- گواهي دائم 1395/09/28 1398/09/27 ایتالیا 
لینک مایکروویو SIAEMICROELETTRONICA ALFOplus23 تاييد- گواهي دائم 1395/07/04 1398/07/04 ایتالیا 
لینک مایکروویو SIAEMICROELETTRONICA IDUALCplus2 تاييد- گواهي دائم 1395/07/06 1398/07/06 ایتالیا 
لینک مایکروویو SIAEMICROELETTRONICA ODUASN7SB-1 تاييد- گواهي دائم 1395/06/23 1398/06/22 ایتالیا 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال procom cxl-3-1lw تاييد- گواهي دائم 1397/02/09 1400/02/09 دانمارک 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال procom CXL70-5C/T-7/H تاييد- گواهي دائم 1395/11/26 1398/11/26 ایتالیا 
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز RACOM JRMB-900-24 تاييد- گواهي دائم 1396/09/11 1399/09/11 جمهوری چک 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM RACOM M!DGE تاييد- گواهي دائم 1396/06/04 1399/06/04 جمهوری چک 
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز RACOM JRMB-680-24 تاييد- گواهي دائم 1396/04/19 1399/04/19 جمهوری چک 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN RACOM Ray2-24R تاييد- گواهي دائم 1396/04/24 1399/04/24 جمهوری چک 
لینک های رادیویی باند فرکانس آزاد (باندهای فرکانسی 2.4، 5.8 و 24 گیگاهرتز) RACOM RAY3-24 تاييد- گواهي دائم 1398/04/19 1401/04/19 جمهوری چک 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم MOXA PM-7200-8TX تاييد- گواهي دائم 1398/02/31 1401/02/31 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم MOXA PM-7200-4MSC2TX تاييد- گواهي دائم 1398/02/31 1401/02/31 چین تایپه-تایوان 
مودم مشترکین TD-LTE MOXA ONCELLG3150A-LTE-EU-T تاييد- گواهي دائم 1396/12/26 1399/12/26 چین تایپه-تایوان 
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز MOXA ANT-WSB-PNF-18 تاييد- گواهي دائم 1397/06/27 1400/06/27 چین تایپه-تایوان 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM MOXA oncell5104-hspa-t تاييد- گواهي دائم 1396/05/23 1399/05/23 چین تایپه-تایوان 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM MOXA OncellG3150-HSPA تاييد- گواهي دائم 1396/03/03 1399/03/03 چین تایپه-تایوان 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM MOXA OncellG3151-HSPA تاييد- گواهي دائم 1396/02/18 1399/02/18 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت COMNAV T300plus تاييد- گواهي دائم 1397/07/23 1400/07/23 چین
آنتن سکتوری COMBATELECOM ODM-075V11N0 تاييد- گواهي دائم 1395/04/26 1398/04/25 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) VERTEXSTANDARD EVX-R70-D0-45 تاييد- گواهي دائم 1395/12/18 1398/12/18 ژاپن 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN InfiNetWireless R5000-Omx/5x.300.2x500 تاييد- گواهي دائم 1396/09/08 1399/09/08 ایران 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN InfiNetWireless R5000-Lmn/5x.300.2x300 تاييد- گواهي دائم 1396/03/30 1399/03/30 ایران 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN InfiNetWireless R5000-Lmn/5x.300.2x63 تاييد- گواهي دائم 1396/03/30 1399/03/30 ایران 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN InfiNetWireless R5000-Lmn/5x.300.2x500 تاييد- گواهي دائم 1396/03/30 1399/03/30 ایران 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN InfiNetWireless R5000-Lmn/5x.300.2x63 تاييد- گواهي دائم 1395/12/09 1398/12/09 ایران 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN InfiNetWireless R5000-Lmn/5x.300.2x500 تاييد- گواهي دائم 1395/10/15 1398/10/15 ایران 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN InfiNetWireless R5000-Lmn/5x.300.2x300 تاييد- گواهي دائم 1395/10/15 1398/10/15 ایران 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN InfiNetWireless R5000-Omx/5x.300.2x500 تاييد- گواهي دائم 1396/03/30 1399/03/30 روسیه 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN InfiNetWireless InfiLinkXGUm/5x.500.2x500 تاييد- گواهي دائم 1396/12/26 1399/12/26 روسیه 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت WINTEC WGM-302u تاييد- گواهي دائم 1396/03/10 1399/03/10 چین تایپه-تایوان 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال laird y4506 تاييد- گواهي دائم 1397/04/20 1400/04/20 آلمان 
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز kenbotong TDJ-5158P6AC×2 تاييد- گواهي دائم 1395/12/04 1398/12/04 چین
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال kenbotong TDJ-5158P9Ax2 تاييد- گواهي دائم 1395/07/27 1398/07/27 چین
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال kenbotong TDJ-5158P9A*2 تاييد- گواهي دائم 1395/07/27 1398/07/27 چین
فرستنده و گیرنده مایکروویو بدون آنتن سرخود trango APEXLYNXHP2-28-1008-2A(27968-28473M/1008M) تاييد- گواهي دائم 1396/07/23 1399/07/23 امریکا 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-F3230DT تاييد- گواهي دائم 1395/04/28 1398/04/27 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-M400BB تاييد- گواهي دائم 1395/04/27 1398/04/26 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-M323 تاييد- گواهي دائم 1395/04/28 1398/04/27 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-M604A تاييد- گواهي دائم 1395/04/27 1398/04/26 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-M87 تاييد- گواهي دائم 1395/04/29 1398/04/28 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-M36 تاييد- گواهي دائم 1395/04/28 1398/04/27 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-A24 تاييد- گواهي دائم 1395/05/04 1398/05/03 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-U88 تاييد- گواهي دائم 1395/05/12 1398/05/11 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-M73EURO تاييد- گواهي دائم 1395/05/19 1398/05/18 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-GM1600E تاييد- گواهي دائم 1395/07/10 1398/07/10 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-M25 تاييد- گواهي دائم 1395/12/23 1398/12/23 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-F3262DT تاييد- گواهي دائم 1395/09/28 1398/09/27 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-F5062D تاييد- گواهي دائم 1395/09/28 1398/09/27 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM UR-FR5000 تاييد- گواهي دائم 1395/12/07 1398/12/07 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-A120 تاييد- گواهي دائم 1395/11/26 1398/11/26 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-M36 تاييد- گواهي دائم 1395/05/04 1398/05/03 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-M802 تاييد- گواهي دائم 1395/12/23 1398/12/23 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-F5220D تاييد- گواهي دائم 1396/02/16 1399/02/16 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM GM600 تاييد- گواهي دائم 1395/12/23 1398/12/23 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-F3400DT تاييد- گواهي دائم 1395/12/09 1398/12/09 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-F3162DT تاييد- گواهي دائم 1395/12/09 1398/12/09 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-F5400D تاييد- گواهي دائم 1395/12/09 1398/12/09 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-F3400DPT تاييد- گواهي دائم 1397/04/31 1400/04/31 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-F3261D-UL تاييد- گواهي دائم 1396/11/21 1399/11/21 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-M25EURO تاييد- گواهي دائم 1396/01/26 1399/01/26 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-F51 تاييد- گواهي دائم 1396/03/22 1399/03/22 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-F51 تاييد- گواهي دائم 1396/04/11 1399/04/11 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-F6122DD تاييد- گواهي دائم 1397/04/10 1400/04/10 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-F5061D تاييد- گواهي دائم 1397/07/21 1400/07/21 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-M85 تاييد- گواهي دائم 1397/10/24 1400/10/24 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-F1000 تاييد- گواهي دائم 1397/10/02 1400/10/02 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-FR5100 تاييد- گواهي دائم 1397/06/27 1400/06/27 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-M330 تاييد- گواهي دائم 1397/05/24 1400/05/24 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ICOM IC-F3400DS تاييد- گواهي دائم 1397/04/31 1400/04/31 ژاپن 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Ligowave NFT1NI تاييد- گواهي دائم 1395/04/27 1398/04/26 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Ligowave NFT1NAF تاييد- گواهي دائم 1395/04/27 1398/04/26 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Ligowave DLB5-15 تاييد- گواهي دائم 1395/04/27 1398/04/26 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Ligowave LIGODLB5-20 تاييد- گواهي دائم 1395/04/27 1398/04/26 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Ligowave LIGODLB5 تاييد- گواهي دائم 1395/04/27 1398/04/26 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Ligowave LIGODLB5-90 تاييد- گواهي دائم 1395/04/27 1398/04/26 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Ligowave LIGODLBPROPELLER5 تاييد- گواهي دائم 1395/04/27 1398/04/26 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Ligowave LIGOPTP5-NPRO تاييد- گواهي دائم 1395/04/27 1398/04/26 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Ligowave LIGOPTP5-23PRO تاييد- گواهي دائم 1395/04/27 1398/04/26 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Ligowave LIGOPTP5-NRAPIDFIRE تاييد- گواهي دائم 1395/04/27 1398/04/26 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Ligowave LIGOPTP5-23RAPIDFIRE تاييد- گواهي دائم 1395/04/27 1398/04/26 چین
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال TP-LINK TL-ANT2424B تاييد- گواهي دائم 1396/11/07 1399/11/07 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TP-LINK TL-SG1008PE تاييد- گواهي دائم 1398/01/20 1401/01/20 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TP-LINK TL-SG1024D تاييد- گواهي دائم 1398/01/20 1401/01/20 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TP-LINK TL-SG1048 تاييد- گواهي دائم 1398/01/20 1401/01/20 چین
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال TP-LINK TL-ANT2424MD تاييد- گواهي دائم 1396/12/14 1399/12/14 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TP-LINK TL-SG1016DE تاييد- گواهي دائم 1398/03/12 1401/03/12 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TP-LINK TL-SF1008P تاييد- گواهي دائم 1398/03/12 1401/03/12 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TP-LINK TL-SG108PE تاييد- گواهي دائم 1398/03/12 1401/03/12 چین
تلفن همراه TP-LINK TP801A تاييد- گواهي دائم 1395/06/24 1398/06/23 چین
تلفن همراه TP-LINK TP802A تاييد- گواهي دائم 1395/06/27 1398/06/26 چین
تلفن همراه TP-LINK TP601A تاييد- گواهي دائم 1395/07/24 1398/07/24 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TP-LINK T1500-28PCT(TL-SL2428P) تاييد- گواهي دائم 1397/11/15 1400/11/15 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TP-LINK TL-R470T+ تاييد- گواهي دائم 1397/11/15 1400/11/15 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TP-LINK TL-SF1005D تاييد- گواهي دائم 1397/11/15 1400/11/15 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK TL-WR840N تاييد- گواهي دائم 1395/12/25 1398/12/25 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK TL-WR940N تاييد- گواهي دائم 1395/12/25 1398/12/25 چین
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال TP-LINK TL-ANT2412D تاييد- گواهي دائم 1395/12/04 1398/12/04 چین
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال TP-LINK TL-ANT2415D تاييد- گواهي دائم 1396/03/20 1399/03/20 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK ARCHERC7 تاييد- گواهي دائم 1396/11/25 1399/11/25 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK ArcherD20 تاييد- گواهي دائم 1396/10/26 1399/10/26 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK TL-WPS510U تاييد- گواهي دائم 1396/07/17 1399/07/17 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK TL-WN723N تاييد- گواهي دائم 1395/12/10 1398/12/10 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK ARCHERD2 تاييد- گواهي دائم 1396/02/10 1399/02/10 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK ARCHERD7 تاييد- گواهي دائم 1396/02/10 1399/02/10 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD TP-LINK M7300 تاييد- گواهي دائم 1396/01/30 1399/01/30 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD TP-LINK TL-MR6400 تاييد- گواهي دائم 1395/12/17 1398/12/17 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK AP200 تاييد- گواهي دائم 1396/09/21 1399/09/21 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM TP-LINK M7650 تاييد- گواهي دائم 1397/02/10 1400/02/10 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK EAP245 تاييد- گواهي دائم 1396/09/21 1399/09/21 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK EAP115 تاييد- گواهي دائم 1396/10/26 1399/10/26 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK CPE210 تاييد- گواهي دائم 1396/09/21 1399/09/21 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK EAP330 تاييد- گواهي دائم 1396/09/21 1399/09/21 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK TL-WA901ND تاييد- گواهي دائم 1396/07/17 1399/07/17 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK EAP110 تاييد- گواهي دائم 1396/10/26 1399/10/26 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK EAP110-OUTDOOR تاييد- گواهي دائم 1396/10/26 1399/10/26 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK EAP225 تاييد- گواهي دائم 1396/09/21 1399/09/21 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK EAP320 تاييد- گواهي دائم 1396/09/21 1399/09/21 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK TL-WR945N تاييد- گواهي دائم 1397/02/16 1400/02/16 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK TL-WR743ND تاييد- گواهي دائم 1396/09/05 1399/09/05 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK TL-WA7210N تاييد- گواهي دائم 1396/05/28 1399/05/28 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK ArcherC2 تاييد- گواهي دائم 1396/11/01 1399/11/01 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK TL-WR1043ND تاييد- گواهي دائم 1396/10/26 1399/10/26 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK RE210 تاييد- گواهي دائم 1396/12/14 1399/12/14 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK ARCHERC9 تاييد- گواهي دائم 1396/11/01 1399/11/01 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK TL-WA820RE تاييد- گواهي دائم 1396/05/09 1399/05/09 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK TL-WR845N تاييد- گواهي دائم 1396/05/10 1399/05/10 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK TL-WA860RE تاييد- گواهي دائم 1396/05/09 1399/05/09 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK TL-WR710N تاييد- گواهي دائم 1396/05/09 1399/05/09 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK ArcherC60 تاييد- گواهي دائم 1396/05/10 1399/05/10 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK TD-W9970 تاييد- گواهي دائم 1396/06/28 1399/06/28 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK TL-WA855RE تاييد- گواهي دائم 1396/07/17 1399/07/17 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK EAP115-WALL تاييد- گواهي دائم 1396/07/17 1399/07/17 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TP-LINK TL-SF1008D تاييد- گواهي دائم 1396/05/22 1399/05/22 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK RE200 تاييد- گواهي دائم 1396/04/25 1399/04/25 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD TP-LINK M7310 تاييد- گواهي دائم 1396/05/09 1399/05/09 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK TD-W9970 تاييد- گواهي دائم 1396/05/22 1399/05/22 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK TL-WA850RE تاييد- گواهي دائم 1397/08/23 1400/08/23 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TP-LINK TL-SF1016 تاييد- گواهي دائم 1397/08/23 1400/08/23 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TP-LINK TL-SG1024 تاييد- گواهي دائم 1397/07/22 1400/07/22 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TP-LINK T1500G-10PS(TL-SG2210P) تاييد- گواهي دائم 1397/10/01 1400/10/01 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TP-LINK TL-SG1024D تاييد- گواهي دائم 1397/09/28 1400/09/28 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TP-LINK TL-SF1024 تاييد- گواهي دائم 1397/09/28 1400/09/28 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TP-LINK TL-SF1016D تاييد- گواهي دائم 1397/07/21 1400/07/21 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TP-LINK TL-SG1016 تاييد- گواهي دائم 1397/08/28 1400/08/28 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TP-LINK TL-SG1008P تاييد- گواهي دائم 1397/09/14 1400/09/14 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TP-LINK TL-SG108 تاييد- گواهي دائم 1397/07/23 1400/07/23 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TP-LINK TL-SG1005D تاييد- گواهي دائم 1397/09/18 1400/09/18 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TP-LINK TL-SG3210 تاييد- گواهي دائم 1397/09/14 1400/09/14 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK archerc50 تاييد- گواهي دائم 1397/05/15 1400/05/15 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TP-LINK TL-SF1024D تاييد- گواهي دائم 1397/07/21 1400/07/21 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK TD-W9960 تاييد- گواهي دائم 1397/06/04 1400/06/04 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TP-LINK TL-SG105 تاييد- گواهي دائم 1397/06/25 1400/06/25 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TP-LINK TL-SG1008D تاييد- گواهي دائم 1397/06/31 1400/06/31 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TP-LINK TL-SG3424P تاييد- گواهي دائم 1397/07/02 1400/07/02 چین
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال TP-LINK tl-ant5830md تاييد- گواهي دائم 1396/12/14 1399/12/14 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TP-LINK T1500G-10MPS تاييد- گواهي دائم 1397/06/25 1400/06/25 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TP-LINK TL-SG1016PE تاييد- گواهي دائم 1397/06/25 1400/06/25 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK M7200 تاييد- گواهي دائم 1397/08/06 1400/08/06 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TP-LINK ArcherVR400 تاييد- گواهي دائم 1397/03/28 1400/03/28 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TP-LINK TL-SG1008 تاييد- گواهي دائم 1397/03/21 1400/03/21 چین
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال TB TFB4600 تاييد- گواهي دائم 1397/12/15 1400/12/15 چین
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال TB TFB1500 تاييد- گواهي دائم 1397/12/15 1400/12/15 چین
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال TB TFB1560 تاييد- گواهي دائم 1397/12/15 1400/12/15 چین
دستگاه های بیسیم کم توان TB LPD320-1 تاييد- گواهي دائم 1395/11/10 1398/11/10 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) TB lpd328-2 تاييد- گواهي دائم 1395/06/09 1398/06/08 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO TAB7ESSENTIAL(LENOVOTB-7304I) تاييد- گواهي دائم 1396/12/13 1399/12/13 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO Tab410(LenovoTB-X304L) تاييد- گواهي دائم 1396/12/07 1399/12/07 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO Tab48(LenovoTB-8504X) تاييد- گواهي دائم 1396/12/07 1399/12/07 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO YOGATAB3(lenovoYT3-850M) تاييد- گواهي دائم 1396/12/26 1399/12/26 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO YogaTab3Pro(lenovoYT3-X90L) تاييد- گواهي دائم 1396/12/26 1399/12/26 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO TB-7304X تاييد- گواهي دائم 1398/04/22 1401/04/22 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO TAB37(TB3-730M) تاييد- گواهي دائم 1395/06/10 1398/06/09 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO Tab38(TB3-850M) تاييد- گواهي دائم 1395/06/10 1398/06/09 چین
تلفن همراه LENOVO vibeK5note(A7020a48) تاييد- گواهي دائم 1395/06/07 1398/06/06 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO LENOVOTAB2A7-30TC تاييد- گواهي دائم 1395/07/25 1398/07/25 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO LENOVO2A7-30TD تاييد- گواهي دائم 1395/09/02 1398/09/02 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO LENOVO2A7-30TC تاييد- گواهي دائم 1395/09/02 1398/09/02 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO TAB2A10-70L تاييد- گواهي دائم 1395/04/30 1398/04/29 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO YT3-850M تاييد- گواهي دائم 1395/05/02 1398/05/01 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO TB3-710I(ZA0S) تاييد- گواهي دائم 1395/05/04 1398/05/03 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO TB3-710I تاييد- گواهي دائم 1395/05/11 1398/05/10 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO yogatablet2-830lc(60068 تاييد- گواهي دائم 1395/05/11 1398/05/10 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO tb2-x30l(tab2a10-30) تاييد- گواهي دائم 1395/05/11 1398/05/10 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO lenovopb2-690M تاييد- گواهي دائم 1395/12/18 1398/12/18 چین
تلفن همراه LENOVO C2POWER(lenovoK10A40) تاييد- گواهي دائم 1397/01/18 1400/01/18 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO 80sg تاييد- گواهي دائم 1396/03/07 1399/03/07 چین
تلفن همراه LENOVO lenovoA2020a40 تاييد- گواهي دائم 1395/07/26 1398/07/26 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO YT3-X50M(yogatab3) تاييد- گواهي دائم 1395/05/02 1398/05/01 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO tb2-x30l(tab2a10-30) تاييد- گواهي دائم 1395/05/02 1398/05/01 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO TAB7essential(LenovoTB-7304N) تاييد- گواهي دائم 1397/11/10 1400/11/10 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO LenovoTB3-730X تاييد- گواهي دائم 1396/03/24 1399/03/24 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO lenovopb2-650m تاييد- گواهي دائم 1395/10/25 1398/10/25 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO lenovotb-7703x تاييد- گواهي دائم 1395/10/20 1398/10/20 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO PHAB2PLUS(LenovoPB2-670M) تاييد- گواهي دائم 1395/12/18 1398/12/18 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO YOGATAB3(LENOVOYT3-X50M) تاييد- گواهي دائم 1396/12/26 1399/12/26 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO Tab7(lenovoTb-7504x) تاييد- گواهي دائم 1397/03/30 1400/03/30 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO MIIX320-10ICR(80XF) تاييد- گواهي دائم 1397/03/30 1400/03/30 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO Tab410Plus(LenovoTB-X704L) تاييد- گواهي دائم 1397/05/30 1400/05/30 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO Tab410(LenovoTB-X304X) تاييد- گواهي دائم 1397/05/30 1400/05/30 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LENOVO 80SG(LenovoindeapadMIIX310-10ICR) تاييد- گواهي دائم 1397/08/22 1400/08/22 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) NISSAN TWB1G767 تاييد- گواهي دائم 1397/12/25 1400/12/25 ژاپن 
تلفن همراه WileyFox spark تاييد- گواهي دائم 1395/06/01 1398/05/31 چین
تلفن همراه WileyFox +Spark تاييد- گواهي دائم 1395/06/01 1398/05/31 چین
تلفن همراه WileyFox SparkX تاييد- گواهي دائم 1395/06/29 1398/06/28 چین
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS M3Mobile M3SM15 تاييد- گواهي دائم 1397/06/24 1400/06/24 کره جنوبی 
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS M3Mobile M3OX101G(OX113N-W1CQAS-HF) تاييد- گواهي دائم 1397/06/24 1400/06/24 کره جنوبی 
تجهیزات SRD با قابلیت GPS M3Mobile M3OX10OX110N-C10QAS تاييد- گواهي دائم 1397/06/24 1400/06/24 کره جنوبی 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN M3Mobile M3SM10 تاييد- گواهي دائم 1397/08/21 1400/08/21 کره جنوبی 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) M3Mobile UHFRFIDM3ORANGE تاييد- گواهي دائم 1397/08/21 1400/08/21 کره جنوبی 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت LOADMAIL RHI-91 تاييد- گواهي دائم 1397/09/18 1400/09/18 کره جنوبی 
تلفن های بی سیم خانگی VTECH ES1001 تاييد- گواهي دائم 1397/04/02 1400/04/02 چین
تلفن های بی سیم خانگی VTECH VT1301 تاييد- گواهي دائم 1395/09/07 1398/09/07 چین
تلفن های بی سیم خانگی VTECH CS6519A تاييد- گواهي دائم 1395/09/13 1398/09/13 چین
تلفن های بی سیم خانگی VTECH CS6147 تاييد- گواهي دائم 1395/09/13 1398/09/13 چین
تلفن های بی سیم خانگی VTECH DS8121A تاييد- گواهي دائم 1395/09/13 1398/09/13 چین
تلفن های بی سیم خانگی VTECH DS8141 تاييد- گواهي دائم 1395/09/13 1398/09/13 چین
تلفن های بی سیم خانگی VTECH ES2210A تاييد- گواهي دائم 1395/09/13 1398/09/13 چین
تلفن های بی سیم خانگی VTECH FS6325A تاييد- گواهي دائم 1395/09/13 1398/09/13 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) FOMOTECH 3000D2Alpha تاييد- گواهي دائم 1395/07/18 1398/07/18 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD MTN MF810 تاييد- گواهي دائم 1396/01/26 1399/01/26 چین
تلفن همراه MTN sm@rtl860 تاييد- گواهي دائم 1395/06/17 1398/06/16 چین
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز Alfa AOA-2458-59-TF تاييد- گواهي دائم 1396/08/01 1399/08/01 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم CTC IFS-803GSM-8PHE24 تاييد- گواهي دائم 1397/10/26 1400/10/26 چین تایپه-تایوان 
مبدل فیبر نوری CTC IMC-1000S-E تاييد- گواهي موقت 1397/10/26 1398/04/26 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم CTC IGS-402S-4PH24 تاييد- گواهي دائم 1397/10/26 1400/10/26 چین تایپه-تایوان 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN ZHONE ZNID-GE-2426A-EU تاييد- گواهي دائم 1397/10/18 1400/10/18 چین تایپه-تایوان 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN ZHONE ZNID-GPON-2427A-E تاييد- گواهي دائم 1397/10/08 1400/10/08 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD wavecom M1306B تاييد- گواهي دائم 1396/05/21 1399/05/21 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم hikvision DS-3E0105P-E تاييد- گواهي دائم 1397/06/05 1400/06/05 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم hikvision DS-3E0109P-E تاييد- گواهي دائم 1397/06/05 1400/06/05 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم hikvision DS-3E0318P-E تاييد- گواهي دائم 1397/06/05 1400/06/05 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم hikvision DS-3E0326P-E تاييد- گواهي دائم 1397/06/05 1400/06/05 چین
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال Phase CD-5G34D تاييد- گواهي دائم 1395/05/24 1398/05/23 ایران 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال Phase CD-5G30D تاييد- گواهي دائم 1395/05/23 1398/05/22 ایران 
تلفن خانگی بی سیم با قابلیت VoIP YEALINK W56P تاييد- گواهي دائم 1396/06/25 1399/06/25 چین
تلفن خانگی بی سیم با قابلیت VoIP YEALINK W56H تاييد- گواهي دائم 1396/06/25 1399/06/25 چین
تلفن خانگی بی سیم با قابلیت VoIP YEALINK W52P تاييد- گواهي دائم 1396/06/25 1399/06/25 چین
تلفن همراه GLX A9STAR تاييد- گواهي دائم 1398/01/24 1401/01/24 ایران 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM GLX Saina تاييد- گواهي دائم 1397/08/29 1400/08/29 ایران 
تلفن همراه GLX KEYPADI تاييد- گواهي دائم 1397/08/29 1400/08/29 ایران 
تلفن همراه GLX Shahin تاييد- گواهي دائم 1397/03/09 1400/03/09 ایران 
دستگاه های بیسیم کم توان GLX LPD1 تاييد- گواهي دائم 1396/12/23 1399/12/23 ایران 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) GLX C6000 تاييد- گواهي دائم 1396/11/28 1399/11/28 ایران 
تلفن همراه GLX GLXAria تاييد- گواهي دائم 1396/04/07 1399/04/07 ایران 
تلفن همراه GLX GLXTABAN تاييد- گواهي دائم 1396/04/13 1399/04/13 ایران 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال ESHTADTechnologies ESHTAD1200A تاييد- گواهي دائم 1395/12/14 1398/12/14 ایران 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال ESHTADTechnologies ESHTAD1500D تاييد- گواهي دائم 1395/10/26 1398/10/26 ایران 
تلفن های بی سیم خانگی GIGASET A220 تاييد- گواهي دائم 1397/05/06 1400/05/06 چین
تلفن های بی سیم خانگی GIGASET A120 تاييد- گواهي دائم 1397/05/02 1400/05/02 آلمان 
تلفن های بی سیم خانگی GIGASET A220 تاييد- گواهي دائم 1397/05/06 1400/05/06 آلمان 
تلفن های بی سیم خانگی GIGASET AS405A تاييد- گواهي دائم 1396/07/17 1399/07/17 چین
تلفن های بی سیم خانگی GIGASET A220A تاييد- گواهي دائم 1396/07/17 1399/07/17 چین
تلفن های بی سیم خانگی GIGASET A100 تاييد- گواهي دائم 1396/05/18 1399/05/18 چین
تلفن های بی سیم خانگی GIGASET A410/A410A تاييد- گواهي دائم 1396/05/18 1399/05/18 چین
تلفن های بی سیم خانگی GIGASET A450 تاييد- گواهي دائم 1396/05/18 1399/05/18 چین
تلفن های بی سیم خانگی GIGASET A540-A540A تاييد- گواهي دائم 1396/08/09 1399/08/09 آلمان 
تلفن های بی سیم خانگی GIGASET A730 تاييد- گواهي دائم 1396/08/09 1399/08/09 چین
تلفن های بی سیم خانگی GIGASET C620A تاييد- گواهي دائم 1396/07/17 1399/07/17 آلمان 
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS ADVANTECH UR5IV2 تاييد- گواهي دائم 1397/05/21 1400/05/21 جمهوری چک 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم ADVANTECH EKI-5528I تاييد- گواهي دائم 1397/08/13 1400/08/13 چین
تلفن همراه HTC desire728dualsim(2pq8100d728w) تاييد- گواهي دائم 1396/05/08 1399/05/08 هندوستان 
تلفن همراه HTC htcu11(2pzc300u-3u) تاييد- گواهي دائم 1396/08/21 1399/08/21 چین تایپه-تایوان 
تلفن همراه HTC Uplay(2pzm100u-2u) تاييد- گواهي دائم 1396/05/08 1399/05/08 چین تایپه-تایوان 
تلفن همراه HTC 10evo(2pyb100M10f) تاييد- گواهي دائم 1396/03/03 1399/03/03 چین تایپه-تایوان 
تلفن همراه HTC Uultra(2PZF200) تاييد- گواهي دائم 1396/04/19 1399/04/19 چین تایپه-تایوان 
تلفن همراه HTC 2pya200d10i تاييد- گواهي دائم 1395/12/25 1398/12/25 چین تایپه-تایوان 
تلفن همراه HTC DESIRE628DUALSIM(2PVG200D628H) تاييد- گواهي دائم 1396/05/08 1399/05/08 چین
تلفن همراه HTC DESIRE526G+DUALSIM(opl4100) تاييد- گواهي دائم 1395/12/25 1398/12/25 چین
تلفن همراه HTC 2pya200d10i تاييد- گواهي دائم 1396/03/03 1399/03/03 چین
تلفن همراه HTC 2ps5100x9u تاييد- گواهي دائم 1395/12/15 1398/12/15 چین تایپه-تایوان 
تلفن همراه HTC DESIRE630DUALSIM(2PST610D630n) تاييد- گواهي دائم 1395/11/26 1398/11/26 چین تایپه-تایوان 
تلفن همراه HTC 2PUK100(D10N) تاييد- گواهي دائم 1395/11/26 1398/11/26 چین تایپه-تایوان 
تلفن همراه HTC Desire10Pro(2pya210d10i) تاييد- گواهي دائم 1396/12/05 1399/12/05 چین
تلفن همراه HTC Desire728dualsim(2PQ8110D728X) تاييد- گواهي دائم 1396/12/05 1399/12/05 چین
تلفن همراه HTC DESIRE628DUALSIM(2PVG200D628H) تاييد- گواهي دائم 1396/04/13 1399/04/13 چین
NGN/IMS AVA AVANGN/IMS تاييد- گواهي دائم 1397/12/25 1400/12/25 ایران 
NGN/IMS AVA AVA-HSS تاييد- گواهي دائم 1396/12/20 1399/12/21 ایران 
NGN/IMS AVA AVA-AGCF تاييد- گواهي دائم 1397/02/15 1400/02/15 ایران 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال ZAEIM ZOAB2G6 تاييد- گواهي دائم 1397/07/17 1400/07/17 ایران 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال ZAEIM ZOAB2G11 تاييد- گواهي دائم 1397/07/17 1400/07/17 ایران 
مبدل فیبر نوری ZAEIM FMU تاييد- گواهي دائم 1397/08/14 1400/08/14 ایران 
آنتن سکتوری ZAEIM L4B21G تاييد- گواهي دائم 1397/02/31 1400/02/31 ایران 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) ACS ACR1281U-C1 تاييد- گواهي دائم 1398/04/09 1401/04/09 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت JRC JRN-130K تاييد- گواهي دائم 1397/08/05 1400/08/05 ژاپن 
دستگاه های بیسیم کم توان percoms PL365 تاييد- گواهي دائم 1397/12/25 1400/12/25 چین
دستگاه های بیسیم کم توان percoms PL305 تاييد- گواهي دائم 1397/12/25 1400/12/25 چین
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز KarenAntennasTechnology K-PSPD2-5.5 تاييد- گواهي دائم 1397/12/20 1400/12/20 ایران 
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز KarenAntennasTechnology K-PSPD3-5.5 تاييد- گواهي دائم 1397/12/20 1400/12/20 ایران 
آنتن سکتوری KarenAntennasTechnology K-XXXX3338-6516-BF تاييد- گواهي دائم 1396/02/17 1399/02/17 ایران 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال HIRSCHMANN BAT-ANT-N-5A-IP65 تاييد- گواهي دائم 1396/08/02 1399/08/02 آلمان 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال HIRSCHMANN BAT-ANT-N-6G-IP65 تاييد- گواهي دائم 1396/08/02 1399/08/02 آلمان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم HIRSCHMANN MAR1040 تاييد- گواهي دائم 1397/03/29 1400/03/29 آلمان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم HIRSCHMANN Spider-sl-20-08t1999999sy9hhhh تاييد- گواهي دائم 1397/08/23 1400/08/23 آلمان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم HIRSCHMANN Spider-sl-20-04t1s29999sy9hhhh تاييد- گواهي دائم 1397/08/23 1400/08/23 آلمان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم HIRSCHMANN SPIDERII16TXEEC تاييد- گواهي دائم 1397/08/23 1400/08/23 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم HIRSCHMANN RS20-2400M2S2SDHUHH تاييد- گواهي دائم 1397/08/23 1400/08/23 آلمان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم HIRSCHMANN RSP35-08033O6TT-SCCZ9HHE2S05.0.06 تاييد- گواهي دائم 1397/12/19 1400/12/19 آلمان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم HIRSCHMANN MACH1020-MAR1020-99NNNNTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUGGHPHHXX.X تاييد- گواهي دائم 1398/02/29 1401/02/29 آلمان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم HIRSCHMANN MACH1020/MAR1020-99NNNNTTTTTTTTTTTTTTTT9999UGGHPHHXX.X. تاييد- گواهي دائم 1398/02/29 1401/02/29 آلمان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم HIRSCHMANN MACH1020/MAR1020-99NNNNNNNNTTTTTTTTTTTTTTTTUGGHPHHXX.X. تاييد- گواهي دائم 1398/02/29 1401/02/29 آلمان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم HIRSCHMANN MAR1020-99NNNNNNNNTTTTTTTTTTTT9999UGGHPHH09.0.14 تاييد- گواهي دائم 1398/03/22 1401/03/22 آلمان 
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD PAX S920 تاييد- گواهي دائم 1398/04/05 1401/04/05 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD PAX D220 تاييد- گواهي دائم 1395/12/07 1398/12/07 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) PAX SP20 تاييد- گواهي دائم 1396/01/29 1399/01/29 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM PAX Q80 تاييد- گواهي دائم 1395/08/16 1398/08/16 چین
تجهیزات بلوتوث و ترمینال های WIFI PAX S800 تاييد- گواهي دائم 1395/08/11 1398/08/11 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD PAX S910 تاييد- گواهي دائم 1395/09/03 1398/09/03 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD PAX A910 تاييد- گواهي دائم 1397/12/14 1400/12/14 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM PAX D200 تاييد- گواهي دائم 1397/12/14 1400/12/14 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) PAX IM20 تاييد- گواهي دائم 1397/10/23 1400/10/23 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD PAX A920 تاييد- گواهي دائم 1396/04/10 1399/04/10 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD PAX PX7 تاييد- گواهي دائم 1396/04/20 1399/04/20 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) PAX D180 تاييد- گواهي دائم 1395/12/04 1398/12/04 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD PAX E500 تاييد- گواهي دائم 1397/07/10 1400/07/10 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM PAX S900 تاييد- گواهي دائم 1397/08/02 1400/08/02 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) PAX D210 تاييد- گواهي دائم 1397/08/07 1400/08/07 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM PAX D210 تاييد- گواهي دائم 1397/08/30 1400/08/30 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD PAX E800 تاييد- گواهي دائم 1397/10/09 1400/10/09 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD PAX S90 تاييد- گواهي دائم 1397/09/11 1400/09/11 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD PAX A930 تاييد- گواهي دائم 1397/04/12 1400/04/12 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD PAX E600 تاييد- گواهي دائم 1397/06/12 1400/06/12 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD PAX A60 تاييد- گواهي دائم 1397/06/24 1400/06/24 چین
تلفن همراه SMART L5201notrino(notrino) تاييد- گواهي دائم 1396/11/24 1399/11/24 چین
تلفن همراه SMART GrandL5581(Grand) تاييد- گواهي دائم 1396/11/24 1399/11/24 چین
تلفن همراه SMART Max(L4041) تاييد- گواهي دائم 1396/12/12 1399/12/12 چین
تلفن همراه SMART Bar(B365) تاييد- گواهي دائم 1396/12/15 1399/12/15 چین
تلفن همراه SMART Easy(E2452) تاييد- گواهي دائم 1396/12/15 1399/12/15 چین
تلفن همراه SMART S4200 تاييد- گواهي دائم 1395/09/06 1398/09/06 چین
تلفن همراه SMART S3750 تاييد- گواهي دائم 1395/09/06 1398/09/06 چین
تلفن همراه SMART L4901 تاييد- گواهي دائم 1395/09/06 1398/09/06 چین
تلفن همراه SMART P4601 تاييد- گواهي دائم 1395/09/06 1398/09/06 چین
تلفن همراه SMART P6601 تاييد- گواهي دائم 1395/09/06 1398/09/06 چین
تلفن همراه SMART 6P تاييد- گواهي دائم 1395/10/28 1398/10/28 چین
تلفن همراه SMART B246 تاييد- گواهي دائم 1395/11/17 1398/11/17 چین
تلفن همراه SMART S2800 تاييد- گواهي دائم 1395/09/06 1398/09/06 چین
تلفن همراه SMART S3702 تاييد- گواهي دائم 1395/09/06 1398/09/06 چین
تلفن همراه SMART L3901 تاييد- گواهي دائم 1395/09/06 1398/09/06 چین
تلفن همراه SMART F2415 تاييد- گواهي دائم 1395/11/05 1398/11/05 چین
تلفن همراه SMART F1712 تاييد- گواهي دائم 1395/10/20 1398/10/20 چین
تلفن همراه SMART B315 تاييد- گواهي دائم 1395/10/20 1398/10/20 چین
تلفن همراه SMART B1706 تاييد- گواهي دائم 1395/10/20 1398/10/20 چین
تلفن همراه SMART E2000 تاييد- گواهي دائم 1395/10/08 1398/10/08 چین
تلفن همراه SMART HEROII تاييد- گواهي دائم 1395/10/28 1398/10/28 چین
تلفن همراه SMART S2600 تاييد- گواهي دائم 1396/11/17 1399/11/17 چین
تلفن همراه SMART S3740 تاييد- گواهي دائم 1396/11/17 1399/11/17 چین
تلفن همراه SMART E2510 تاييد- گواهي دائم 1396/11/17 1399/11/17 چین
تلفن همراه SMART L3953 تاييد- گواهي دائم 1396/11/17 1399/11/17 چین
تلفن همراه SMART QUICK(E2488) تاييد- گواهي دائم 1397/05/22 1400/05/22 چین
تلفن همراه SMART E2502 تاييد- گواهي دائم 1395/10/08 1398/10/08 چین
تجهیزات بلوتوث و ترمینال های WIFI Nedap CONVEXSMD80G تاييد- گواهي دائم 1395/06/16 1398/06/15 هلند 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم COMNET CNGE3FE8MSPOE تاييد- گواهي دائم 1397/08/22 1400/08/22 امریکا 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) CASIO GST-B100 تاييد- گواهي دائم 1398/04/10 1401/04/10 ژاپن 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت CASIO GPW-1000 تاييد- گواهي دائم 1395/11/19 1398/11/19 ژاپن 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) CASIO EQB-500 تاييد- گواهي دائم 1395/11/10 1398/11/10 ژاپن 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) CASIO GBA-400 تاييد- گواهي دائم 1395/11/10 1398/11/10 ژاپن 
تلفن همراه FLY FF180 تاييد- گواهي دائم 1396/07/18 1399/07/18 چین
تلفن همراه FLY FF181 تاييد- گواهي دائم 1396/07/18 1399/07/18 چین
تلفن همراه FLY Ezzy8 تاييد- گواهي دائم 1395/10/08 1398/10/08 چین
تلفن همراه FLY FF246 تاييد- گواهي دائم 1396/05/22 1399/05/22 چین
تلفن همراه FLY ViewMax تاييد- گواهي دائم 1397/11/09 1400/11/09 چین
تلفن همراه FLY FF191 تاييد- گواهي دائم 1397/12/22 1400/12/22 چین
تلفن همراه FLY FF190 تاييد- گواهي دائم 1397/12/21 1400/12/21 چین
تلفن همراه FLY EzzyTrendy3 تاييد- گواهي دائم 1395/10/08 1398/10/08 چین
تلفن همراه FLY FF281 تاييد- گواهي دائم 1396/05/08 1399/05/08 چین
تلفن همراه FLY FF179 تاييد- گواهي دائم 1395/10/26 1398/10/26 چین
تلفن همراه FLY FF244 تاييد- گواهي دائم 1395/11/18 1398/11/18 چین
تلفن همراه FLY FF178 تاييد- گواهي دائم 1395/11/18 1398/11/18 چین
تلفن همراه FLY EZZY9 تاييد- گواهي دائم 1396/05/21 1399/05/21 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN 4ipnet EAP727 تاييد- گواهي دائم 1395/07/12 1398/07/12 چین تایپه-تایوان 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN 4ipnet OWL622 تاييد- گواهي دائم 1395/07/12 1398/07/12 چین تایپه-تایوان 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN 4ipnet EAP760 تاييد- گواهي دائم 1396/07/02 1399/07/02 چین تایپه-تایوان 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN 4ipnet EAP728 تاييد- گواهي دائم 1396/07/23 1399/07/23 چین تایپه-تایوان 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN 4ipnet EAP767 تاييد- گواهي دائم 1396/01/05 1399/01/05 چین تایپه-تایوان 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN 4ipnet SDS200W تاييد- گواهي دائم 1396/01/05 1399/01/05 چین تایپه-تایوان 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN 4ipnet OWL630 تاييد- گواهي دائم 1395/09/20 1398/09/20 چین تایپه-تایوان 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN 4ipnet OWL530 تاييد- گواهي دائم 1395/08/26 1398/08/26 چین تایپه-تایوان 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN 4ipnet EAP701 تاييد- گواهي دائم 1395/08/26 1398/08/26 چین تایپه-تایوان 
تلفن همراه Haier HM-V6 تاييد- گواهي دائم 1396/04/28 1399/04/28 چین
تلفن همراه Haier L55s تاييد- گواهي دائم 1396/04/28 1399/04/28 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM Haier W1165A تاييد- گواهي دائم 1395/05/20 1398/05/19 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت GARMIN monterra تاييد- گواهي دائم 1395/06/20 1398/06/19 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت GARMIN etrextuch25 تاييد- گواهي دائم 1395/06/20 1398/06/19 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت GARMIN map66s تاييد- گواهي دائم 1398/02/16 1401/02/16 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت GARMIN instinct تاييد- گواهي دائم 1398/02/16 1401/02/16 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت GARMIN inReachEXPLORER+ تاييد- گواهي دائم 1397/04/19 1400/04/19 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت GARMIN fenix5 تاييد- گواهي دائم 1397/04/19 1400/04/19 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت GARMIN map52dv تاييد- گواهي دائم 1396/05/08 1399/05/08 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت GARMIN map72sv تاييد- گواهي دائم 1396/05/08 1399/05/08 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت GARMIN forerunner35 تاييد- گواهي دائم 1396/05/08 1399/05/08 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت GARMIN etrextuch35 تاييد- گواهي دائم 1395/06/20 1398/06/19 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت GARMIN oregon750 تاييد- گواهي دائم 1397/04/19 1400/04/19 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت GARMIN map158i تاييد- گواهي دائم 1396/05/08 1399/05/08 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت GARMIN vivoactivehr تاييد- گواهي دائم 1396/05/08 1399/05/08 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت GARMIN virbultra تاييد- گواهي دائم 1396/05/08 1399/05/08 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت GARMIN d2barvo تاييد- گواهي دائم 1396/05/08 1399/05/08 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت GARMIN edge820 تاييد- گواهي دائم 1396/05/08 1399/05/08 چین تایپه-تایوان 
لینک مایکروویو Exalt ExtendAirG2(E38E732-1260H1) تاييد- گواهي دائم 1395/11/25 1398/11/25 امریکا 
لینک مایکروویو Exalt ExtendAirG2(E38E732-1260L1) تاييد- گواهي دائم 1395/11/25 1398/11/25 امریکا 
لینک مایکروویو Ericsson RAU2X38/A12Kit تاييد- گواهي دائم 1396/08/08 1399/08/08 سوئد 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال Ericsson ANT20.918SHPX تاييد- گواهي دائم 1397/06/07 1400/06/07 سوئد 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال Ericsson ANT20.913HPX تاييد- گواهي دائم 1397/06/05 1400/06/05 سوئد 
تجهیزات فرستنده-گیرنده (RRU) Ericsson Radio4415B7 تاييد- گواهي دائم 1396/12/15 1399/12/15 سوئد 
لینک مایکروویو Ericsson MINI-LINK636323/02L تاييد- گواهي دائم 1396/06/14 1399/06/14 سوئد 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال Ericsson ANTm0.623HP/HPX تاييد- گواهي دائم 1397/05/14 1400/05/14 سوئد 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال Ericsson ANT20.924/26SHPX تاييد- گواهي دائم 1397/09/03 1400/09/03 سوئد 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال Ericsson ANT20.318HPX تاييد- گواهي دائم 1397/09/03 1400/09/03 سوئد 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال Ericsson ANT20.323HPX تاييد- گواهي دائم 1397/09/03 1400/09/03 سوئد 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال Ericsson ANTmA0.624/26HP/HPX تاييد- گواهي دائم 1397/10/25 1400/10/25 جمهوری چک 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال Ericsson ANTm1.813HP/HPX تاييد- گواهي دائم 1397/10/25 1400/10/25 جمهوری چک 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال Ericsson ANT20.923HPX تاييد- گواهي دائم 1397/09/03 1400/09/03 سوئد 
لینک مایکروویو Ericsson RAU2X23/A01HPKit تاييد- گواهي دائم 1396/08/08 1399/08/08 سوئد 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال Ericsson ANT21.213HPX تاييد- گواهي دائم 1397/09/03 1400/09/03 سوئد 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال Ericsson ANT20.623SHPX تاييد- گواهي دائم 1397/09/03 1400/09/03 سوئد 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال Ericsson ANT20.618SHPX تاييد- گواهي دائم 1397/06/05 1400/06/05 سوئد 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال Ericsson ANT20.618HPX تاييد- گواهي دائم 1397/06/07 1400/06/07 سوئد 
لینک مایکروویو Ericsson RAU2X18/A17Kit تاييد- گواهي دائم 1396/08/08 1399/08/08 سوئد 
لینک مایکروویو Ericsson RAU2X13/A07HPKit تاييد- گواهي دائم 1396/08/08 1399/08/08 سوئد 
لینک مایکروویو Ericsson MINI-LINKPT202018/A17 تاييد- گواهي دائم 1396/06/22 1399/06/22 سوئد 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال Ericsson ANT20.324/26HPX تاييد- گواهي دائم 1397/09/03 1400/09/03 سوئد 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال Ericsson ANT20.618HP تاييد- گواهي دائم 1397/06/07 1400/06/07 سوئد 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال Ericsson ANT20.613HPX تاييد- گواهي دائم 1397/09/03 1400/09/03 سوئد 
تجهیزات BTS , NODE-B Ericsson RADIO2219B1 تاييد- گواهي دائم 1397/02/29 1400/02/29 سوئد 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال Ericsson ANTm0.623SHP/SHPX تاييد- گواهي دائم 1397/06/05 1400/06/05 سوئد 
لینک مایکروویو Ericsson MINI-LINKPT202023/A05 تاييد- گواهي دائم 1396/06/22 1399/06/22 سوئد 
لینک مایکروویو Ericsson MINI-LINKPT202038/A12 تاييد- گواهي دائم 1396/06/22 1399/06/22 سوئد 
لینک مایکروویو Ericsson RAU2X26/A01Kit تاييد- گواهي دائم 1396/08/08 1399/08/08 سوئد 
لینک مایکروویو Ericsson RAU2X28/A01Kit تاييد- گواهي دائم 1396/08/08 1399/08/08 سوئد 
لینک مایکروویو Ericsson MINI-LINKPT202013/A07 تاييد- گواهي دائم 1396/06/22 1399/06/22 سوئد 
لینک مایکروویو Ericsson MINI-LINK636313/01H تاييد- گواهي دائم 1396/06/22 1399/06/22 سوئد 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال Ericsson ANTm0.613HP/HPX تاييد- گواهي دائم 1397/06/05 1400/06/05 سوئد 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال Ericsson ANTm0.924/26HP/HPX تاييد- گواهي دائم 1397/05/14 1400/05/14 سوئد 
لینک مایکروویو Ericsson MINI-LINKPT202026/A05 تاييد- گواهي دائم 1396/06/22 1399/06/22 سوئد 
لینک مایکروویو Ericsson MINI-LINK636318/13H تاييد- گواهي دائم 1396/06/22 1399/06/22 سوئد 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال Ericsson ANTm0.923HP/HPX تاييد- گواهي دائم 1397/05/14 1400/05/14 سوئد 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال Ericsson ANTm1.218HP/HPX تاييد- گواهي دائم 1397/10/25 1400/10/25 سوئد 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال Ericsson ANTm0.324/26HP/HPX تاييد- گواهي دائم 1397/05/14 1400/05/14 سوئد 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال Ericsson ANTm1.223HP/HPX تاييد- گواهي دائم 1397/10/25 1400/10/25 سوئد 
تجهیزات BTS , NODE-B Ericsson RADIO2203B3 تاييد- گواهي دائم 1397/05/22 1400/05/22 سوئد 
لینک مایکروویو Ericsson MINI-LINKPT202028/A01 تاييد- گواهي دائم 1396/06/22 1399/06/22 سوئد 
لینک مایکروویو Ericsson MINI-LINK636323/02H تاييد- گواهي دائم 1396/06/14 1399/06/14 سوئد 
لینک مایکروویو Ericsson MINI-LINK636338/12H تاييد- گواهي دائم 1397/02/30 1400/02/30 سوئد 
قسمت ODU دستگاه های مایکروویو Ericsson RAU2X15/A13HPKit تاييد- گواهي دائم 1397/08/14 1400/08/14 سوئد 
قسمت ODU دستگاه های مایکروویو Ericsson RAU2X15/A17HPKit تاييد- گواهي دائم 1397/08/14 1400/08/14 سوئد 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال Ericsson ANTm0.323HP/HPX تاييد- گواهي دائم 1397/06/05 1400/06/05 سوئد 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال Ericsson ANTm0.918HP/HPX تاييد- گواهي دائم 1397/05/14 1400/05/14 سوئد 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم microsens MS657203PX تاييد- گواهي دائم 1397/08/12 1400/08/12 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم microsens MS400860M تاييد- گواهي دائم 1397/08/12 1400/08/12 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم microsens MS400834M تاييد- گواهي دائم 1397/08/09 1400/08/09 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم microsens MS657208PX تاييد- گواهي دائم 1397/08/12 1400/08/12 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم microsens MS657104PX تاييد- گواهي دائم 1397/08/12 1400/08/12 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم microsens MS650869PM48-V2 تاييد- گواهي دائم 1397/08/12 1400/08/12 آلمان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم microsens MS650869PM-48-V2 تاييد- گواهي دائم 1398/01/31 1401/01/31 آلمان 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال WILINK SPA-29.5x-D تاييد- گواهي دائم 1397/10/02 1400/10/02 ایران 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال WILINK SPA-31.5X-D تاييد- گواهي دائم 1397/10/02 1400/10/02 ایران 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال WILINK SPA-23.5x-D تاييد- گواهي دائم 1397/10/02 1400/10/02 ایران 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال WILINK SPA-26.5x-D تاييد- گواهي دائم 1397/10/02 1400/10/02 ایران 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال WILINK HSPA-29.5x-D تاييد- گواهي دائم 1396/08/17 1399/08/17 ایران 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال WILINK HSPA-34.5x-D تاييد- گواهي دائم 1395/12/02 1398/12/02 ایران 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال WILINK SPA-27.5x-D تاييد- گواهي دائم 1395/12/02 1398/12/02 ایران 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال WILINK SPA-32.5x-D تاييد- گواهي دائم 1395/12/02 1398/12/02 ایران 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال WILINK HSPA-32.5x-D تاييد- گواهي دائم 1395/12/02 1398/12/02 ایران 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال WILINK HSPA-23.5x-D تاييد- گواهي دائم 1395/08/25 1398/08/25 ایران 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال WILINK HSPA-26.5x-D تاييد- گواهي دائم 1395/08/25 1398/08/25 ایران 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Westermo MRD-455 تاييد- گواهي دائم 1397/03/22 1400/03/22 استرالیا 
کنترل از راه دور بالابر ها TELECRANE F21-4D تاييد- گواهي دائم 1396/04/11 1399/04/11 چین تایپه-تایوان 
کنترل از راه دور بالابر ها TELECRANE F21-E1 تاييد- گواهي دائم 1396/04/11 1399/04/11 چین تایپه-تایوان 
کنترل از راه دور بالابر ها TELECRANE F24-60 تاييد- گواهي دائم 1396/04/11 1399/04/11 چین تایپه-تایوان 
کنترل از راه دور بالابر ها TELECRANE F24-8D تاييد- گواهي دائم 1396/04/11 1399/04/11 چین تایپه-تایوان 
کنترل از راه دور بالابر ها TELECRANE F24-10D تاييد- گواهي دائم 1396/04/11 1399/04/11 چین تایپه-تایوان 
کنترل از راه دور بالابر ها TELECRANE F24-12D تاييد- گواهي دائم 1396/04/11 1399/04/11 چین تایپه-تایوان 
آنتن سکتوری FiberHome HXTDJBSA450-470-13065 تاييد- گواهي دائم 1397/10/01 1400/10/01 چین
آنتن سکتوری FiberHome HXTDJBSA450-470 تاييد- گواهي دائم 1397/10/01 1400/10/01 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN FiberHome FH-AP530-I(FH-API130E) تاييد- گواهي دائم 1395/11/19 1398/11/19 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN FiberHome FH-AP520-I(FH-API120E) تاييد- گواهي دائم 1395/11/19 1398/11/19 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN FiberHome FH-AP520(FH-API120) تاييد- گواهي دائم 1395/11/19 1398/11/19 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN FiberHome FH-AP630(FH-APO130) تاييد- گواهي دائم 1395/11/19 1398/11/19 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت radshid rad32X1 تاييد- گواهي دائم 1398/02/17 1401/02/17 ایران 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت radshid tkstar تاييد- گواهي دائم 1397/12/07 1400/12/07 ایران 
تجهیزات القایی BELKIN F8M747 تاييد- گواهي دائم 1396/12/28 1399/12/28 چین
تجهیزات القایی BELKIN F7U054 تاييد- گواهي دائم 1397/01/20 1400/01/20 چین
تجهیزات القایی BELKIN F7U027 تاييد- گواهي دائم 1397/01/20 1400/01/20 چین
تجهیزات القایی BELKIN F7U050 تاييد- گواهي دائم 1397/02/16 1400/02/16 چین
تجهیزات القایی BELKIN F7U052 تاييد- گواهي دائم 1397/02/16 1400/02/16 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) BELKIN F8J234 تاييد- گواهي دائم 1397/09/18 1400/09/18 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) BELKIN F8J235 تاييد- گواهي دائم 1397/09/18 1400/09/18 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) BELKIN F8J237 تاييد- گواهي دائم 1397/09/18 1400/09/18 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) BELKIN F8J233 تاييد- گواهي دائم 1398/02/23 1401/02/23 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TENDA S105 تاييد- گواهي دائم 1396/03/29 1399/03/29 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TENDA TEF1024D تاييد- گواهي دائم 1396/04/17 1399/04/17 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TENDA TEF1016D تاييد- گواهي دائم 1396/04/31 1399/04/31 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TENDA SG108 تاييد- گواهي دائم 1396/04/17 1399/04/17 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD TENDA 3G185 تاييد- گواهي دائم 1396/05/01 1399/05/01 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TENDA SG105 تاييد- گواهي دائم 1397/12/01 1400/12/01 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TENDA D151 تاييد- گواهي دائم 1395/12/22 1398/12/22 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TENDA W311MA تاييد- گواهي دائم 1395/09/24 1398/09/24 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TENDA A301 تاييد- گواهي دائم 1395/09/24 1398/09/24 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TENDA +W311U تاييد- گواهي دائم 1395/09/24 1398/09/24 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TENDA W311M تاييد- گواهي دائم 1395/09/24 1398/09/24 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD TENDA 4G185 تاييد- گواهي دائم 1395/11/19 1398/11/19 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TENDA AP4 تاييد- گواهي دائم 1396/05/09 1399/05/09 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TENDA U1 تاييد- گواهي دائم 1396/06/26 1399/06/26 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TENDA D151v2 تاييد- گواهي دائم 1396/01/30 1399/01/30 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TENDA D301v2 تاييد- گواهي دائم 1396/01/30 1399/01/30 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TENDA D301 تاييد- گواهي دائم 1395/12/22 1398/12/22 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TENDA TEG1024D تاييد- گواهي دائم 1396/05/04 1399/05/04 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TENDA TEG3210P تاييد- گواهي دائم 1396/06/05 1399/06/05 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TENDA D1201 تاييد- گواهي دائم 1396/07/18 1399/07/18 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TENDA S16 تاييد- گواهي دائم 1396/03/29 1399/03/29 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TENDA TEG3224P تاييد- گواهي دائم 1396/04/21 1399/04/21 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TENDA TEG1016D تاييد- گواهي دائم 1396/03/29 1399/03/29 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TENDA S108 تاييد- گواهي دائم 1396/04/21 1399/04/21 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم TENDA TEG1009P-EI تاييد- گواهي دائم 1396/05/01 1399/05/01 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TENDA D303 تاييد- گواهي دائم 1396/06/26 1399/06/26 چین
تلفن همراه cubot X9 تاييد- گواهي دائم 1395/05/26 1398/05/25 چین
تلفن همراه cubot z100 تاييد- گواهي دائم 1395/05/26 1398/05/25 چین
تلفن همراه cubot notes تاييد- گواهي دائم 1395/05/26 1398/05/25 چین
تلفن همراه cubot rainbow تاييد- گواهي دائم 1395/10/07 1398/10/07 چین
تلفن همراه cubot s600 تاييد- گواهي دائم 1395/05/26 1398/05/25 چین
تلفن همراه cubot x17 تاييد- گواهي دائم 1395/05/26 1398/05/25 چین
تلفن همراه cubot s550 تاييد- گواهي دائم 1395/05/26 1398/05/25 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) HUATAI HUATAI تاييد- گواهي دائم 1396/08/23 1399/08/23 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) HUATAI STEELEN تاييد- گواهي دائم 1396/08/23 1399/08/23 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) HUATAI GARD تاييد- گواهي دائم 1396/08/23 1399/08/23 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) HUATAI YOOZ تاييد- گواهي دائم 1396/08/23 1399/08/23 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت GoldNet goldtrax تاييد- گواهي دائم 1396/10/25 1399/10/25 ایران 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN MikroTik RB952Ui-5ac2nD تاييد- گواهي دائم 1395/07/12 1398/07/12 لیتوانی 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN MikroTik RB941-2nD-TC(hAPlite) تاييد- گواهي دائم 1395/09/20 1398/09/20 لیتوانی 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN MikroTik RBMetal2SHPn تاييد- گواهي دائم 1395/12/09 1398/12/09 لیتوانی 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم MikroTik RB2011iL-RM تاييد- گواهي دائم 1397/11/13 1400/11/13 لیتوانی 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم MikroTik RB750P-PBr2 تاييد- گواهي دائم 1397/11/13 1400/11/13 لیتوانی 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN MikroTik RBcAPL-2nD(cAPlite) تاييد- گواهي دائم 1398/02/11 1401/02/11 لیتوانی 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN MikroTik RBSEXTANTG-5HPnD تاييد- گواهي دائم 1395/09/14 1398/09/14 لاتوی 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال MikroTik MTAD-5G-30D3-PA تاييد- گواهي دائم 1395/09/15 1398/09/15 لاتوی 
مودم مشترکین TD-LTE MikroTik SXTLTE(RBSXTLTE3-7) تاييد- گواهي دائم 1398/01/20 1401/01/20 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN MikroTik RB951UI-2HND تاييد- گواهي دائم 1398/01/20 1401/01/20 لاتوی 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم MikroTik CCR1016-12G تاييد- گواهي دائم 1396/07/15 1399/07/15 لاتوی 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN MikroTik RBLHG-5nD(LHG5) تاييد- گواهي دائم 1395/10/06 1398/10/06 لاتوی 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN MikroTik RBGrooveA-52HPn تاييد- گواهي دائم 1395/06/17 1398/06/16 لاتوی 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN MikroTik RB911G-5HPacD-NB تاييد- گواهي دائم 1395/06/17 1398/06/16 لاتوی 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN MikroTik RBOmniTikU-5HnD(OmniTIK5) تاييد- گواهي دائم 1395/06/17 1398/06/16 لاتوی 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN MikroTik RBmAP2nD تاييد- گواهي دائم 1395/09/14 1398/09/14 لاتوی 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN MikroTik RB951G-2HnD تاييد- گواهي دائم 1397/08/28 1400/08/28 لاتوی 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال MikroTik MTAD-5G-30D3-PA تاييد- گواهي دائم 1397/08/28 1400/08/28 لاتوی 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال MikroTik MTAO-LTE-5D-SQ تاييد- گواهي دائم 1397/11/28 1400/11/28 لاتوی 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم MikroTik RB1100AHx4 تاييد- گواهي دائم 1397/08/28 1400/08/28 لاتوی 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN MikroTik RBSXT5HacD2n(SXtLite5ac) تاييد- گواهي دائم 1396/12/19 1399/12/19 لاتوی 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN MikroTik RBLHG-5nD(LHG5) تاييد- گواهي دائم 1396/12/19 1399/12/19 لاتوی 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم MikroTik RB750UPr2(hEXPoElite) تاييد- گواهي دائم 1396/07/15 1399/07/15 لیتوانی 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN MikroTik RBWAP2ND تاييد- گواهي دائم 1396/07/17 1399/07/17 لیتوانی 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN MikroTik RB951UI-2HND تاييد- گواهي دائم 1396/08/20 1399/08/20 لاتوی 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم MikroTik RB1100AHX2 تاييد- گواهي دائم 1396/10/06 1399/10/06 لاتوی 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN MikroTik RB952Ui-5ac2nD(hAPaclite) تاييد- گواهي دائم 1397/08/30 1400/08/30 لاتوی 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN MikroTik RB962UiGS-5HacT2HnT(hAPac) تاييد- گواهي دائم 1397/08/28 1400/08/28 لاتوی 
تلفن همراه Kenxinda HAMMER+ تاييد- گواهي دائم 1397/05/13 1400/05/13 چین
تلفن همراه Kenxinda G240 تاييد- گواهي دائم 1396/03/07 1399/03/07 چین
تلفن همراه Kenxinda G170 تاييد- گواهي دائم 1396/03/07 1399/03/07 چین
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال SKY 2402 تاييد- گواهي دائم 1395/10/28 1398/10/28 ایران 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال SKY 1201 تاييد- گواهي دائم 1395/10/28 1398/10/28 ایران 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال SKY 1801 تاييد- گواهي دائم 1395/10/28 1398/10/28 ایران 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت SKY TR-06 تاييد- گواهي دائم 1396/03/22 1399/03/22 چین
فرستنده و گیرنده مایکروویو بدون آنتن سرخود SRD ODU-15GHZ,IDU-BB1-16E1 تاييد- گواهي دائم 1397/03/27 1400/03/27 ایران 
فرستنده و گیرنده مایکروویو بدون آنتن سرخود SRD ODU-4.5GHZ,IDU-BB1-16E1 تاييد- گواهي دائم 1397/03/27 1400/03/27 ایران 
فرستنده و گیرنده مایکروویو بدون آنتن سرخود SRD ODU-23GHZ,IDU-BB1-16E1 تاييد- گواهي دائم 1397/03/27 1400/03/27 ایران 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت DNO DNO-V3 تاييد- گواهي دائم 1397/12/20 1400/12/20 ایران 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS WRT32X تاييد- گواهي دائم 1398/03/08 1401/03/08 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم LINKSYS LGS326MP تاييد- گواهي دائم 1397/10/19 1400/10/19 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم LINKSYS SE2800 تاييد- گواهي دائم 1397/10/24 1400/10/24 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم LINKSYS LGS318P تاييد- گواهي دائم 1397/10/24 1400/10/24 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم LINKSYS LGS326P تاييد- گواهي دائم 1397/10/24 1400/10/24 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS WAP300N تاييد- گواهي دائم 1395/08/12 1398/08/12 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS E1700 تاييد- گواهي دائم 1395/08/19 1398/08/19 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم LINKSYS LGS326 تاييد- گواهي دائم 1398/04/02 1401/04/02 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم LINKSYS LGS308P تاييد- گواهي دائم 1398/04/02 1401/04/02 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS LAPAC1200 تاييد- گواهي دائم 1395/08/23 1398/08/23 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS LAPN600 تاييد- گواهي دائم 1395/08/23 1398/08/23 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS EA8500 تاييد- گواهي دائم 1395/08/22 1398/08/22 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS EA7500 تاييد- گواهي دائم 1395/08/22 1398/08/22 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS LAPAC1750 تاييد- گواهي دائم 1395/08/23 1398/08/23 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS WUSB6300 تاييد- گواهي دائم 1395/08/12 1398/08/12 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS EA6900 تاييد- گواهي دائم 1395/09/15 1398/09/15 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS EA6700 تاييد- گواهي دائم 1395/09/15 1398/09/15 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS EA9500 تاييد- گواهي دائم 1395/08/22 1398/08/22 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS EA2750 تاييد- گواهي دائم 1395/08/22 1398/08/22 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS WRT1900ACS تاييد- گواهي دائم 1395/08/22 1398/08/22 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS E2500 تاييد- گواهي دائم 1395/08/22 1398/08/22 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS AE1200 تاييد- گواهي دائم 1395/08/12 1398/08/12 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS RE6700 تاييد- گواهي دائم 1395/08/12 1398/08/12 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS LAPAC1750Pro تاييد- گواهي دائم 1395/08/23 1398/08/23 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS WUSB6100M تاييد- گواهي دائم 1395/08/12 1398/08/12 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS AE6000 تاييد- گواهي دائم 1395/08/12 1398/08/12 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS AE2500 تاييد- گواهي دائم 1395/08/12 1398/08/12 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS XAC1200 تاييد- گواهي دائم 1395/08/22 1398/08/22 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS X1000 تاييد- گواهي دائم 1395/09/15 1398/09/15 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS RE6400 تاييد- گواهي دائم 1395/08/12 1398/08/12 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS RE6300 تاييد- گواهي دائم 1395/08/12 1398/08/12 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS RE4100W تاييد- گواهي دائم 1395/08/12 1398/08/12 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS RE3000W تاييد- گواهي دائم 1395/08/12 1398/08/12 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS E900 تاييد- گواهي دائم 1395/12/07 1398/12/07 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS LAPN300 تاييد- گواهي دائم 1396/01/29 1399/01/29 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS WAP1200AC تاييد- گواهي دائم 1396/01/29 1399/01/29 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS WAP750AC تاييد- گواهي دائم 1396/01/29 1399/01/29 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS RE6500 تاييد- گواهي دائم 1395/08/26 1398/08/26 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS XAC1900 تاييد- گواهي دائم 1395/08/19 1398/08/19 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS X3500 تاييد- گواهي دائم 1395/12/18 1398/12/18 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS WRT1200AC تاييد- گواهي دائم 1395/11/03 1398/11/03 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS WRT3200ACM تاييد- گواهي دائم 1395/12/16 1398/12/16 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS LAPAC2600 تاييد- گواهي دائم 1395/11/23 1398/11/23 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS EA6350 تاييد- گواهي دائم 1395/12/04 1398/12/04 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS EA6100 تاييد- گواهي دائم 1395/12/07 1398/12/07 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم LINKSYS LGS116 تاييد- گواهي دائم 1396/07/05 1399/07/05 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم LINKSYS LGS116P تاييد- گواهي دائم 1396/07/05 1399/07/05 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم LINKSYS LGS124 تاييد- گواهي دائم 1396/07/05 1399/07/05 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم LINKSYS LGS124P تاييد- گواهي دائم 1396/07/05 1399/07/05 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم LINKSYS LGS318 تاييد- گواهي دائم 1396/07/05 1399/07/05 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN LINKSYS X6200 تاييد- گواهي دائم 1395/12/18 1398/12/18 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم LINKSYS LGS105 تاييد- گواهي دائم 1396/06/21 1399/06/21 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم LINKSYS LGS108 تاييد- گواهي دائم 1396/06/21 1399/06/21 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم LINKSYS LGS308 تاييد- گواهي دائم 1396/05/23 1399/05/23 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم LINKSYS LGS528P تاييد- گواهي دائم 1396/05/23 1399/05/23 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم LINKSYS E1200 تاييد- گواهي دائم 1396/07/05 1399/07/05 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم LINKSYS LGS108P تاييد- گواهي دائم 1396/07/05 1399/07/05 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت IKCO RR7B0141 تاييد- گواهي دائم 1395/09/24 1398/09/24 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت IKCO RR7A0135 تاييد- گواهي دائم 1395/08/29 1398/08/29 چین
تلفن همراه innjoo fire2prolte تاييد- گواهي دائم 1395/10/05 1398/10/05 چین
تلفن همراه innjoo fire3lte تاييد- گواهي دائم 1395/10/20 1398/10/20 چین
تلفن همراه innjoo max3lte تاييد- گواهي دائم 1395/10/20 1398/10/20 چین
تلفن همراه innjoo HALO2LTE تاييد- گواهي دائم 1396/03/28 1399/03/28 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) شرکتپژوهشوتوسعهناجی TBS-41HDI تاييد- گواهي دائم 1396/07/11 1399/07/11 ایران 
قسمت ODU دستگاه های مایکروویو NEC NWA-078620(TPR-23G-1E,21.2GHz_23.6GHz) تاييد- گواهي دائم 1396/10/06 1399/10/06 ژاپن 
تلفن خانگی بی سیم با قابلیت VoIP NEC G966 تاييد- گواهي دائم 1396/12/06 1399/12/06 چین
IDU NEC NWA-091027(MDP-400MB-1X) تاييد- گواهي دائم 1396/10/06 1399/10/06 ژاپن 
قسمت ODU دستگاه های مایکروویو NEC NWA-078624(TPR-38G-1E,37GHz_40GHz) تاييد- گواهي دائم 1396/10/06 1399/10/06 ژاپن 
IDU NEC MDP-300MB-1AA تاييد- گواهي دائم 1397/03/19 1400/03/19 ژاپن 
قسمت ODU دستگاه های مایکروویو NEC TRP-18G-5B-HI/LO(18583.25~19647.25)(1008MHZ) تاييد- گواهي دائم 1397/02/26 1400/02/26 ژاپن 
IDU NEC MDP-150MB-1AA تاييد- گواهي دائم 1397/03/19 1400/03/19 ژاپن 
لینک مایکروویو NEC 5000S تاييد- گواهي دائم 1396/10/20 1399/10/20 ژاپن 
قسمت ODU دستگاه های مایکروویو NEC TRP-26G-5B-HI/LO(24774.75~26160.75)(1008MHZ) تاييد- گواهي دائم 1397/02/26 1400/02/26 ژاپن 
قسمت ODU دستگاه های مایکروویو NEC TRP-38G-5B-HI/LO(37185.75~39159.75)(1008MHZ) تاييد- گواهي دائم 1397/02/26 1400/02/26 ژاپن 
IDU NEC MDP-1200MB-1BB(-1)(NWA096320) تاييد- گواهي دائم 1397/03/13 1400/03/13 ژاپن 
IDU NEC MDP-1200MB-1BB(-1)(NWA-096320)(6*NWA-A03700-102) تاييد- گواهي دائم 1397/03/08 1400/03/08 ژاپن 
IDU NEC MDP-1200MB-1AA(-1)(NWA-096340) تاييد- گواهي دائم 1397/03/13 1400/03/13 ژاپن 
IDU NEC MDP-400MB-1X(AA6)(NWA-091027) تاييد- گواهي دائم 1397/03/08 1400/03/08 ژاپن 
فرستنده و گیرنده مایکروویو بدون آنتن سرخود NEC TRP-15G-1E(NWA-078618(15145-15264/420M)) تاييد- گواهي دائم 1397/03/08 1400/03/08 ژاپن 
فرستنده و گیرنده مایکروویو بدون آنتن سرخود NEC TRP-18G-1E(NWA-078619(17701-18103/1008M)) تاييد- گواهي دائم 1397/03/08 1400/03/08 ژاپن 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) SAMSUNG WHM520V تاييد- گواهي دائم 1396/06/01 1399/06/01 کره جنوبی 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM SAMSUNG GALAXYTABS2(SM-T719) تاييد- گواهي دائم 1395/04/29 1398/04/28 ویتنام 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM SAMSUNG GALAXYTABS2(SM-T819) تاييد- گواهي دائم 1395/04/29 1398/04/28 ویتنام 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM SAMSUNG GALAXYTABA6(SM-T585) تاييد- گواهي دائم 1395/04/29 1398/04/28 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYJ2(SM-J200H/DS تاييد- گواهي دائم 1395/07/12 1398/07/12 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYJ1ACE(SM-J111F/DS) تاييد- گواهي دائم 1395/07/12 1398/07/12 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYJ2(SM-J200H/DS) تاييد- گواهي دائم 1395/09/09 1398/09/09 چین
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYJ2(SM-J200F/DS) تاييد- گواهي دائم 1395/09/03 1398/09/03 چین
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYJ1miniprime(SM-J106F/DS) تاييد- گواهي دائم 1395/08/26 1398/08/26 چین
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYJ56(SM-J510F/DS) تاييد- گواهي دائم 1395/09/20 1398/09/20 چین
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYJ4core(SM-J410F/DS) تاييد- گواهي دائم 1397/12/07 1400/12/07 چین
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYA7(SM-A720F/DS) تاييد- گواهي دائم 1395/11/24 1398/11/24 چین
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYJ7(SM-J700H/DS) تاييد- گواهي دائم 1395/07/12 1398/07/12 چین
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYJ5(SM-J500F/ds) تاييد- گواهي دائم 1395/07/12 1398/07/12 چین
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYJ7PRIME(SM-G610F/DS) تاييد- گواهي دائم 1395/07/24 1398/07/24 چین
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYJ5PRIME(SM-G570F/DS) تاييد- گواهي دائم 1395/09/02 1398/09/02 چین
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYJ7(SM-J700F/DS) تاييد- گواهي دائم 1395/08/22 1398/08/22 چین
تلفن همراه SAMSUNG GalaxyS8(sm-G950FD) تاييد- گواهي دائم 1396/04/17 1399/04/17 چین
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYJ3(SM-J320F/DS) تاييد- گواهي دائم 1396/04/20 1399/04/20 چین
تلفن همراه SAMSUNG GalaxyJ5pro(SM-J530F/DS) تاييد- گواهي دائم 1396/05/01 1399/05/01 چین
تلفن همراه SAMSUNG GalaxyJ7pro(SM-J730F/DS) تاييد- گواهي دائم 1396/05/08 1399/05/08 چین
تلفن همراه SAMSUNG GalaxyA3(SM-A320F/DS) تاييد- گواهي دائم 1395/11/24 1398/11/24 چین
تلفن همراه SAMSUNG GalaxyA5(SM-A520F/DS) تاييد- گواهي دائم 1395/11/24 1398/11/24 چین
تلفن همراه SAMSUNG GalaxyJ3pro(SM-J330F/DS) تاييد- گواهي دائم 1396/08/01 1399/08/01 چین
تلفن همراه SAMSUNG GalaxyGRANDPRIMEPRO(SM-J250F/DS) تاييد- گواهي دائم 1396/12/07 1399/12/07 چین
تلفن همراه SAMSUNG GalaxyJ7Duo(SM-J720F/DS) تاييد- گواهي دائم 1397/04/02 1400/04/02 چین
تلفن همراه SAMSUNG GalaxyJ4(SM-J400F/DS) تاييد- گواهي دائم 1397/05/13 1400/05/13 چین
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYJ1ACE(SM-J111F/DS) تاييد- گواهي دائم 1396/04/19 1399/04/19 چین
تلفن همراه SAMSUNG GalaxyGrandPrime+(SM-G532F/DS) تاييد- گواهي دائم 1396/03/29 1399/03/29 چین
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYJ1(SM-J120F/DS) تاييد- گواهي دائم 1395/08/26 1398/08/26 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYJ7(SM-J700F/DS) تاييد- گواهي دائم 1395/07/25 1398/07/25 ویتنام 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM SAMSUNG SM-T585 تاييد- گواهي دائم 1395/08/16 1398/08/16 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG SM-J260F/DS تاييد- گواهي دائم 1398/02/14 1401/02/14 هندوستان 
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYM20(SM-M205F/DS) تاييد- گواهي دائم 1398/04/11 1401/04/11 هندوستان 
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYM30(SM-M305F/DS) تاييد- گواهي دائم 1398/04/11 1401/04/11 هندوستان 
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYJ5PRIME(SM-G570F/DS) تاييد- گواهي دائم 1396/02/23 1399/02/23 ویتنام 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM SAMSUNG SM-P585 تاييد- گواهي دائم 1395/11/03 1398/11/03 ویتنام 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) SAMSUNG SM-R760/GearS3 تاييد- گواهي دائم 1396/01/07 1399/01/07 ویتنام 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) SAMSUNG SM-R770 تاييد- گواهي دائم 1396/01/07 1399/01/07 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GalaxyGrandPrime+(SM-G532F/DS) تاييد- گواهي دائم 1396/01/16 1399/01/16 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYA7(SM-A720F/DS) تاييد- گواهي دائم 1396/02/11 1399/02/11 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GalaxyA5(SM-A520F/DS) تاييد- گواهي دائم 1396/03/07 1399/03/07 ویتنام 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM SAMSUNG SM-T825 تاييد- گواهي دائم 1396/03/23 1399/03/23 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GalaxyA3(SM-A320F/DS) تاييد- گواهي دائم 1396/03/16 1399/03/16 ویتنام 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM SAMSUNG GalaxyBook(SM-W727) تاييد- گواهي دائم 1396/05/22 1399/05/22 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GalaxyS8+(SM-G955FD) تاييد- گواهي دائم 1396/02/03 1399/02/03 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GalaxyS8(sm-G950FD) تاييد- گواهي دائم 1396/02/03 1399/02/03 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GalaxyJ5pro(SM-J530F/DS) تاييد- گواهي دائم 1396/08/06 1399/08/06 ویتنام 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) SAMSUNG SM-R600 تاييد- گواهي دائم 1396/09/11 1399/09/11 ویتنام 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM SAMSUNG GalaxyBook(SM-W627) تاييد- گواهي دائم 1396/06/04 1399/06/04 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GalaxyJ3pro(SM-J330F/DS) تاييد- گواهي دائم 1396/06/20 1399/06/20 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYJ7core(SM-J701F/DS) تاييد- گواهي دائم 1396/06/20 1399/06/20 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYJ7PRIME(SM-G610F/DS) تاييد- گواهي دائم 1396/03/03 1399/03/03 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GalaxyA6(SM-A600F/DS) تاييد- گواهي دائم 1398/03/18 1401/03/18 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYA6+(SM-A605F/DS) تاييد- گواهي دائم 1398/03/18 1401/03/18 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GalaxyA8(SM-A530F/DS) تاييد- گواهي دائم 1396/12/07 1399/12/07 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYA8+(SM-A730F/DS) تاييد- گواهي دائم 1396/12/05 1399/12/05 ویتنام 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) SAMSUNG SM-R365 تاييد- گواهي دائم 1396/07/11 1399/07/11 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GalaxyNote8(SM-N950F/DS) تاييد- گواهي دائم 1396/08/20 1399/08/20 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GalaxyS9+(SM-G965F/DS) تاييد- گواهي دائم 1397/06/10 1400/06/10 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYNOTE9(SM-N960F/DS) تاييد- گواهي دائم 1397/07/21 1400/07/21 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG J6+(SM-J610F/DS) تاييد- گواهي دائم 1397/09/11 1400/09/11 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG J4+(SM-J415F/DS) تاييد- گواهي دائم 1397/09/11 1400/09/11 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYJ8(SM-J810F/DS) تاييد- گواهي دائم 1397/09/11 1400/09/11 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYJ7PRIME2(SM-G611F/DS) تاييد- گواهي دائم 1397/02/17 1400/02/17 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GalaxyJ7pro(SM-J730F/DS) تاييد- گواهي دائم 1397/10/22 1400/10/22 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYA7(SM-A750F/DS) تاييد- گواهي دائم 1397/10/02 1400/10/02 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GalaxyS10E(SM-G970F/DS) تاييد- گواهي دائم 1398/01/19 1401/01/19 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GalaxyS10(SM-G973F/DS) تاييد- گواهي دائم 1398/01/19 1401/01/19 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GalaxyS10+(SM-G975F/DS) تاييد- گواهي دائم 1398/01/19 1401/01/19 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GalaxyS9(SM-G960F/DS) تاييد- گواهي دائم 1397/05/21 1400/05/21 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYJ2(SM-J200F/DS) تاييد- گواهي دائم 1395/07/12 1398/07/12 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYA30(SM-A305F/DS) تاييد- گواهي دائم 1398/04/03 1401/04/03 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYA9(SM-A920F/DS) تاييد- گواهي دائم 1398/02/14 1401/02/14 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYA50(SM-A505F/DS) تاييد- گواهي دائم 1398/04/03 1401/04/03 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYA20(SM-A205F/DS) تاييد- گواهي دائم 1398/04/03 1401/04/03 ویتنام 
تلفن همراه SAMSUNG GALAXYA10(SM-A105F/DS) تاييد- گواهي دائم 1398/04/03 1401/04/03 ویتنام 
تلفن همراه smartronics E1 تاييد- گواهي دائم 1395/11/24 1398/11/24 چین
تلفن همراه smartronics c2 تاييد- گواهي دائم 1395/08/15 1398/08/15 چین
تلفن همراه smartronics c1 تاييد- گواهي دائم 1395/08/15 1398/08/15 چین
سیستم لینک نوری FANA WSS-D4 تاييد- گواهي دائم 1398/03/21 1401/03/21 ایران 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت Meitrack T366 تاييد- گواهي دائم 1397/04/11 1400/04/11 چین
تجهیزات بلوتوث و ترمینال های WIFI MINDEO CS3290 تاييد- گواهي دائم 1395/09/06 1398/09/06 چین
آنتن سکتوری HI-TEC COLV6 تاييد- گواهي دائم 1396/05/24 1399/05/24 نیوزیلند
تلفن همراه HYUNDAI seoul5 تاييد- گواهي دائم 1396/10/24 1399/10/24 چین
تلفن همراه HYUNDAI seoul تاييد- گواهي دائم 1396/10/24 1399/10/24 چین
تلفن همراه HYUNDAI seoulS6 تاييد- گواهي دائم 1396/10/24 1399/10/24 چین
تلفن همراه HYUNDAI seoul7 تاييد- گواهي دائم 1396/10/27 1399/10/27 چین
تلفن همراه HYUNDAI Seoul7metal تاييد- گواهي دائم 1396/10/24 1399/10/24 چین
تلفن همراه HYUNDAI H7 تاييد- گواهي دائم 1396/10/24 1399/10/24 چین
تلفن همراه HYUNDAI SeoulX تاييد- گواهي دائم 1397/08/02 1400/08/02 چین
تلفن همراه HYUNDAI seoulS8 تاييد- گواهي دائم 1396/11/07 1399/11/07 چین
تلفن همراه HYUNDAI SeoulK1 تاييد- گواهي دائم 1396/10/24 1399/10/24 چین
تلفن همراه HYUNDAI SeoulK2 تاييد- گواهي دائم 1397/06/11 1400/06/11 چین
تلفن همراه HYUNDAI seoul5plus تاييد- گواهي دائم 1397/06/11 1400/06/11 چین
تلفن همراه HYUNDAI SeoulMIX تاييد- گواهي دائم 1397/06/11 1400/06/11 چین
تلفن همراه HYUNDAI Seoul9 تاييد- گواهي دائم 1397/08/02 1400/08/02 چین
تجهیزات SRD با قابلیت GPS pointmobile PM450(GPH2154E0T) تاييد- گواهي دائم 1396/06/01 1399/06/01 کره جنوبی 
تجهیزات SRD با قابلیت GPS pointmobile PM66G6Q2398E0C تاييد- گواهي دائم 1397/04/04 1400/04/04 چین
تجهیزات SRD با قابلیت GPS pointmobile PM80G6Q0498E0C تاييد- گواهي دائم 1397/08/30 1400/08/30 چین
تجهیزات SRD با قابلیت GPS pointmobile PM60G172356E0C تاييد- گواهي دائم 1396/06/01 1399/06/01 چین
تجهیزات SRD با قابلیت GPS pointmobile P450GPL6254E0T تاييد- گواهي دائم 1396/03/22 1399/03/22 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM pointmobile PM80G8M0399E0C تاييد- گواهي دائم 1396/04/12 1399/04/12 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD pointmobile PM80G8M0397E0C تاييد- گواهي دائم 1395/06/15 1398/06/14 چین
تجهیزات SRD با قابلیت GPS pointmobile P450GPH6357E0C تاييد- گواهي دائم 1396/03/22 1399/03/22 چین
تجهیزات SRD با قابلیت GPS pointmobile P450GPL6457E0T تاييد- گواهي دائم 1396/03/22 1399/03/22 چین
تجهیزات SRD با قابلیت GPS pointmobile P450GP72356E0T تاييد- گواهي دائم 1396/03/22 1399/03/22 چین
تجهیزات SRD با قابلیت GPS pointmobile PM80-GPM0387 تاييد- گواهي دائم 1395/12/10 1398/12/10 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) pointmobile PM40(GP52256) تاييد- گواهي دائم 1395/12/10 1398/12/10 چین
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS pointmobile PM303-B3111 تاييد- گواهي دائم 1395/12/16 1398/12/16 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM VERIFONE VX675(M265-773-C3-EUE-3) تاييد- گواهي دائم 1395/09/28 1398/09/27 چین
تلفن همراه LG K580DSZ تاييد- گواهي دائم 1395/04/26 1398/04/25 کره جنوبی 
تلفن همراه LG LGK220DS تاييد- گواهي دائم 1395/05/26 1398/05/25 کره جنوبی 
تجهیزات بلوتوث و ترمینال های WIFI LG MR700 تاييد- گواهي دائم 1395/08/03 1398/08/03 کره جنوبی 
تلفن همراه LG LG-H990DS(V20) تاييد- گواهي دائم 1395/08/29 1398/08/29 کره جنوبی 
تجهیزات بلوتوث و ترمینال های WIFI LG AN-MR650 تاييد- گواهي دائم 1395/09/28 1398/09/27 کره جنوبی 
تلفن همراه LG G7ThinQ(LM-G710EMW) تاييد- گواهي دائم 1397/03/21 1400/03/21 کره جنوبی 
تلفن همراه LG Q7+Dual(LM-Q610ZAW) تاييد- گواهي دائم 1397/04/16 1400/04/16 چین
تلفن همراه LG K11(LM-X410NOW) تاييد- گواهي دائم 1397/04/16 1400/04/16 چین
تلفن همراه LG Q7Dual(LM-Q610ZMW) تاييد- گواهي دائم 1397/05/02 1400/05/02 چین
تجهیزات القایی LG WC501M تاييد- گواهي دائم 1397/06/06 1400/06/06 چین
تجهیزات القایی LG WC500M-RN تاييد- گواهي دائم 1397/06/05 1400/06/05 چین
تلفن همراه LG LG-M250E تاييد- گواهي دائم 1395/12/10 1398/12/10 کره جنوبی 
تلفن همراه LG LG-K350K تاييد- گواهي دائم 1395/12/11 1398/12/11 کره جنوبی 
تلفن همراه LG K9(LM-X210NMW) تاييد- گواهي دائم 1397/03/13 1400/03/13 چین
تلفن همراه LG Q6(LG-M700A) تاييد- گواهي دائم 1396/05/21 1399/05/21 کره جنوبی 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LG LG-W281 تاييد- گواهي دائم 1396/03/30 1399/03/30 کره جنوبی 
تلفن همراه LG LG-M400DY تاييد- گواهي دائم 1396/01/19 1399/01/19 کره جنوبی 
تلفن همراه LG LG-H870S تاييد- گواهي دائم 1396/02/03 1399/02/03 کره جنوبی 
تلفن همراه LG LG-M200E تاييد- گواهي دائم 1396/02/03 1399/02/03 کره جنوبی 
تلفن همراه LG XPOWER2(LGM320) تاييد- گواهي دائم 1396/03/23 1399/03/23 کره جنوبی 
تلفن همراه LG G7+ThinQ(LM-G710EAW) تاييد- گواهي دائم 1397/03/21 1400/03/21 کره جنوبی 
تلفن همراه LG V30(LG-H930D) تاييد- گواهي دائم 1397/04/17 1400/04/17 کره جنوبی 
تلفن همراه LG V30+(LG-H930DS) تاييد- گواهي دائم 1396/08/09 1399/08/09 کره جنوبی 
تلفن همراه LG Xventure(LGM710ds) تاييد- گواهي دائم 1396/05/21 1399/05/21 کره جنوبی 
تلفن همراه LG G6(LG-H870DSU) تاييد- گواهي دائم 1396/05/21 1399/05/21 کره جنوبی 
تلفن همراه LG G6(LG-H870DS) تاييد- گواهي دائم 1396/05/21 1399/05/21 کره جنوبی 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM MNA MNA-PVR4 تاييد- گواهي دائم 1396/10/16 1399/10/16 چین
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز Cablefree ATN4958D30P-DP تاييد- گواهي دائم 1395/12/04 1398/12/04 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM UROVO i9000s تاييد- گواهي دائم 1396/12/09 1399/12/09 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN CambiumNetworks PTP650 تاييد- گواهي دائم 1395/09/23 1398/09/23 مجارستان 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN CambiumNetworks PTP50650connectorizedODU تاييد- گواهي دائم 1395/10/01 1398/10/01 مکزیک 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN CambiumNetworks C050900P011A تاييد- گواهي دائم 1397/11/30 1400/11/30 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN CambiumNetworks ePMP1000-C050900P023A تاييد- گواهي دائم 1395/10/08 1398/10/08 چین
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز CambiumNetworks ePMP110A-525Dish تاييد- گواهي دائم 1395/11/16 1398/11/16 چین
تلفن خانگی بی سیم با قابلیت VoIP AVAYA 3720 تاييد- گواهي دائم 1395/12/04 1398/12/04 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت TELTONIKA FMB920 تاييد- گواهي دائم 1396/04/04 1399/04/04 لیتوانی 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت TELTONIKA FMA110 تاييد- گواهي دائم 1396/04/04 1399/04/04 لیتوانی 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت TELTONIKA FMB920 تاييد- گواهي دائم 1396/05/15 1399/05/15 لیتوانی 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت TELTONIKA FMB120 تاييد- گواهي دائم 1397/06/25 1400/06/25 لیتوانی 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت TELTONIKA FMA120 تاييد- گواهي دائم 1397/08/05 1400/08/05 لیتوانی 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت TELTONIKA fmb900 تاييد- گواهي دائم 1396/05/15 1399/05/15 لیتوانی 
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS TELTONIKA FMA202 تاييد- گواهي دائم 1396/08/30 1399/08/30 لیتوانی 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت TELTONIKA FMB122 تاييد- گواهي دائم 1397/06/24 1400/06/24 لیتوانی 
تلفن همراه HUAWEI HuaweiMate10Lite(RNE-L21) تاييد- گواهي دائم 1396/08/06 1399/08/06 چین
تلفن همراه HUAWEI HuaweiMate10(ALP-L29) تاييد- گواهي دائم 1396/08/08 1399/08/08 چین
تلفن همراه HUAWEI HuaweiMate10Pro(BLA-L29) تاييد- گواهي دائم 1396/10/02 1399/10/02 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD HUAWEI B525s-23a تاييد- گواهي دائم 1396/09/28 1399/09/28 چین
آنتن سکتوری HUAWEI AOC4518R3v06 تاييد- گواهي دائم 1397/07/14 1400/07/14 چین
تلفن همراه HUAWEI HUAWEIY52019(AMN-LX9) تاييد- گواهي دائم 1398/02/17 1401/02/17 چین
تلفن همراه HUAWEI HUAWEIY9Prime2019(STK-L21) تاييد- گواهي دائم 1398/02/17 1401/02/17 چین
لینک مایکروویو HUAWEI optixRTN950A تاييد- گواهي دائم 1397/04/16 1400/04/16 چین
تلفن همراه HUAWEI huaweiy7prime2019(dub-lx1) تاييد- گواهي دائم 1397/11/16 1400/11/16 چین
تلفن همراه HUAWEI HUAWEIpsmart2019(POT-LX1AF) تاييد- گواهي دائم 1397/11/16 1400/11/16 چین
تلفن همراه HUAWEI HUAWEIY6prime2019(MRD-LX1F) تاييد- گواهي دائم 1398/01/17 1401/01/17 چین
تلفن همراه HUAWEI HUAWEIP30lite(MAR-LX1M) تاييد- گواهي دائم 1398/01/28 1401/01/28 چین
تلفن همراه HUAWEI HUAWEIP30Pro(VOG-L29) تاييد- گواهي دائم 1398/02/11 1401/02/11 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD HUAWEI E8377S-153 تاييد- گواهي دائم 1395/06/14 1398/06/13 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD HUAWEI E8377S-153 تاييد- گواهي دائم 1395/06/17 1398/06/16 چین
تلفن همراه HUAWEI NMO-L31(GT3) تاييد- گواهي دائم 1395/09/30 1398/09/30 چین
آنتن سکتوری HUAWEI ATD4516R7 تاييد- گواهي دائم 1397/01/29 1400/01/29 چین
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال HUAWEI A18D06HAC تاييد- گواهي دائم 1397/07/09 1400/07/09 چین
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال HUAWEI A13D06HAC تاييد- گواهي دائم 1397/07/14 1400/07/14 چین
لینک مایکروویو HUAWEI RTN-ODU-18G-D-HI تاييد- گواهي دائم 1395/06/27 1398/06/26 چین
تجهیزات BTS , NODE-B HUAWEI pRRU3901 تاييد- گواهي دائم 1395/05/27 1398/05/26 چین
تلفن همراه HUAWEI venusp9lite(VNS-L21) تاييد- گواهي دائم 1395/05/19 1398/05/18 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD HUAWEI E5770s-320 تاييد- گواهي دائم 1395/06/20 1398/06/19 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD HUAWEI WLTFSR-115GN تاييد- گواهي دائم 1395/11/09 1398/11/09 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD HUAWEI B5318-42 تاييد- گواهي دائم 1395/09/30 1398/09/30 چین
لینک مایکروویو HUAWEI RTN950 تاييد- گواهي دائم 1395/06/27 1398/06/26 چین
لینک مایکروویو HUAWEI RTN-ODU-38G-A-LO تاييد- گواهي دائم 1395/07/05 1398/07/05 چین
لینک مایکروویو HUAWEI RTN-ODU-38G-A-HI تاييد- گواهي دائم 1395/07/05 1398/07/05 چین
لینک مایکروویو HUAWEI RTN-ODU-38G-B-HI تاييد- گواهي دائم 1395/06/27 1398/06/26 چین
لینک مایکروویو HUAWEI RTN-ODU-38G-B-LO تاييد- گواهي دائم 1395/06/27 1398/06/26 چین
لینک مایکروویو HUAWEI RTN-ODU-18G-D-LO تاييد- گواهي دائم 1395/06/21 1398/06/20 چین
لینک مایکروویو HUAWEI ODU(XMC-3)23G تاييد- گواهي دائم 1396/08/24 1399/08/24 چین
لینک مایکروویو HUAWEI RTNXMC26G-3 تاييد- گواهي دائم 1396/12/20 1399/12/20 چین
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال HUAWEI A18S06HAC تاييد- گواهي دائم 1396/08/24 1399/08/24 چین
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال HUAWEI A23S03HAC تاييد- گواهي دائم 1397/04/12 1400/04/12 چین
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال HUAWEI A13S06HAC تاييد- گواهي دائم 1396/08/24 1399/08/24 چین
لینک مایکروویو HUAWEI RTN910 تاييد- گواهي دائم 1395/06/27 1398/06/26 چین
تلفن همراه HUAWEI p10plus(vky-L29) تاييد- گواهي دائم 1396/01/19 1399/01/19 چین
تلفن همراه HUAWEI VTR-L29(P10) تاييد- گواهي دائم 1395/12/24 1398/12/24 چین
آنتن سکتوری HUAWEI AQU4518R9 تاييد- گواهي دائم 1396/08/24 1399/08/24 چین
لینک مایکروویو HUAWEI RTN910A تاييد- گواهي دائم 1396/08/24 1399/08/24 چین
لینک مایکروویو HUAWEI RTNXMC28G-3 تاييد- گواهي دائم 1396/12/20 1399/12/20 چین
لینک مایکروویو HUAWEI RTNXMC13G-3 تاييد- گواهي دائم 1396/12/20 1399/12/20 چین
آنتن سکتوری HUAWEI AQU4518R9 تاييد- گواهي دائم 1396/08/24 1399/08/24 چین
آنتن سکتوری HUAWEI APE4517R0 تاييد- گواهي دائم 1396/08/24 1399/08/24 چین
لینک مایکروویو HUAWEI RTN910A تاييد- گواهي دائم 1396/08/24 1399/08/24 چین
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال HUAWEI A18S06HAC تاييد- گواهي دائم 1396/08/24 1399/08/24 چین
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال HUAWEI A23S03HAC تاييد- گواهي دائم 1397/04/12 1400/04/12 چین
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال HUAWEI A13S06HAC تاييد- گواهي دائم 1396/08/24 1399/08/24 چین
تلفن همراه HUAWEI y6pro(Huaweitit-u02) تاييد- گواهي دائم 1396/08/17 1399/08/17 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD HUAWEI E5172s-22 تاييد- گواهي دائم 1395/12/25 1398/12/25 چین
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال HUAWEI A13D12HS تاييد- گواهي دائم 1397/07/14 1400/07/14 چین
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال HUAWEI A13D12HAC تاييد- گواهي دائم 1397/07/14 1400/07/14 چین
تلفن همراه HUAWEI Y3II(huaweiLUA-U22) تاييد- گواهي دائم 1396/01/21 1399/01/21 چین
تجهیزات BTS , NODE-B HUAWEI WD5M9E393600 تاييد- گواهي دائم 1396/09/04 1399/09/04 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN HUAWEI R240D تاييد- گواهي دائم 1396/11/16 1399/11/16 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN HUAWEI AR157VW تاييد- گواهي دائم 1396/06/08 1399/06/08 چین
تلفن همراه HUAWEI LON-L29 تاييد- گواهي دائم 1396/01/19 1399/01/19 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN HUAWEI HG8245H تاييد- گواهي دائم 1396/02/12 1399/02/12 چین
آنتن سکتوری HUAWEI AQU4518R9 تاييد- گواهي دائم 1396/08/24 1399/08/24 چین
آنتن سکتوری HUAWEI APE4517R0 تاييد- گواهي دائم 1396/08/24 1399/08/24 چین
تلفن همراه HUAWEI BLN-L21 تاييد- گواهي دائم 1395/11/09 1398/11/09 چین
تلفن همراه HUAWEI CAN-L11 تاييد- گواهي دائم 1395/11/24 1398/11/24 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD HUAWEI HUAWEI,E5573Cs-322 تاييد- گواهي دائم 1395/12/02 1398/12/02 چین
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال HUAWEI A18D03HAC تاييد- گواهي دائم 1397/02/08 1400/02/08 چین
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال HUAWEI A26D03HAC تاييد- گواهي دائم 1397/02/08 1400/02/08 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN HUAWEI HG8245H تاييد- گواهي دائم 1395/12/04 1398/12/04 چین
تلفن همراه HUAWEI MHA-L29 تاييد- گواهي دائم 1395/09/24 1398/09/24 چین
آنتن سکتوری HUAWEI ATD4516R7 تاييد- گواهي دائم 1397/02/08 1400/02/08 چین
تلفن همراه HUAWEI HUAWEIY336-U02 تاييد- گواهي دائم 1395/10/14 1398/10/14 چین
تلفن همراه HUAWEI Y6ll(CAM-L21) تاييد- گواهي دائم 1395/10/20 1398/10/20 چین
تلفن همراه HUAWEI Novaplus(MLA-L11) تاييد- گواهي دائم 1395/10/20 1398/10/20 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD HUAWEI B5142 تاييد- گواهي دائم 1395/11/03 1398/11/03 چین
تلفن همراه HUAWEI HUAWEIY32017(CRO-U00) تاييد- گواهي دائم 1396/06/26 1399/06/26 چین
قسمت ODU دستگاه های مایکروویو HUAWEI RTN-ODU(XMC)-26G-2 تاييد- گواهي دائم 1396/06/19 1399/06/19 چین
قسمت ODU دستگاه های مایکروویو HUAWEI RTN-ODU(XMC)-23G-2 تاييد- گواهي دائم 1396/06/19 1399/06/19 چین
قسمت ODU دستگاه های مایکروویو HUAWEI RTN-ODU(XMC)-13G-2 تاييد- گواهي دائم 1396/06/19 1399/06/19 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN HUAWEI ap5010dn-agn تاييد- گواهي دائم 1396/10/12 1399/10/12 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN HUAWEI AP5130DN تاييد- گواهي دائم 1396/10/11 1399/10/11 چین
قسمت ODU دستگاه های مایکروویو HUAWEI ODU(XMC-3-8G-A-HI) تاييد- گواهي دائم 1396/07/04 1399/07/04 چین
قسمت ODU دستگاه های مایکروویو HUAWEI ODU(XMC-3-8G-B-LO) تاييد- گواهي دائم 1396/07/04 1399/07/04 چین
قسمت ODU دستگاه های مایکروویو HUAWEI ODU(XMC-3-8G-B-HI) تاييد- گواهي دائم 1396/07/04 1399/07/04 چین
تلفن همراه HUAWEI HuaweiNova2Plus(BAC-L21) تاييد- گواهي دائم 1396/05/11 1399/05/11 چین
تلفن همراه HUAWEI HUAWEIY32017(CRO-L22) تاييد- گواهي دائم 1396/05/21 1399/05/21 چین
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال HUAWEI AAA78DS24 تاييد- گواهي دائم 1396/08/01 1399/08/01 چین
قسمت ODU دستگاه های مایکروویو HUAWEI ODU(XMC-2H-8G-A-LO) تاييد- گواهي دائم 1396/07/04 1399/07/04 چین
قسمت ODU دستگاه های مایکروویو HUAWEI ODU(XMC-2H-8G-A-HI) تاييد- گواهي دائم 1396/07/04 1399/07/04 چین
قسمت ODU دستگاه های مایکروویو HUAWEI ODU(XMC-2H-8G-B-LO) تاييد- گواهي دائم 1396/07/04 1399/07/04 چین
قسمت ODU دستگاه های مایکروویو HUAWEI ODU(XMC-2H-8G-B-HI) تاييد- گواهي دائم 1396/07/04 1399/07/04 چین
قسمت ODU دستگاه های مایکروویو HUAWEI ODU(XMC-3-8G-A-LO) تاييد- گواهي دائم 1396/07/04 1399/07/04 چین
تلفن همراه HUAWEI HUAWEIY5(MYA-L22) تاييد- گواهي دائم 1396/03/23 1399/03/23 چین
تلفن همراه HUAWEI HUAWEIY7prime(TRT-L21A) تاييد- گواهي دائم 1396/03/24 1399/03/24 چین
IDU HUAWEI RTN980 تاييد- گواهي دائم 1396/07/04 1399/07/04 چین
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال HUAWEI A07S06HAC تاييد- گواهي دائم 1396/08/01 1399/08/01 چین
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال HUAWEI A07D12HS تاييد- گواهي دائم 1396/08/01 1399/08/01 چین
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال HUAWEI A07D18HS تاييد- گواهي دائم 1396/08/01 1399/08/01 چین
تلفن همراه HUAWEI P10LITE(WAS-LX1A) تاييد- گواهي دائم 1396/02/31 1399/02/31 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD HUAWEI b310s-22 تاييد- گواهي دائم 1396/05/28 1399/05/28 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM HUAWEI MediapadT27.0(BGO-DL09) تاييد- گواهي دائم 1396/04/20 1399/04/20 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM HUAWEI MediapadT28Pro(JDN-L01) تاييد- گواهي دائم 1396/04/20 1399/04/20 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD HUAWEI E5577Cs-321 تاييد- گواهي دائم 1396/05/28 1399/05/28 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD HUAWEI E5785Lh-22c تاييد- گواهي دائم 1396/05/28 1399/05/28 چین
تلفن همراه HUAWEI Y92019(JKM-LX1) تاييد- گواهي دائم 1397/07/11 1400/07/11 چین
تلفن همراه HUAWEI Y5lite(DRA-LX5) تاييد- گواهي دائم 1397/08/01 1400/08/01 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم HUAWEI S5720-28X-PWR-LI-AC تاييد- گواهي دائم 1397/09/20 1400/09/20 چین
تلفن همراه HUAWEI huaweinova3i(ine-lx1r) تاييد- گواهي دائم 1397/10/02 1400/10/02 چین
تلفن همراه HUAWEI HUAWEIMate20(HMA-L29) تاييد- گواهي دائم 1397/10/02 1400/10/02 چین
تلفن همراه HUAWEI HUAWEIMate20Pro(LYA-L29) تاييد- گواهي دائم 1397/10/02 1400/10/02 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM HUAWEI MEDIAPADT310(AGS-L09) تاييد- گواهي دائم 1397/02/03 1400/02/03 چین
تلفن همراه HUAWEI HUAWEIY32018(CAG-L22) تاييد- گواهي دائم 1397/02/02 1400/02/02 چین
تلفن همراه HUAWEI Y5prime2018(DRA-LX2) تاييد- گواهي دائم 1397/03/22 1400/03/22 چین
تلفن همراه HUAWEI HuaweiP20Pro(CLT-L29) تاييد- گواهي دائم 1397/03/09 1400/03/09 چین
تلفن همراه HUAWEI HuaweiNova3(PAR-LX1M) تاييد- گواهي دائم 1397/05/02 1400/05/02 چین
تلفن همراه HUAWEI HuaweiNova3i(INE-LX1) تاييد- گواهي دائم 1397/05/21 1400/05/21 چین
تلفن همراه HUAWEI Y92018(FLA-LX1) تاييد- گواهي دائم 1397/01/26 1400/01/26 چین
تلفن همراه HUAWEI Y7Prime(LDN-L21) تاييد- گواهي دائم 1397/01/19 1400/01/19 چین
تلفن همراه HUAWEI Y6Prime(ATU-L31) تاييد- گواهي دائم 1397/01/22 1400/01/22 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD HUAWEI B310s-518 تاييد- گواهي دائم 1397/04/23 1400/04/23 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD HUAWEI E5186s-22a تاييد- گواهي دائم 1397/04/23 1400/04/23 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM HUAWEI MEDIAPADT37(BG2-U01) تاييد- گواهي دائم 1397/02/03 1400/02/03 چین
آنتن سکتوری HUAWEI A23D09HAC تاييد- گواهي دائم 1397/03/06 1400/03/06 چین
مودم مشترکین TD-LTE HUAWEI B612s-25d تاييد- گواهي دائم 1397/07/23 1400/07/23 چین
تلفن همراه HUAWEI PSmart(FIG-LA1) تاييد- گواهي دائم 1396/11/15 1399/11/15 چین
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال HUAWEI A23S03HAC تاييد- گواهي دائم 1397/07/14 1400/07/14 چین
تلفن همراه HUAWEI HuaweiNova3e(ANE-LX1) تاييد- گواهي دائم 1396/12/26 1399/12/26 چین
آنتن سکتوری HUAWEI A26S06HAC تاييد- گواهي دائم 1397/03/06 1400/03/06 چین
آنتن سکتوری HUAWEI A18D09HS تاييد- گواهي دائم 1397/03/06 1400/03/06 چین
آنتن سکتوری HUAWEI A26D03HS تاييد- گواهي دائم 1397/03/06 1400/03/06 چین
آنتن سکتوری HUAWEI A26D06HS تاييد- گواهي دائم 1397/03/06 1400/03/06 چین
آنتن سکتوری HUAWEI A23D03HAC تاييد- گواهي دائم 1397/03/06 1400/03/06 چین
آنتن سکتوری HUAWEI A23D06HAC تاييد- گواهي دائم 1397/03/06 1400/03/06 چین
IDU nera IFU(Nera_EvolutionSeries) تاييد- گواهي دائم 1397/09/11 1400/09/11 نروژ 
قسمت ODU دستگاه های مایکروویو nera Nera(EVO)_26G_High تاييد- گواهي دائم 1397/09/11 1400/09/11 سنگاپور 
قسمت ODU دستگاه های مایکروویو nera Nera(EVO)_26G_LOW تاييد- گواهي دائم 1397/09/11 1400/09/11 سنگاپور 
قسمت ODU دستگاه های مایکروویو nera Nera(EVO)_18G_LOW تاييد- گواهي دائم 1398/01/21 1401/01/21 سنگاپور 
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD D-LINK DWR-953 تاييد- گواهي دائم 1396/09/26 1399/09/26 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN D-LINK DSL-124 تاييد- گواهي دائم 1397/02/16 1400/02/16 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD D-LINK DWR-921 تاييد- گواهي دائم 1396/10/13 1399/10/13 چین
تجهیزات حساس و هشدار دهنده D-LINK DCH-S150 تاييد- گواهي دائم 1396/08/22 1399/08/22 چین
تجهیزات حساس و هشدار دهنده D-LINK DCH-S160 تاييد- گواهي دائم 1396/08/29 1399/08/29 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD D-LINK DWM-157 تاييد- گواهي دائم 1396/09/08 1399/09/08 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DES-1210-08P تاييد- گواهي دائم 1397/12/22 1400/12/22 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DES-1008C تاييد- گواهي دائم 1398/04/03 1401/04/03 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DES-1050G تاييد- گواهي موقت 1398/04/03 1398/10/03 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DES-105 تاييد- گواهي دائم 1398/04/03 1401/04/03 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD D-LINK DWR-932 تاييد- گواهي دائم 1395/11/16 1398/11/16 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD D-LINK DWR-932c تاييد- گواهي دائم 1395/11/16 1398/11/16 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD D-LINK DWR-720 تاييد- گواهي دائم 1395/11/16 1398/11/16 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD D-LINK DWR-921E تاييد- گواهي دائم 1395/11/16 1398/11/16 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN D-LINK DIR-505 تاييد- گواهي دائم 1395/09/28 1398/09/27 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN D-LINK DSL-2790U تاييد- گواهي دائم 1396/03/13 1399/03/13 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN D-LINK DIR-605L تاييد- گواهي دائم 1396/07/17 1399/07/17 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN D-LINK DAP-1520 تاييد- گواهي دائم 1396/08/03 1399/08/03 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DGS-1510-28 تاييد- گواهي دائم 1396/11/02 1399/11/02 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN D-LINK DSL-2730U تاييد- گواهي دائم 1396/08/29 1399/08/29 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN D-LINK DSL-2750U تاييد- گواهي دائم 1395/11/30 1398/11/30 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN D-LINK DSL-2700U تاييد- گواهي دائم 1395/06/28 1398/06/27 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DES-1016A تاييد- گواهي دائم 1397/10/09 1400/10/09 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DGS-1005A تاييد- گواهي دائم 1397/10/09 1400/10/09 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DGS-1008A تاييد- گواهي دائم 1397/10/09 1400/10/09 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DES-1026G تاييد- گواهي دائم 1398/03/04 1401/03/04 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DGS-105 تاييد- گواهي دائم 1397/11/02 1400/11/02 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN D-LINK DSL-224 تاييد- گواهي دائم 1396/08/03 1399/08/03 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DGS-1210-10MP تاييد- گواهي دائم 1397/12/01 1400/12/01 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DGS-1210-28P تاييد- گواهي دائم 1397/10/09 1400/10/09 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DGS-1210-28MP تاييد- گواهي دائم 1397/10/09 1400/10/09 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DGS-1210-52P تاييد- گواهي دائم 1397/10/09 1400/10/09 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DGS-1510-28XMP تاييد- گواهي دائم 1397/10/09 1400/10/09 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN D-LINK DAP-2695 تاييد- گواهي دائم 1397/10/19 1400/10/19 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DES-1210-28P تاييد- گواهي دائم 1397/10/09 1400/10/09 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DGS-1100-08 تاييد- گواهي دائم 1397/10/09 1400/10/09 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DGS-1100-26MP تاييد- گواهي دائم 1397/10/09 1400/10/09 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DGS-1210-10 تاييد- گواهي دائم 1397/10/09 1400/10/09 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DGS-1210-28 تاييد- گواهي دائم 1397/10/09 1400/10/09 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DGS-1210-52 تاييد- گواهي دائم 1397/10/09 1400/10/09 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DGS-1100-24P تاييد- گواهي دائم 1397/06/25 1400/06/25 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK dgs-1008p تاييد- گواهي دائم 1397/06/25 1400/06/25 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN D-LINK DIR-816 تاييد- گواهي دائم 1397/06/26 1400/06/26 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DGS-1100-10/ME تاييد- گواهي دائم 1397/10/09 1400/10/09 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DGS-1024D تاييد- گواهي دائم 1397/10/09 1400/10/09 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DES-1210-28 تاييد- گواهي دائم 1397/10/09 1400/10/09 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DGS-108 تاييد- گواهي دائم 1397/06/25 1400/06/25 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DGS-1016A تاييد- گواهي دائم 1397/06/25 1400/06/25 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DES-1016C تاييد- گواهي دائم 1397/06/25 1400/06/25 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DGS-1008MP تاييد- گواهي دائم 1397/06/25 1400/06/25 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DGS-1016D تاييد- گواهي دائم 1397/06/25 1400/06/25 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DGS-1210-10P تاييد- گواهي دائم 1397/06/25 1400/06/25 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN D-LINK DIR-822 تاييد- گواهي دائم 1397/06/04 1400/06/04 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN D-LINK DIR-615 تاييد- گواهي دائم 1397/10/09 1400/10/09 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DES-1005A تاييد- گواهي دائم 1397/07/02 1400/07/02 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DES-1008A تاييد- گواهي دائم 1397/07/02 1400/07/02 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DES-1008D تاييد- گواهي دائم 1397/07/02 1400/07/02 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم D-LINK DES-1016D تاييد- گواهي دائم 1397/06/25 1400/06/25 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN D-LINK DWR-111 تاييد- گواهي دائم 1396/12/12 1399/12/12 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD D-LINK DWR-730 تاييد- گواهي دائم 1396/08/29 1399/08/29 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN D-LINK DAP-1665 تاييد- گواهي دائم 1397/02/16 1400/02/16 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN D-LINK DSL-2877AL تاييد- گواهي دائم 1397/02/16 1400/02/16 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN D-LINK DAP-1360 تاييد- گواهي دائم 1397/06/06 1400/06/06 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN D-LINK dwr-910 تاييد- گواهي دائم 1397/05/23 1400/05/23 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN netis DL4480V تاييد- گواهي دائم 1396/07/03 1399/07/03 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم DAHUA DH-PFS3006-4ET-60 تاييد- گواهي دائم 1397/11/03 1400/11/03 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم DAHUA DH-PFS3010-8ET-96 تاييد- گواهي دائم 1397/11/03 1400/11/03 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم DAHUA DH-PFS4218-16ET-190 تاييد- گواهي دائم 1397/11/03 1400/11/03 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم DAHUA DH-PFS4226-24ET-240 تاييد- گواهي دائم 1397/11/03 1400/11/03 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM ingenico IUP250-01T1869 تاييد- گواهي دائم 1397/03/30 1400/03/30 ویتنام 
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD ingenico Move/5000CL/3G/WIFI تاييد- گواهي دائم 1397/01/21 1400/01/21 ویتنام 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM ingenico Move/3500CL/3G تاييد- گواهي دائم 1396/12/13 1399/12/13 ویتنام 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM ingenico MOVE/2500CL/3G تاييد- گواهي دائم 1396/09/25 1399/09/25 ویتنام 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM ingenico move/2500cl/2G تاييد- گواهي دائم 1396/06/21 1399/06/21 ویتنام 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM ingenico IWL250 تاييد- گواهي دائم 1397/12/05 1400/12/05 مالزی 
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD LACROIXSofrel SofrelAS10 تاييد- گواهي دائم 1396/05/02 1399/05/02 فرانسه 
تجهیزات IP-Phone NewRock MX60E-48S تاييد- گواهي موقت 1397/11/03 1398/05/03 چین
تجهیزات IP-PBX NewRock MX8G-8FXO تاييد- گواهي دائم 1398/03/29 1401/03/29 چین
تجهیزات IP-Phone NewRock MX60E-48FXO تاييد- گواهي موقت 1397/11/03 1398/05/03 چین
تجهیزات IP-Phone NewRock MX8A-8FXO تاييد- گواهي موقت 1398/01/11 1398/07/11 چین
تجهیزات IP-Phone NewRock HX440E تاييد- گواهي موقت 1398/01/11 1398/07/11 چین
تجهیزات IP-Phone NewRock HX420E تاييد- گواهي موقت 1398/01/11 1398/07/11 چین
تجهیزات IP-PBX NewRock HX404G تاييد- گواهي دائم 1398/04/15 1401/04/15 چین
تجهیزات IP-PBX NewRock HX402G تاييد- گواهي دائم 1398/04/15 1401/04/15 چین
تلفن همراه leagoo XROVER تاييد- گواهي دائم 1398/04/16 1401/04/16 چین
تلفن همراه leagoo XRoverC تاييد- گواهي دائم 1398/04/16 1401/04/16 چین
تلفن همراه leagoo T8S تاييد- گواهي دائم 1398/04/16 1401/04/16 چین
تلفن همراه leagoo M11 تاييد- گواهي دائم 1398/04/16 1401/04/16 چین
تلفن همراه leagoo M10 تاييد- گواهي دائم 1398/04/16 1401/04/16 چین
تلفن همراه leagoo M13 تاييد- گواهي دائم 1398/04/22 1401/04/22 چین
تلفن همراه leagoo T5C تاييد- گواهي دائم 1398/04/22 1401/04/22 چین
تلفن خانگی بی سیم با قابلیت VoIP SNOM M700 تاييد- گواهي دائم 1398/04/02 1401/04/02 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) ATEN VE809-AT-G تاييد- گواهي دائم 1396/02/11 1399/02/11 چین تایپه-تایوان 
تلفن همراه Mi(Xiaomi) MiA1(MDG2) تاييد- گواهي دائم 1396/11/04 1399/11/04 چین
تلفن همراه Mi(Xiaomi) RedmiNote5APrime(MDG6S) تاييد- گواهي دائم 1396/11/04 1399/11/04 چین
تلفن همراه Mi(Xiaomi) RedmiNote5A(MDG6) تاييد- گواهي دائم 1396/11/04 1399/11/04 چین
تلفن همراه Mi(Xiaomi) Redmi5A(MCG3B) تاييد- گواهي دائم 1397/01/21 1400/01/21 چین
تلفن همراه Mi(Xiaomi) (2016001)MiMax تاييد- گواهي دائم 1395/07/05 1398/07/05 چین
تلفن همراه Mi(Xiaomi) 2015161 تاييد- گواهي دائم 1395/08/12 1398/08/12 چین
تلفن همراه Mi(Xiaomi) 2016031 تاييد- گواهي دائم 1395/08/11 1398/08/11 چین
تلفن همراه Mi(Xiaomi) REDMIGO(M1903C3GG) تاييد- گواهي دائم 1398/02/30 1401/02/30 چین
تلفن همراه Mi(Xiaomi) MiMax3(M1804E4A) تاييد- گواهي دائم 1398/02/30 1401/02/30 چین
تلفن همراه Mi(Xiaomi) Redminote7(M1901F7G) تاييد- گواهي دائم 1398/04/16 1401/04/16 چین
تلفن همراه Mi(Xiaomi) (Redminote4)2016102 تاييد- گواهي دائم 1396/05/23 1399/05/23 چین
تلفن همراه Mi(Xiaomi) redmi4x(MAG138) تاييد- گواهي دائم 1396/05/28 1399/05/28 چین
تلفن همراه Mi(Xiaomi) MiMax2(MDE40) تاييد- گواهي دائم 1396/06/19 1399/06/19 چین
تلفن همراه Mi(Xiaomi) Mi6(MCE16) تاييد- گواهي دائم 1396/06/22 1399/06/22 چین
تلفن همراه Mi(Xiaomi) 2015011 تاييد- گواهي دائم 1395/11/02 1398/11/02 چین
تلفن همراه Mi(Xiaomi) MIA2(M1804D2SG) تاييد- گواهي دائم 1397/09/12 1400/09/12 چین
تلفن همراه Mi(Xiaomi) Redmi6(M1804C3DG) تاييد- گواهي دائم 1397/10/02 1400/10/02 چین
تلفن همراه Mi(Xiaomi) Redminote6pro(M1806e7tg) تاييد- گواهي دائم 1397/10/11 1400/10/11 چین
تلفن همراه Mi(Xiaomi) Mi8(M1803e1a) تاييد- گواهي دائم 1397/10/05 1400/10/05 چین
تلفن همراه Mi(Xiaomi) PocophoneF1(M1805E10A) تاييد- گواهي دائم 1397/10/05 1400/10/05 چین
تلفن همراه Mi(Xiaomi) (Redmi4a)2016117 تاييد- گواهي دائم 1396/05/23 1399/05/23 چین
تلفن همراه Mi(Xiaomi) MiMix2(MDE5) تاييد- گواهي دائم 1397/01/21 1400/01/21 چین
تلفن همراه Mi(Xiaomi) Redmis2(M1803E6G) تاييد- گواهي دائم 1397/08/22 1400/08/22 چین
تلفن همراه Mi(Xiaomi) MIMIX2S(M1803D5XA) تاييد- گواهي دائم 1397/08/13 1400/08/13 چین
تلفن همراه Mi(Xiaomi) Redmi6A(M1804C3CG) تاييد- گواهي دائم 1397/10/11 1400/10/11 چین
تلفن همراه Mi(Xiaomi) MIA2LITE(M1805D1SG) تاييد- گواهي دائم 1397/08/22 1400/08/22 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN ASUS DSL-N10-C1 تاييد- گواهي دائم 1396/09/26 1399/09/26 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN ASUS DSL-AC52U تاييد- گواهي دائم 1397/04/12 1400/04/12 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN ASUS RT-AC87U تاييد- گواهي دائم 1397/04/12 1400/04/12 چین
تلفن همراه ASUS Zenfone4Max(ASUS_X00HD) تاييد- گواهي دائم 1396/09/22 1399/09/22 چین
تلفن همراه ASUS zenfone4selfiepro(Asus_Z01MD) تاييد- گواهي دائم 1396/10/03 1399/10/03 چین
تلفن همراه ASUS zenfon3sMax(ASUS_X00GDA) تاييد- گواهي دائم 1396/12/06 1399/12/06 چین
تلفن همراه ASUS ASUS_A007(ZB501KL) تاييد- گواهي دائم 1396/03/09 1399/03/09 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM ASUS p01t تاييد- گواهي دائم 1395/06/17 1398/06/16 چین
تلفن همراه ASUS Asus-X014D تاييد- گواهي دائم 1395/07/27 1398/07/27 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM ASUS P024(Z380KL( تاييد- گواهي دائم 1395/07/03 1398/07/03 چین
تلفن همراه ASUS zenfone3(ASUS_Z012D) تاييد- گواهي دائم 1397/12/18 1400/12/18 چین
تلفن همراه ASUS ASUS_X008D تاييد- گواهي دائم 1396/04/19 1399/04/19 چین
تلفن همراه ASUS ASUS_X00AD تاييد- گواهي دائم 1396/04/04 1399/04/04 چین
تلفن همراه ASUS ASUS_Z01FD تاييد- گواهي دائم 1396/02/20 1399/02/20 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM ASUS P008(Z581KL) تاييد- گواهي دائم 1396/02/13 1399/02/13 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM ASUS P024(Z380KNL) تاييد- گواهي دائم 1396/02/13 1399/02/13 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM ASUS p01T(Z300CNL) تاييد- گواهي دائم 1396/02/13 1399/02/13 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM ASUS p01y تاييد- گواهي دائم 1395/11/24 1398/11/24 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN ASUS DSL-N55U تاييد- گواهي دائم 1395/12/17 1398/12/17 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN ASUS DSL-N14U تاييد- گواهي دائم 1396/01/30 1399/01/30 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN ASUS DSL-N14U_B1 تاييد- گواهي دائم 1396/02/13 1399/02/13 چین
تلفن همراه ASUS Asus-Z017D تاييد- گواهي دائم 1396/01/21 1399/01/21 چین
تلفن همراه ASUS ASUS-X00DD تاييد- گواهي دائم 1396/01/20 1399/01/20 چین
تلفن همراه ASUS ASUS_X00LD تاييد- گواهي دائم 1396/06/20 1399/06/20 چین
تلفن همراه ASUS Asus_X00ID تاييد- گواهي دائم 1396/07/19 1399/07/19 چین
تلفن همراه ASUS zenfone4(Asus_Z01KD) تاييد- گواهي دائم 1396/07/30 1399/07/30 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN ASUS DSL-N12E_C1 تاييد- گواهي دائم 1395/10/28 1398/10/28 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM ASUS p024 تاييد- گواهي دائم 1395/10/25 1398/10/25 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM ASUS p008 تاييد- گواهي دائم 1395/10/20 1398/10/20 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN ASUS RT-N12+B1 تاييد- گواهي دائم 1397/07/03 1400/07/03 چین
تلفن همراه ASUS ZenfoneMaxProM1(ASUS_X00TD) تاييد- گواهي دائم 1397/04/23 1400/04/23 چین
تلفن همراه ASUS zenfone5z(ASUS_Z01RD) تاييد- گواهي دائم 1397/06/31 1400/06/31 چین
تلفن همراه ASUS ASUS_Z01HD تاييد- گواهي دائم 1396/03/13 1399/03/13 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM ASUS P024(Z380KNL) تاييد- گواهي دائم 1396/04/24 1399/04/24 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN ASUS 4G-N12 تاييد- گواهي دائم 1396/09/05 1399/09/05 چین
تلفن همراه ASUS ZenfoneGo(ASUS_X00BD) تاييد- گواهي دائم 1396/12/02 1399/12/02 چین
تلفن همراه ASUS ZenfoneMaxPlus(ASUS_X018D) تاييد- گواهي دائم 1397/01/18 1400/01/18 چین
تلفن همراه ASUS zenfone5lite(asus-X017DA) تاييد- گواهي دائم 1397/02/15 1400/02/15 چین
تلفن همراه ASUS Zenfone5(ASUS_X00QD) تاييد- گواهي دائم 1397/02/30 1400/02/30 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN ASUS DSL-N10S تاييد- گواهي دائم 1397/07/03 1400/07/03 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN ASUS RT-N12HP تاييد- گواهي دائم 1397/07/03 1400/07/03 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) CONTINENTAL TIS-09 تاييد- گواهي دائم 1397/03/19 1400/03/19 کره جنوبی 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) CONTINENTAL TIS-09DL تاييد- گواهي دائم 1398/03/21 1401/03/21 مکزیک 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) CONTINENTAL A2C7393490 تاييد- گواهي دائم 1396/12/23 1399/12/23 مکزیک 
تجهیزات القایی CONTINENTAL M3N-82135300 تاييد- گواهي دائم 1397/02/04 1400/02/04 مکزیک 
تجهیزات بلوتوث و ترمینال های WIFI CONTINENTAL BCMevoC تاييد- گواهي دائم 1395/10/15 1398/10/15 رومانی 
تجهیزات القایی CONTINENTAL PAG-BCU-434-180528 تاييد- گواهي دائم 1396/11/01 1399/11/01 رومانی 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) CONTINENTAL TXN1 تاييد- گواهي دائم 1395/07/24 1398/07/24 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) CONTINENTAL S180052076 تاييد- گواهي دائم 1396/05/31 1399/05/31 چین
تجهیزات SRD با قابلیت GPS CONTINENTAL NACEURwave2 تاييد- گواهي دائم 1396/04/04 1399/04/04 جمهوری چک 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) CONTINENTAL FS14 تاييد- گواهي دائم 1396/01/21 1399/01/21 آلمان 
شناسایی خودکار وسایل نقلیه CONTINENTAL NCMF1_01 تاييد- گواهي دائم 1396/02/23 1399/02/23 چین
شناسایی خودکار وسایل نقلیه CONTINENTAL FBD-4 تاييد- گواهي دائم 1396/02/25 1399/02/25 آلمان 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) CONTINENTAL S180052092 تاييد- گواهي دائم 1395/08/29 1398/08/29 آلمان 
تجهیزات القایی CONTINENTAL HFMC1A01 تاييد- گواهي دائم 1397/03/28 1400/03/28 فرانسه 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت CONTINENTAL IVC_T_EU تاييد- گواهي دائم 1397/07/25 1400/07/25 جمهوری چک 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت CONTINENTAL IVC_T_ROW1 تاييد- گواهي دائم 1397/07/01 1400/07/01 جمهوری چک 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) CONTINENTAL A2C35029700 تاييد- گواهي دائم 1397/06/24 1400/06/24 آلمان 
تجهیزات القایی CONTINENTAL A2C93178600 تاييد- گواهي دائم 1397/07/15 1400/07/15 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) CONTINENTAL S180052020A تاييد- گواهي دائم 1396/06/01 1399/06/01 چین
تجهیزات القایی CONTINENTAL PAG-BCU-433-180528 تاييد- گواهي دائم 1397/01/26 1400/01/26 رومانی 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) CONTINENTAL IK4CH-01 تاييد- گواهي دائم 1396/08/10 1399/08/10 فرانسه 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) CONTINENTAL PSARCCFLEXIWAVE2 تاييد- گواهي دائم 1396/12/07 1399/12/07 چین
تجهیزات القایی CONTINENTAL BMWBDC تاييد- گواهي دائم 1397/02/05 1400/02/05 آلمان 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) CONTINENTAL PAG-KEY-433-180528 تاييد- گواهي دائم 1397/02/08 1400/02/08 آلمان 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) CONTINENTAL PAG-KEY-434-180528 تاييد- گواهي دائم 1397/02/03 1400/02/03 آلمان 
تلفن همراه Runbo F1 تاييد- گواهي دائم 1396/08/13 1399/08/13 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) Runbo Q5 تاييد- گواهي دائم 1395/09/13 1398/09/13 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN BILLION M500 تاييد- گواهي دائم 1396/10/09 1399/10/09 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS BILLION BillionM100 تاييد- گواهي دائم 1396/08/10 1399/08/10 چین تایپه-تایوان 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال ARTA 06UHXPL242A-2-A تاييد- گواهي دائم 1397/12/11 1400/12/11 نروژ 
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD Bluebird MT280 تاييد- گواهي دائم 1395/12/09 1398/12/09 کره جنوبی 
تلفن همراه doro DORO1360(DFB-0120) تاييد- گواهي دائم 1397/02/31 1400/02/31 چین
تلفن همراه doro DORO6030 تاييد- گواهي دائم 1396/03/30 1399/03/30 چین
تلفن همراه OROD F180 تاييد- گواهي دائم 1396/09/08 1399/09/08 چین
تلفن همراه OROD 3310 تاييد- گواهي دائم 1396/09/01 1399/09/01 چین
تلفن همراه OROD F240D تاييد- گواهي دائم 1397/01/26 1400/01/26 چین
تلفن همراه OROD EVE تاييد- گواهي دائم 1397/01/26 1400/01/26 چین
تلفن همراه OROD 216i تاييد- گواهي دائم 1397/06/24 1400/06/24 چین
تلفن همراه OROD 5130 تاييد- گواهي دائم 1397/06/19 1400/06/19 چین
تلفن همراه OROD 105c تاييد- گواهي دائم 1397/07/17 1400/07/17 چین
تلفن همراه OROD F190 تاييد- گواهي دائم 1397/07/11 1400/07/11 چین
تلفن همراه OROD 180s تاييد- گواهي دائم 1397/07/11 1400/07/11 چین
تلفن همراه OROD 810s تاييد- گواهي دائم 1397/07/11 1400/07/11 چین
تلفن همراه OROD GB100 تاييد- گواهي دائم 1396/07/16 1399/07/16 چین
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال sirio WY3004N300-500 تاييد- گواهي دائم 1398/03/01 1401/03/01 ایتالیا 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال sirio SB3U تاييد- گواهي دائم 1398/03/01 1401/03/01 ایتالیا 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال sirio WY400-10N تاييد- گواهي دائم 1396/07/04 1399/07/04 ایتالیا 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال sirio SPO158-5 تاييد- گواهي دائم 1396/07/04 1399/07/04 ایتالیا 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال sirio SD1300-N تاييد- گواهي دائم 1395/12/04 1398/12/04 ایتالیا 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال sirio GP365-470C تاييد- گواهي دائم 1396/07/04 1399/07/04 ایتالیا 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال sirio WY400-6N تاييد- گواهي دائم 1396/07/04 1399/07/04 ایتالیا 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال sirio WY155-4N تاييد- گواهي دائم 1396/07/04 1399/07/04 ایتالیا 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال sirio GP365-470C تاييد- گواهي دائم 1396/07/04 1399/07/04 ایتالیا 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال sirio SA703N تاييد- گواهي دائم 1396/07/04 1399/07/04 ایتالیا 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال sirio GP160LB/UHF تاييد- گواهي دائم 1396/07/04 1399/07/04 ایتالیا 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال sirio WD155-N تاييد- گواهي دائم 1396/06/12 1399/06/12 ایتالیا 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال sirio SPO420-5 تاييد- گواهي دائم 1396/06/12 1399/06/12 ایتالیا 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال sirio GP365-470C تاييد- گواهي دائم 1396/07/04 1399/07/04 ایتالیا 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال sirio GPF22-N تاييد- گواهي دائم 1396/05/10 1399/05/10 ایتالیا 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال sirio SPO145-5 تاييد- گواهي دائم 1396/07/04 1399/07/04 ایتالیا 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال sirio GP430LB/N تاييد- گواهي دائم 1396/07/04 1399/07/04 ایتالیا 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال sirio SPO158-5 تاييد- گواهي دائم 1396/06/12 1399/06/12 ایتالیا 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال sirio SA705N(345-360) تاييد- گواهي دائم 1396/06/12 1399/06/12 ایتالیا 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال sirio GP108-136LB/UHF تاييد- گواهي دائم 1396/06/12 1399/06/12 ایتالیا 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال sirio CX4-78 تاييد- گواهي دائم 1396/06/12 1399/06/12 ایتالیا 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال sirio CX4-83 تاييد- گواهي دائم 1396/06/12 1399/06/12 ایتالیا 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال sirio WD140Dipole تاييد- گواهي دائم 1396/06/12 1399/06/12 ایتالیا 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال sirio GPF21N تاييد- گواهي دائم 1396/06/12 1399/06/12 ایتالیا 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال sirio SPO150-5 تاييد- گواهي دائم 1396/06/12 1399/06/12 ایتالیا 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Alcoma Al24F(MP50-1000/IR) تاييد- گواهي دائم 1395/08/08 1398/08/08 جمهوری چک 
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز Altai SD.AN-2M05-00 تاييد- گواهي دائم 1396/05/02 1399/05/02 چین تایپه-تایوان 
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز Altai NS.AN-5D34-00 تاييد- گواهي دائم 1396/04/21 1399/04/21 چین تایپه-تایوان 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Altai WA3311NAC-C(A3C) تاييد- گواهي دائم 1395/12/07 1398/12/07 چین تایپه-تایوان 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Altai WA3311NAC-W(A3W) تاييد- گواهي دائم 1395/12/07 1398/12/07 چین تایپه-تایوان 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Altai WA1011N-G(C1n) تاييد- گواهي دائم 1395/12/07 1398/12/07 چین تایپه-تایوان 
دستگاه های بیسیم کم توان MOTO R4 تاييد- گواهي دائم 1396/04/20 1399/04/20 چین
دستگاه های بیسیم کم توان MOTO R2 تاييد- گواهي دائم 1395/05/26 1398/05/25 چین
دستگاه های بیسیم کم توان MOTO r1 تاييد- گواهي دائم 1395/08/11 1398/08/11 چین
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال KATHREIN K7153236 تاييد- گواهي دائم 1396/09/21 1399/09/21 فنلاند 
آنتن سکتوری KATHREIN 80010761 تاييد- گواهي دائم 1396/08/03 1399/08/03 رومانی 
آنتن سکتوری KATHREIN 80010843 تاييد- گواهي دائم 1396/08/03 1399/08/03 رومانی 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال KATHREIN 78510801v02 تاييد- گواهي دائم 1397/11/28 1400/11/28 رومانی 
آنتن سکتوری KATHREIN 80010753 تاييد- گواهي دائم 1398/02/30 1401/02/30 رومانی 
آنتن سکتوری KATHREIN 80010892v01 تاييد- گواهي دائم 1395/08/12 1398/08/12 آلمان 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال KATHREIN K731221 تاييد- گواهي دائم 1396/03/03 1399/03/03 آلمان 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال KATHREIN 80010391 تاييد- گواهي دائم 1396/03/03 1399/03/03 آلمان 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال KATHREIN K733621 تاييد- گواهي دائم 1396/03/03 1399/03/03 آلمان 
آنتن سکتوری KATHREIN 80010775 تاييد- گواهي دائم 1396/08/03 1399/08/03 آلمان 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال KATHREIN CA7-460 تاييد- گواهي دائم 1395/11/24 1398/11/24 ایتالیا 
آنتن سکتوری KATHREIN 80010125 تاييد- گواهي دائم 1396/01/19 1399/01/19 آلمان 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN ZyXEL NBG-418Nv2 تاييد- گواهي دائم 1395/06/20 1398/06/19 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم ZyXEL GS1100-16 تاييد- گواهي دائم 1396/10/06 1399/10/06 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم ZyXEL GS1920-24HP تاييد- گواهي دائم 1396/10/06 1399/10/06 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم ZyXEL GS1100-8HP تاييد- گواهي دائم 1396/10/06 1399/10/06 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم ZyXEL GS1900-8HP تاييد- گواهي دائم 1396/10/06 1399/10/06 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم ZyXEL P-793HV3 تاييد- گواهي دائم 1396/07/15 1399/07/15 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD ZyXEL LTE7460-M608 تاييد- گواهي دائم 1396/02/16 1399/02/16 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD ZyXEL LTE4506-M606 تاييد- گواهي دائم 1395/10/20 1398/10/20 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD ZyXEL WAH7706 تاييد- گواهي دائم 1395/10/20 1398/10/20 چین تایپه-تایوان 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN ZyXEL VMG5301-T20A تاييد- گواهي دائم 1396/09/26 1399/09/26 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم ZyXEL GS2210-24HP تاييد- گواهي دائم 1396/10/06 1399/10/06 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN ZyXEL PMG5318-B20C تاييد- گواهي دائم 1396/06/08 1399/06/08 چین
تجهیزات بلوتوث و ترمینال های WIFI BIXOLON R-310 تاييد- گواهي دائم 1395/10/19 1398/10/19 کره جنوبی 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Totolink S505G تاييد- گواهي دائم 1397/07/14 1400/07/14 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Totolink S808G تاييد- گواهي دائم 1397/07/14 1400/07/14 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Totolink PLW350KIT تاييد- گواهي دائم 1396/03/28 1399/03/28 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Totolink S505 تاييد- گواهي دائم 1396/07/10 1399/07/10 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Totolink S808 تاييد- گواهي دائم 1396/07/10 1399/07/10 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Totolink SW16 تاييد- گواهي دائم 1396/07/10 1399/07/10 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Totolink N150USM تاييد- گواهي دائم 1395/07/06 1398/07/06 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Totolink N300RT تاييد- گواهي دائم 1395/09/28 1398/09/27 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Totolink EX200 تاييد- گواهي دائم 1395/09/28 1398/09/27 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Totolink SW908PG تاييد- گواهي دائم 1398/04/17 1401/04/17 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Totolink sw24 تاييد- گواهي دائم 1396/07/10 1399/07/10 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Totolink SG16 تاييد- گواهي دائم 1396/07/10 1399/07/10 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Totolink SG24 تاييد- گواهي دائم 1396/07/10 1399/07/10 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Totolink SW804P تاييد- گواهي دائم 1396/07/10 1399/07/10 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Totolink N600R تاييد- گواهي دائم 1395/12/17 1398/12/17 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Totolink ND300 تاييد- گواهي دائم 1395/04/26 1398/04/25 چین
آنتن سکتوری Eahison EHS1GA136A تاييد- گواهي دائم 1395/10/05 1398/10/05 چین
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال Deltalink ANT-HP5529N تاييد- گواهي دائم 1397/02/17 1400/02/17 ایران 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال Deltalink ANT-5531N تاييد- گواهي دائم 1397/02/17 1400/02/17 ایران 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال Deltalink ANT-5533N تاييد- گواهي دائم 1397/02/19 1400/02/19 ایران 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال Deltalink ANT-5526N تاييد- گواهي دائم 1397/05/15 1400/05/15 ایران 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال Deltalink ANT-HP5523N تاييد- گواهي دائم 1397/02/17 1400/02/17 ایران 
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز Deltalink ANT-5527N تاييد- گواهي دائم 1395/12/18 1398/12/18 ایران 
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز Deltalink ANT-HP5535N تاييد- گواهي دائم 1395/12/18 1398/12/18 ایران 
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز Deltalink ANT-SHP5532N تاييد- گواهي دائم 1395/12/18 1398/12/18 ایران 
تلفن همراه Danew KONNECT555 تاييد- گواهي دائم 1395/12/11 1398/12/11 چین
تلفن همراه Danew KONNECT560 تاييد- گواهي دائم 1395/11/26 1398/11/26 چین
تلفن همراه Danew BM45 تاييد- گواهي دائم 1395/12/04 1398/12/04 چین
تلفن همراه Danew BM45 تاييد- گواهي دائم 1395/12/04 1398/12/04 چین
تلفن همراه Danew KONNECT510Colors تاييد- گواهي دائم 1395/11/09 1398/11/09 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت CONCOX GT800 تاييد- گواهي دائم 1395/09/28 1398/09/27 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Libelium plug&SENCELORAWAN868 تاييد- گواهي دائم 1396/07/15 1399/07/15 اسپانیا 
آنتن سکتوری BroadRadio S-VPX0410R تاييد- گواهي دائم 1396/03/16 1399/03/16 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) BHE BRMF27 تاييد- گواهي دائم 1395/12/22 1398/12/22 مجارستان 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) BHE BRTF15 تاييد- گواهي دائم 1395/12/22 1398/12/22 مجارستان 
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز Honorwave HW4961-25D-HP تاييد- گواهي دائم 1396/06/05 1399/06/05 ایران 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت BCE FMS500light+ تاييد- گواهي دائم 1398/03/08 1401/03/08 لیتوانی 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت BCE FMS500STCAN تاييد- گواهي دائم 1398/03/08 1401/03/08 لیتوانی 
لینک مایکروویو DragonWave HorizonCompact تاييد- گواهي دائم 1396/03/01 1399/03/01 کانادا 
لینک مایکروویو DragonWave HorizonCompact+ تاييد- گواهي دائم 1396/03/01 1399/03/01 کانادا 
لینک مایکروویو DragonWave T562RH28B04S0.00(HarmonyEnhanced28GHzBand4TxHigh) تاييد- گواهي دائم 1396/07/15 1399/07/15 مالزی 
لینک مایکروویو DragonWave T562RL28B04S0.00(HarmonyEnhanced28GHzBand4TxLow) تاييد- گواهي دائم 1396/07/15 1399/07/15 مالزی 
لینک مایکروویو DragonWave T562RH23B03S0.00(HarmonyEnhanced23GHzBand3TxHigh) تاييد- گواهي دائم 1396/07/15 1399/07/15 مالزی 
لینک مایکروویو DragonWave T562RL23B03S0.00(HarmonyEnhanced23GHzBand3TxLow) تاييد- گواهي دائم 1396/07/15 1399/07/15 مالزی 
لینک مایکروویو DragonWave T562RH38B01S0.00 تاييد- گواهي دائم 1395/11/02 1398/11/02 مالزی 
لینک مایکروویو DragonWave T562RL38B01S0.00 تاييد- گواهي دائم 1395/11/02 1398/11/02 مالزی 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال DragonWave T556A18.06 تاييد- گواهي دائم 1395/12/22 1398/12/22 لوکزامبورک 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال DragonWave T556A18.03 تاييد- گواهي دائم 1395/12/22 1398/12/22 لوکزامبورک 
لینک مایکروویو DragonWave T562RH18B02S0.00 تاييد- گواهي دائم 1395/11/02 1398/11/02 مالزی 
لینک مایکروویو DragonWave T562RL18B02S0.00 تاييد- گواهي دائم 1395/11/02 1398/11/02 مالزی 
لینک مایکروویو DragonWave T562RH23B02S0.00 تاييد- گواهي دائم 1395/11/02 1398/11/02 مالزی 
لینک مایکروویو DragonWave T562RL23B02S0.00 تاييد- گواهي دائم 1395/11/02 1398/11/02 مالزی 
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS DATALOGIC DL-Axist(944600003) تاييد- گواهي دائم 1396/11/24 1399/11/24 چین تایپه-تایوان 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال LEAX HAE1-18-NECR1A تاييد- گواهي دائم 1396/04/04 1399/04/04 ژاپن 
تجهیزات SRD با قابلیت GPS OTOLUX sw-002 تاييد- گواهي دائم 1396/05/31 1399/05/31 ایران 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) HellaKGaAHueck&co PH13 تاييد- گواهي دائم 1396/08/13 1399/08/13 آلمان 
تجهیزات القایی HellaKGaAHueck&co 5ZA010176 تاييد- گواهي دائم 1396/08/23 1399/08/23 آلمان 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) HellaKGaAHueck&co BCM2 تاييد- گواهي دائم 1396/02/20 1399/02/20 آلمان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم VERTINA vps-24100 تاييد- گواهي دائم 1397/02/26 1400/02/26 چین
تجهیزات بلوتوث و ترمینال های WIFI diako 2007 تاييد- گواهي دائم 1395/11/04 1398/11/04 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت Komatsu KDTC530 تاييد- گواهي دائم 1398/03/20 1401/03/20 ژاپن 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت Komatsu KTDC630 تاييد- گواهي دائم 1398/03/20 1401/03/20 ژاپن 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) VeestaWorld VW-3M4LAN تاييد- گواهي دائم 1395/11/11 1398/11/11 ایران 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN VeestaWorld VW-25N30 تاييد- گواهي دائم 1396/12/21 1399/12/22 ایران 
کنترل از راه دور بالابر ها IKUSI TM70 تاييد- گواهي دائم 1395/11/03 1398/11/03 اسپانیا 
مودم مشترکین TD-LTE Gemtek WLTFSM-146GN تاييد- گواهي دائم 1397/07/09 1400/07/09 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD IRANCELL TK-2510 تاييد- گواهي دائم 1396/01/26 1399/01/26 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD IRANCELL LH-96 تاييد- گواهي دائم 1395/07/17 1398/07/17 چین
تلفن همراه MEIZU M710H تاييد- گواهي دائم 1396/03/30 1399/03/30 چین
تلفن همراه MEIZU M611H تاييد- گواهي دائم 1396/06/06 1399/06/06 چین
تلفن همراه MEIZU M685H تاييد- گواهي دائم 1395/11/09 1398/11/09 چین
تلفن همراه MEIZU M612H تاييد- گواهي دائم 1396/01/15 1399/01/15 چین
تلفن همراه MEIZU M621H تاييد- گواهي دائم 1396/02/06 1399/02/06 چین
تلفن همراه MEIZU Pro6(M570HLTE) تاييد- گواهي دائم 1395/05/02 1398/05/01 چین
تلفن همراه MEIZU (y685hlte) تاييد- گواهي دائم 1395/05/13 1398/05/12 چین
تلفن همراه MEIZU M6T(M811H) تاييد- گواهي موقت 1398/01/28 1398/07/28 چین
تلفن همراه MEIZU M6T(M811H) تاييد- گواهي دائم 1398/01/28 1401/01/28 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Sitecom WLM-4550 تاييد- گواهي دائم 1396/05/08 1399/05/08 چین تایپه-تایوان 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Sitecom Greyhound تاييد- گواهي دائم 1395/09/21 1398/09/21 چین تایپه-تایوان 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Sitecom wlm-4600 تاييد- گواهي دائم 1396/05/08 1399/05/08 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Sitecom wlm-2600v1001 تاييد- گواهي دائم 1395/09/21 1398/09/21 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت haicom HI-206USB تاييد- گواهي دائم 1395/10/28 1398/10/28 چین تایپه-تایوان 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM TDT VR2020-LD تاييد- گواهي دائم 1396/03/06 1399/03/06 آلمان 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM TDT C1500l تاييد- گواهي دائم 1395/08/02 1398/08/02 آلمان 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM segaltech mcu-sm202-w تاييد- گواهي دائم 1395/05/23 1398/05/22 ایران 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) bosch PSARCCA2 تاييد- گواهي دائم 1396/04/26 1399/04/26 پرتغال 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) bosch PSARCCA1 تاييد- گواهي دائم 1396/04/26 1399/04/26 پرتغال 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) bosch ICC6.5in تاييد- گواهي دائم 1396/06/14 1399/06/14 پرتغال 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) bosch AudiFPKGen2 تاييد- گواهي دائم 1397/04/02 1400/04/02 پرتغال 
رادار برد کوتاه bosch LRR4 تاييد- گواهي دائم 1395/11/27 1398/11/27 آلمان 
مدل کنترل شونده (اسباب بازیها) SeaBall SB-54F تاييد- گواهي دائم 1395/06/17 1398/06/16 چین
مدل کنترل شونده (اسباب بازیها) SeaBall SB-44D تاييد- گواهي دائم 1395/06/17 1398/06/16 چین
تجهیزات صوتی بی سیم OKAYO +EJ-7XT تاييد- گواهي دائم 1395/05/23 1398/05/22 چین تایپه-تایوان 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) kenwood NXR-5700E تاييد- گواهي دائم 1396/03/31 1399/03/31 سنگاپور 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) kenwood NX-3720G-E تاييد- گواهي دائم 1396/07/30 1399/07/30 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) kenwood NX-240M2 تاييد- گواهي دائم 1396/03/31 1399/03/31 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) kenwood NX-720G-E تاييد- گواهي دائم 1396/04/11 1399/04/11 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) kenwood NX-200K2 تاييد- گواهي دائم 1396/03/31 1399/03/31 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) kenwood nexdgenx-220 تاييد- گواهي دائم 1395/05/19 1398/05/18 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) kenwood NX-5200NEXEDGE تاييد- گواهي دائم 1395/05/16 1398/05/15 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) kenwood NXR-710NEXEDGE تاييد- گواهي دائم 1395/05/20 1398/05/19 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) kenwood NX-230-EX-E تاييد- گواهي دائم 1395/09/22 1398/09/22 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) kenwood nx-5700-k تاييد- گواهي دائم 1395/09/22 1398/09/22 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) kenwood NEXDGENXR700 تاييد- گواهي دائم 1395/09/22 1398/09/22 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) kenwood TK2317-1 تاييد- گواهي دائم 1396/07/16 1399/07/16 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) kenwood TK7360-M تاييد- گواهي دائم 1396/07/16 1399/07/16 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) kenwood NX-3220-E تاييد- گواهي دائم 1396/07/30 1399/07/30 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) kenwood TKR-D710-E تاييد- گواهي دائم 1396/03/17 1399/03/17 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) kenwood TK-D740-E تاييد- گواهي دائم 1396/03/17 1399/03/17 مالزی 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) kenwood TK-D240-E تاييد- گواهي دائم 1396/03/17 1399/03/17 مالزی 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم oring IGS-1080A تاييد- گواهي دائم 1397/08/13 1400/08/13 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت EXAD GT06F تاييد- گواهي دائم 1396/07/19 1399/07/19 چین
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز SICE wa32004052 تاييد- گواهي دائم 1397/11/17 1400/11/17 ایتالیا 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت WIZER F150 تاييد- گواهي دائم 1397/08/05 1400/08/05 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت WIZER F100-R تاييد- گواهي دائم 1396/03/16 1399/03/16 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت WIZER F100 تاييد- گواهي دائم 1395/10/08 1398/10/08 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM JIMIELECTRONIC JC900 تاييد- گواهي دائم 1395/07/24 1398/07/24 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD AMP amp9000 تاييد- گواهي دائم 1396/12/15 1399/12/15 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM shatelmobile ShM-X01 تاييد- گواهي دائم 1396/04/04 1399/04/04 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD shatelmobile ShM-m01 تاييد- گواهي دائم 1395/06/20 1398/06/19 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Mimosa B5Lite تاييد- گواهي دائم 1396/08/03 1399/08/03 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Mimosa C5c تاييد- گواهي دائم 1397/09/27 1400/09/27 چین
لینک های رادیویی باند فرکانس آزاد (باندهای فرکانسی 2.4، 5.8 و 24 گیگاهرتز) Mimosa B24 تاييد- گواهي دائم 1397/06/19 1400/06/19 چین
لینک مایکروویو Mimosa B11 تاييد- گواهي دائم 1397/08/01 1400/08/01 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Mimosa B5c تاييد- گواهي دائم 1395/09/21 1398/09/21 چین
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال Tagra KAD-165 تاييد- گواهي دائم 1395/07/26 1398/07/26 اسپانیا 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) gantner gateco تاييد- گواهي دائم 1395/08/12 1398/08/12 اتریش 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM HANDHELD NAUTIZX8 تاييد- گواهي دائم 1395/07/11 1398/07/11 سوئد 
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز HIGAIN HG529MDHP تاييد- گواهي دائم 1395/12/18 1398/12/18 ایران 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال HIGAIN HG533MD تاييد- گواهي دائم 1395/07/10 1398/07/10 ایران 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال commscope T556A18.06 تاييد- گواهي دائم 1395/12/22 1398/12/22 جمهوری چک 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال commscope T556A18.03 تاييد- گواهي دائم 1395/12/22 1398/12/22 جمهوری چک 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال commscope T556A23.06 تاييد- گواهي دائم 1396/01/08 1398/12/21 جمهوری چک 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال commscope T556A23.03 تاييد- گواهي دائم 1396/01/08 1398/12/22 جمهوری چک 
تلفن همراه (Lenovo(Zuk (Z2(Z2131 تاييد- گواهي دائم 1395/06/10 1398/06/09 چین
تلفن همراه (Lenovo(Zuk (Z2Pro(Z2121 تاييد- گواهي دائم 1395/06/10 1398/06/09 چین
تلفن همراه TECNO AX8 تاييد- گواهي دائم 1396/08/08 1399/08/08 چین
تلفن همراه TECNO T473 تاييد- گواهي دائم 1396/09/04 1399/09/04 چین
تلفن همراه TECNO CAMONCM(CA6) تاييد- گواهي دائم 1396/11/03 1399/11/03 چین
تلفن همراه TECNO T701 تاييد- گواهي دائم 1396/12/16 1399/12/16 چین
تلفن همراه TECNO CAMONX(CA7) تاييد- گواهي دائم 1397/02/01 1400/02/01 چین
تلفن همراه TECNO W3-LTE تاييد- گواهي دائم 1395/11/09 1398/11/09 چین
تلفن همراه TECNO J8 تاييد- گواهي دائم 1395/11/09 1398/11/09 چین
تلفن همراه TECNO C7 تاييد- گواهي دائم 1395/11/09 1398/11/09 چین
تلفن همراه TECNO C9 تاييد- گواهي دائم 1395/11/09 1398/11/09 چین
تلفن همراه TECNO T465 تاييد- گواهي دائم 1395/12/04 1398/12/04 چین
تلفن همراه TECNO T312 تاييد- گواهي دائم 1395/12/04 1398/12/04 چین
تلفن همراه TECNO W5 تاييد- گواهي دائم 1395/10/06 1398/10/06 چین
تلفن همراه TECNO A9 تاييد- گواهي دائم 1395/10/06 1398/10/06 چین
تلفن همراه TECNO A6 تاييد- گواهي دائم 1395/10/06 1398/10/06 چین
تلفن همراه TECNO T350 تاييد- گواهي دائم 1395/11/19 1398/11/19 چین
تلفن همراه TECNO T472 تاييد- گواهي دائم 1395/11/19 1398/11/19 چین
تلفن همراه TECNO Y2 تاييد- گواهي دائم 1395/11/09 1398/11/09 چین
تلفن همراه TECNO f2 تاييد- گواهي دائم 1397/02/01 1400/02/01 چین
تلفن همراه TECNO W1 تاييد- گواهي دائم 1396/02/17 1399/02/17 چین
تلفن همراه TECNO CX تاييد- گواهي دائم 1396/02/17 1399/02/17 چین
تلفن همراه TECNO WX4PRO تاييد- گواهي دائم 1396/02/30 1399/02/30 چین
تلفن همراه TECNO CXAIR تاييد- گواهي دائم 1396/02/30 1399/02/30 چین
تلفن همراه TECNO WX3FLTE تاييد- گواهي دائم 1396/04/28 1399/04/28 چین
دستگاه های بیسیم کم توان SABA SF-K2 تاييد- گواهي دائم 1396/10/02 1399/10/02 چین
دستگاه های بیسیم کم توان SABA SF-K1 تاييد- گواهي دائم 1395/11/05 1398/11/05 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN IP-COM AP615 تاييد- گواهي دائم 1395/12/18 1398/12/18 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN IP-COM AP340 تاييد- گواهي دائم 1395/10/14 1398/10/14 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN IP-COM (AP515(BN031-A65051 تاييد- گواهي دائم 1395/10/15 1398/10/15 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN IP-COM AP255 تاييد- گواهي دائم 1395/10/20 1398/10/20 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN IP-COM AP325 تاييد- گواهي دائم 1395/10/14 1398/10/14 چین
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال satpro MT100KU تاييد- گواهي دائم 1395/12/16 1398/12/16 چین
تلفن همراه RugGear RG740A(GrandTour) تاييد- گواهي دائم 1396/04/28 1399/04/28 چین
تلفن همراه RugGear RG129(MarinerPlus) تاييد- گواهي دائم 1396/04/28 1399/04/28 چین
تجهیزات صوتی بی سیم steelseries Siberia800Headset تاييد- گواهي دائم 1395/08/18 1398/08/18 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) steelseries SenseiWirelessLaserMouse تاييد- گواهي دائم 1395/08/18 1398/08/18 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Hella RS4 تاييد- گواهي دائم 1397/02/23 1400/02/23 کره جنوبی 
تجهیزات القایی Hella MQB-BB تاييد- گواهي دائم 1396/08/23 1399/08/23 آلمان 
تجهیزات القایی Hella MQB-BH تاييد- گواهي دائم 1396/08/23 1399/08/23 آلمان 
تجهیزات القایی Hella MQB-A تاييد- گواهي دائم 1396/08/23 1399/08/23 آلمان 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Hella FS1744M تاييد- گواهي دائم 1397/02/16 1400/02/16 آلمان 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Hella FS125C تاييد- گواهي دائم 1398/01/18 1401/01/18 آلمان 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Hella LCA3.5 تاييد- گواهي دائم 1397/02/26 1400/02/26 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Hella FS12PM تاييد- گواهي دائم 1397/04/06 1400/04/06 آلمان 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Hella IDGNG1M تاييد- گواهي دائم 1397/05/03 1400/05/03 آلمان 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Hella IDGNG1 تاييد- گواهي دائم 1396/06/15 1399/06/15 آلمان 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Hella FS1744 تاييد- گواهي دائم 1395/07/10 1398/07/10 آلمان 
تجهیزات بلوتوث و ترمینال های WIFI Hella BCMevo تاييد- گواهي دائم 1395/10/07 1398/10/07 آلمان 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) radius PDR121(430:440MHz) تاييد- گواهي دائم 1396/09/25 1399/09/25 فنلاند 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM spectratechnologes T1000 تاييد- گواهي دائم 1395/06/27 1398/06/26 هنگ کنگ
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM GANDO GN-T53 تاييد- گواهي دائم 1395/11/09 1398/11/09 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM BLACKSMITH BLS_T54 تاييد- گواهي دائم 1395/11/09 1398/11/09 چین
تجهیزات صوتی بی سیم Spico U-8302 تاييد- گواهي دائم 1395/07/24 1398/07/24 چین
مدل کنترل شونده (اسباب بازیها) MouldKing Super-X تاييد- گواهي دائم 1396/02/23 1399/02/23 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت CarAVElectronics DVD-6213 تاييد- گواهي دائم 1395/08/01 1398/08/01 چین
NGN/IMS GRANDSTREAM GXW4104 تاييد- گواهي موقت 1398/01/20 1398/07/20 چین
تجهیزات IP-PBX GRANDSTREAM GXW4108 تاييد- گواهي دائم 1398/03/20 1401/03/20 چین
تجهیزات SRD با قابلیت GPS +WIGO P561A تاييد- گواهي دائم 1395/11/10 1398/11/10 چین
تجهیزات بلوتوث و ترمینال های WIFI MMCall MMC-2610N3 تاييد- گواهي دائم 1395/10/14 1398/10/14 چین
تجهیزات بلوتوث و ترمینال های WIFI MMCall mmc-2610e1 تاييد- گواهي دائم 1395/10/14 1398/10/14 چین
تجهیزات بلوتوث و ترمینال های WIFI MMCall mmc-t01 تاييد- گواهي دائم 1395/10/14 1398/10/14 چین
تلفن همراه PANTECH IM-100GN تاييد- گواهي دائم 1395/09/20 1398/09/20 کره جنوبی 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Marquardt PK2 تاييد- گواهي دائم 1396/08/20 1399/08/20 آلمان 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Marquardt AK2 تاييد- گواهي دائم 1396/08/20 1399/08/20 آلمان 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Marquardt PK3 تاييد- گواهي دائم 1396/10/27 1399/10/27 آلمان 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Marquardt ID-GeberBasis تاييد- گواهي دائم 1396/02/24 1399/02/24 آلمان 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Marquardt ID-GeberKeyless تاييد- گواهي دائم 1396/02/24 1399/02/24 آلمان 
تجهیزات بلوتوث و ترمینال های WIFI Marquardt PK1 تاييد- گواهي دائم 1395/09/24 1398/09/24 آلمان 
تجهیزات بلوتوث و ترمینال های WIFI Marquardt AK01 تاييد- گواهي دائم 1395/10/15 1398/10/15 آلمان 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Crouse(TTE) PPB-21256-01-AE تاييد- گواهي دائم 1396/10/12 1399/10/12 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM eTROSS GSMFWT-8848 تاييد- گواهي دائم 1398/04/03 1401/04/03 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ELEMOTE ZS-MOD-B-545-A تاييد- گواهي دائم 1397/11/08 1400/11/08 ایران 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ELEMOTE ZS-MOD-R-545-B تاييد- گواهي دائم 1396/06/08 1399/06/08 ایران 
تله متری ELEMOTE ZS-MOD-R-545-A تاييد- گواهي دائم 1395/10/20 1398/10/20 ایران 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ROHIL R-828 تاييد- گواهي دائم 1395/12/21 1398/12/21 هلند 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) ROHIL R-964 تاييد- گواهي دائم 1395/12/18 1398/12/18 هلند 
مدل کنترل شونده (اسباب بازیها) Lamasston X5C-1 تاييد- گواهي دائم 1396/02/23 1399/02/23 چین
تجهیزات بلوتوث و ترمینال های WIFI solt SB5-1P تاييد- گواهي دائم 1395/10/08 1398/10/08 کره جنوبی 
تجهیزات بلوتوث و ترمینال های WIFI solt SB9-2P تاييد- گواهي دائم 1395/10/08 1398/10/08 کره جنوبی 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) AUDI MediaBox تاييد- گواهي دائم 1396/07/24 1399/07/24 آلمان 
آنتن سکتوری TONGYU TYDA-252718DER4-65Pv01 تاييد- گواهي دائم 1396/06/01 1399/06/01 سوئد 
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD TurboChip MIFI-L10 تاييد- گواهي دائم 1395/10/01 1398/10/01 چین
تلفن همراه blu Z5(Z211) تاييد- گواهي دائم 1398/04/22 1401/04/22 چین
تلفن همراه blu AdvanceL4(A350I) تاييد- گواهي دائم 1397/12/01 1400/12/01 چین
تلفن همراه blu AdvanceL4(A350B) تاييد- گواهي دائم 1397/12/01 1400/12/01 چین
تلفن همراه blu C5LTE(C0010EE) تاييد- گواهي دائم 1397/12/01 1400/12/01 چین
تلفن همراه blu VivoOnePlus(V0290WW) تاييد- گواهي دائم 1397/12/01 1400/12/01 چین
تلفن همراه blu advance4.01.2(A030Ll01) تاييد- گواهي دائم 1395/12/22 1398/12/22 چین
تلفن همراه blu DASHM2(D090Ll01) تاييد- گواهي دائم 1395/12/22 1398/12/22 چین
تلفن همراه blu STUDIOGHDLTE(S0250EEl27) تاييد- گواهي دائم 1395/12/22 1398/12/22 چین
تلفن همراه blu VIVO5R(V0090EEl27) تاييد- گواهي دائم 1395/12/22 1398/12/22 چین
تلفن همراه blu VIVO6(V0110EEl27) تاييد- گواهي دائم 1395/12/22 1398/12/22 چین
تلفن همراه blu DIVAII(T275T) تاييد- گواهي دائم 1395/12/22 1398/12/22 چین
تلفن همراه blu DIVAFLEX(T370) تاييد- گواهي دائم 1395/12/15 1398/12/15 چین
تلفن همراه blu DIVAFLIP(T390) تاييد- گواهي دائم 1395/12/17 1398/12/17 چین
تلفن همراه blu Z3M(Z110l01) تاييد- گواهي دائم 1395/12/22 1398/12/22 چین
تلفن همراه blu StudioJ8LTE(S0351WW) تاييد- گواهي دائم 1397/03/22 1400/03/22 چین
تلفن همراه blu LifeOneX3(L0150WW) تاييد- گواهي دائم 1397/05/27 1400/05/27 چین
تلفن همراه blu R2(R0171EE) تاييد- گواهي دائم 1397/05/27 1400/05/27 چین
تلفن همراه blu R2(R0150EE) تاييد- گواهي دائم 1397/05/27 1400/05/27 چین
تلفن همراه blu TankMega(T570) تاييد- گواهي دائم 1396/12/08 1399/12/08 چین
تلفن همراه blu GrandM2(G190Q) تاييد- گواهي دائم 1396/12/08 1399/12/08 چین
تلفن همراه blu StudioJ8LTE(S0350WW) تاييد- گواهي دائم 1396/12/08 1399/12/08 چین
تلفن همراه blu TankJR(T590) تاييد- گواهي دائم 1397/01/29 1400/01/29 چین
تلفن همراه blu TankJRPlus(T610) تاييد- گواهي دائم 1397/01/29 1400/01/29 چین
تلفن همراه blu DashL4X(D0050LL) تاييد- گواهي دائم 1397/01/29 1400/01/29 چین
تلفن همراه blu Joy(J010) تاييد- گواهي دائم 1396/07/30 1399/07/30 چین
تلفن همراه blu TankXtreme2.4(T450) تاييد- گواهي دائم 1396/08/03 1399/08/03 چین
تلفن همراه blu Advance4.0L3(A110L) تاييد- گواهي دائم 1396/07/30 1399/07/30 چین
تلفن همراه blu Tank4(T510) تاييد- گواهي دائم 1396/12/08 1399/12/08 چین
تلفن همراه blu Z4(Z190) تاييد- گواهي دائم 1396/12/08 1399/12/08 چین
تلفن همراه blu Tank2.4Torch(T550) تاييد- گواهي دائم 1396/12/08 1399/12/08 چین
تلفن همراه blu Z3Music(Z150) تاييد- گواهي دائم 1396/08/03 1399/08/03 چین
تلفن همراه blu TankII(T193) تاييد- گواهي دائم 1396/08/03 1399/08/03 چین
تلفن همراه blu Tank3(T430) تاييد- گواهي دائم 1396/07/30 1399/07/30 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت motevo Brilliancec3 تاييد- گواهي دائم 1396/01/26 1399/01/26 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) SUUNTO DW182 تاييد- گواهي دائم 1397/08/26 1400/08/26 فنلاند 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت Behyab BT412 تاييد- گواهي دائم 1396/09/18 1399/09/18 ایران 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) BMW MGU تاييد- گواهي دائم 1397/07/09 1400/07/09 مجارستان 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) BMW DK1S تاييد- گواهي دائم 1396/12/07 1399/12/07 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات بلوتوث و ترمینال های WIFI BMW Displaykey تاييد- گواهي دائم 1395/10/05 1398/10/05 چین تایپه-تایوان 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال WimaxNear SP62-33D تاييد- گواهي دائم 1395/12/02 1398/12/02 ایران 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال WimaxNear SP62-30D تاييد- گواهي دائم 1395/12/02 1398/12/02 ایران 
آنتن غیر سکتوری گروه دوم بدون الزام ثبت سریال WimaxNear SP62-28D تاييد- گواهي دائم 1395/12/02 1398/12/02 ایران 
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز AirMax AM-5AC21-60 تاييد- گواهي دائم 1395/12/07 1398/12/07 چین
تلفن همراه TP-Link(neffos) C7(TP910A) تاييد- گواهي دائم 1396/11/25 1399/11/25 چین
تلفن همراه TP-Link(neffos) Y5S(TP804A) تاييد- گواهي دائم 1397/03/09 1400/03/09 چین
تلفن همراه TP-Link(neffos) C5S(TP704A) تاييد- گواهي دائم 1397/07/02 1400/07/02 چین
تلفن همراه TP-Link(neffos) C9A(TP706A) تاييد- گواهي دائم 1397/10/10 1400/10/10 چین
تلفن همراه TP-Link(neffos) TP903A تاييد- گواهي دائم 1396/03/20 1399/03/20 چین
تلفن همراه TP-Link(neffos) TP905A تاييد- گواهي دائم 1396/03/20 1399/03/20 چین
تلفن همراه TP-Link(neffos) TP803A تاييد- گواهي دائم 1395/09/28 1398/09/27 چین
تلفن همراه TP-Link(neffos) X1(TP902A) تاييد- گواهي دائم 1395/09/30 1398/09/30 چین
مودم مشترکین TD-LTE seowonIntech SLC-120S42OG تاييد- گواهي دائم 1397/03/13 1400/03/13 کره جنوبی 
اکسس پوینت برون ساختمانی با فناوری TD-LTE seowonIntech SLC-120T42OGA تاييد- گواهي دائم 1397/02/15 1400/02/15 کره جنوبی 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Sepitam S-SF28000-SFP تاييد- گواهي دائم 1397/12/11 1400/12/11 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Sepitam S-PE450-F تاييد- گواهي دائم 1397/12/11 1400/12/11 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Sepitam S-PE890-FDG تاييد- گواهي دائم 1397/12/11 1400/12/11 چین
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال SCANAntenna VHF73 تاييد- گواهي دائم 1396/02/20 1399/02/20 دانمارک 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) WelchAllyn OAEHEARINGSCREENER(39501) تاييد- گواهي دائم 1398/03/11 1401/03/11 امریکا 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) WelchAllyn MPT-II تاييد- گواهي دائم 1398/04/04 1401/04/04 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM RAK RAK-G400 تاييد- گواهي دائم 1396/12/21 1399/12/21 چین
سیستم لینک نوری PARMAN PTS6010 تاييد- گواهي موقت 1397/11/29 1398/05/29 ایران 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت SSANGYONG AK-103 تاييد- گواهي دائم 1395/11/03 1398/11/03 چین
تلفن همراه BLACKBERRY leap(str100-1) تاييد- گواهي دائم 1396/01/26 1399/01/26 مکزیک 
تلفن همراه BLACKBERRY limited(STV100-4) تاييد- گواهي دائم 1396/01/26 1399/01/26 مکزیک 
تلفن همراه BLACKBERRY RHB121LW تاييد- گواهي دائم 1396/01/26 1399/01/26 مکزیک 
تلفن همراه BLACKBERRY passportSQW100-1(RGY181LW) تاييد- گواهي دائم 1396/02/06 1399/02/06 مکزیک 
تلفن همراه BLACKBERRY priv(stv100-3) تاييد- گواهي دائم 1396/10/24 1399/10/24 مکزیک 
تلفن همراه BLACKBERRY PRIV(STV100-1) تاييد- گواهي دائم 1397/04/10 1400/04/10 مکزیک 
تلفن همراه BLACKBERRY Aurora(BBC100-1) تاييد- گواهي دائم 1396/04/31 1399/04/31 اندونزی 
تلفن همراه BLACKBERRY rjd211lw(STH100-2) تاييد- گواهي دائم 1396/01/26 1399/01/26 چین
تلفن همراه BLACKBERRY BBA100-2 تاييد- گواهي دائم 1396/01/26 1399/01/26 چین
تلفن همراه BLACKBERRY PRIV(stv100-2) تاييد- گواهي دائم 1397/03/27 1400/03/27 مکزیک 
تلفن همراه BLACKBERRY Keyone(BBB100-1) تاييد- گواهي دائم 1397/05/14 1400/05/14 چین
تلفن همراه BLACKBERRY Keyone(BBB100-7) تاييد- گواهي دائم 1397/02/29 1400/02/29 چین
تلفن همراه BLACKBERRY MOTION(BBD100-6) تاييد- گواهي دائم 1397/03/27 1400/03/27 چین
تلفن همراه BLACKBERRY motion(bbd100-2) تاييد- گواهي دائم 1397/09/07 1400/09/07 چین
تلفن همراه BLACKBERRY KEYONE(BBB100-2) تاييد- گواهي دائم 1396/12/05 1399/12/05 چین
دستگاه های بیسیم کم توان SEF S1 تاييد- گواهي دائم 1395/12/22 1398/12/22 چین
دستگاه های بیسیم کم توان SEF S2 تاييد- گواهي دائم 1395/12/22 1398/12/22 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) SCANIA 900273 تاييد- گواهي دائم 1397/05/22 1400/05/22 استونی 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت septentrio altusnr3 تاييد- گواهي دائم 1396/12/07 1399/12/07 بلژیک 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت septentrio altusaps-3g تاييد- گواهي دائم 1395/10/29 1398/10/29 بلژیک 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Kasda KW5262B تاييد- گواهي دائم 1397/06/18 1400/06/18 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت RaymandGeoProcessing IRO-G3B تاييد- گواهي دائم 1396/10/16 1399/10/16 ایران 
تجهیزات ذخیره سازی شبکه HPDS SAB100-SE تاييد- گواهي دائم 1397/03/09 1400/03/09 ایران 
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD SMARTPEAK p1000 تاييد- گواهي دائم 1397/02/26 1400/02/26 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD SMARTPEAK p2000L تاييد- گواهي دائم 1397/09/26 1400/09/26 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM GETAC S410 تاييد- گواهي دائم 1396/03/23 1399/03/23 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM GETAC A140 تاييد- گواهي دائم 1396/05/01 1399/05/01 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت AUTOMAXCO MVH-206PEUG تاييد- گواهي دائم 1396/04/25 1399/04/25 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت AUTOMAXCO RUNNA تاييد- گواهي دائم 1395/12/24 1398/12/24 چین
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال LEAXARKIVATORTELECOM HAEX2-18-NECR2B تاييد- گواهي دائم 1397/04/04 1400/04/04 مجارستان 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال LEAXARKIVATORTELECOM HAEX3-23-NECR3A تاييد- گواهي دائم 1397/04/04 1400/04/04 مجارستان 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال LEAXARKIVATORTELECOM HAE3-15-NECR2A تاييد- گواهي دائم 1397/04/04 1400/04/04 مجارستان 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال LEAXARKIVATORTELECOM HAEX3-15-NECR3A تاييد- گواهي دائم 1397/04/04 1400/04/04 مجارستان 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال LEAXARKIVATORTELECOM HAE1-23-NECR2A تاييد- گواهي دائم 1397/07/01 1400/07/01 مجارستان 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال LEAXARKIVATORTELECOM HAE2-23-NECR3A تاييد- گواهي دائم 1397/07/01 1400/07/01 مجارستان 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال LEAXARKIVATORTELECOM HAE3-18-NECR2A تاييد- گواهي دائم 1397/07/01 1400/07/01 مجارستان 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال LEAXARKIVATORTELECOM HAEX1-23-NECR2B تاييد- گواهي دائم 1397/07/01 1400/07/01 ژاپن 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال LEAXARKIVATORTELECOM HAEX1-18-NECR2B تاييد- گواهي دائم 1397/07/01 1400/07/01 مجارستان 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال LEAXARKIVATORTELECOM HAEX1-23-NECR2B تاييد- گواهي دائم 1397/07/01 1400/07/01 مجارستان 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال LEAXARKIVATORTELECOM HAEX2-23-NECR2B تاييد- گواهي دائم 1397/07/01 1400/07/01 مجارستان 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال LEAXARKIVATORTELECOM HAE2-18-NECR1A تاييد- گواهي دائم 1397/04/04 1400/04/04 مجارستان 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال LEAXARKIVATORTELECOM HAE2-23-NECR3A تاييد- گواهي دائم 1397/07/01 1400/07/01 مجارستان 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال LEAXARKIVATORTELECOM HAE2-23-NECR3A تاييد- گواهي دائم 1397/07/01 1400/07/01 مجارستان 
تجهیزات SRD با قابلیت GPS flymax zt-br702 تاييد- گواهي دائم 1396/03/01 1399/03/01 چین
تجهیزات SRD با قابلیت GPS flymax zt-k8051 تاييد- گواهي دائم 1396/03/01 1399/03/01 چین
کنترل از راه دور بالابر ها TeleRadio PN-T19-2 تاييد- گواهي دائم 1395/12/24 1398/12/24 سوئد 
کنترل از راه دور بالابر ها TeleRadio PN-R15-2 تاييد- گواهي دائم 1395/12/24 1398/12/24 سوئد 
مودم مشترکین TD-LTE MTN-Irancell GP-2101PLUS تاييد- گواهي دائم 1397/02/19 1400/02/19 چین
مودم مشترکین TD-LTE MTN-Irancell TD-I40A1 تاييد- گواهي دائم 1397/03/22 1400/03/22 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD MTN-Irancell FD-M40B1 تاييد- گواهي دائم 1398/02/23 1401/02/23 چین
تجهیزات SRD با قابلیت GPS asp ASP-L90 تاييد- گواهي دائم 1397/06/26 1400/06/26 چین
تجهیزات SRD با قابلیت GPS asp asp-6881 تاييد- گواهي دائم 1395/12/16 1398/12/16 چین
تجهیزات SRD با قابلیت GPS MOTREX mtxw100td تاييد- گواهي دائم 1396/11/21 1399/11/21 کره جنوبی 
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD SpectraTechnologies T1000 تاييد- گواهي دائم 1397/04/17 1400/04/17 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD SpectraTechnologies T300 تاييد- گواهي دائم 1397/12/08 1400/12/08 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) SIGFOX SNT1.1-1 تاييد- گواهي دائم 1396/08/03 1399/08/03 فرانسه 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) SIGFOX SBS-T-868 تاييد- گواهي دائم 1396/11/17 1399/11/17 فرانسه 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) SIGFOX SBS-T3-868 تاييد- گواهي دائم 1396/08/08 1399/08/08 فرانسه 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) SIGFOX Sens'it2.1 تاييد- گواهي دائم 1396/02/24 1399/02/24 فرانسه 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) cobham BSF3604 تاييد- گواهي دائم 1396/11/30 1399/11/30 رومانی 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN ALWireless ZENITHR24 تاييد- گواهي دائم 1396/03/08 1399/03/08 جمهوری چک 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال ACANTENNAS CX4-3 تاييد- گواهي دائم 1397/05/01 1400/05/01 دانمارک 
دستگاه پیدا کننده حادثه دیدگان pieps PIEPSDSP02 تاييد- گواهي دائم 1396/05/04 1399/05/04 اتریش 
دستگاه پیدا کننده حادثه دیدگان pieps micro تاييد- گواهي دائم 1396/05/04 1399/05/04 اتریش 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) u-shin INERU تاييد- گواهي دائم 1396/08/29 1399/08/29 ژاپن 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) u-shin H7077 تاييد- گواهي دائم 1395/12/11 1398/12/11 ژاپن 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) u-shin H7080 تاييد- گواهي دائم 1395/12/11 1398/12/11 ژاپن 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) u-shin K7004TX تاييد- گواهي دائم 1395/12/11 1398/12/11 ژاپن 
تلفن همراه Lenovo(Zuk) z2151 تاييد- گواهي دائم 1395/12/11 1398/12/11 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) syscall ST-100 تاييد- گواهي دائم 1396/03/30 1399/03/30 کره جنوبی 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) syscall ST-800 تاييد- گواهي دائم 1396/03/30 1399/03/30 کره جنوبی 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) syscall ST-600 تاييد- گواهي دائم 1396/03/30 1399/03/30 کره جنوبی 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) syscall ST-900 تاييد- گواهي دائم 1396/03/29 1399/03/29 کره جنوبی 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت morningstation MS_T7 تاييد- گواهي دائم 1396/08/02 1399/08/02 کره جنوبی 
تلفن های بی سیم خانگی ALCATEL E100COMBO تاييد- گواهي دائم 1396/04/18 1399/04/18 امارات متحده عربی 
تلفن های بی سیم خانگی ALCATEL XPS2120 تاييد- گواهي دائم 1396/04/18 1399/04/18 امارات متحده عربی 
تلفن همراه ALCATEL IP2115 تاييد- گواهي دائم 1396/06/06 1399/06/06 امارات متحده عربی 
تلفن همراه ALCATEL IP15 تاييد- گواهي دائم 1396/06/06 1399/06/06 امارات متحده عربی 
تلفن های بی سیم خانگی ALCATEL F370DUO تاييد- گواهي دائم 1397/10/10 1400/10/10 چین
تلفن همراه ALCATEL A5(5085I) تاييد- گواهي دائم 1397/04/09 1400/04/09 چین
تلفن همراه ALCATEL pixi4(8050D) تاييد- گواهي دائم 1397/04/11 1400/04/11 چین
تلفن همراه ALCATEL A5(8050E) تاييد- گواهي دائم 1397/04/11 1400/04/11 چین
تلفن همراه ALCATEL pixi4(9003x) تاييد- گواهي دائم 1397/04/05 1400/04/05 چین
تلفن همراه ALCATEL 2008D تاييد- گواهي دائم 1397/06/14 1400/06/14 چین
تلفن همراه ALCATEL Onetouch(2012D) تاييد- گواهي دائم 1397/06/14 1400/06/14 چین
تلفن همراه ALCATEL 2051D تاييد- گواهي دائم 1397/06/14 1400/06/14 چین
تلفن همراه ALCATEL 4034D تاييد- گواهي دائم 1397/06/14 1400/06/14 چین
تلفن همراه ALCATEL PIXI4(5010E) تاييد- گواهي دائم 1397/04/09 1400/04/09 چین
تلفن همراه ALCATEL A3(5046I) تاييد- گواهي دائم 1397/04/09 1400/04/09 چین
تلفن های بی سیم خانگی ALCATEL S250 تاييد- گواهي دائم 1397/04/05 1400/04/05 چین
تلفن های بی سیم خانگی ALCATEL F680VOICE تاييد- گواهي دائم 1397/10/10 1400/10/10 چین
تلفن همراه ALCATEL 1054D تاييد- گواهي دائم 1397/06/14 1400/06/14 چین
تلفن همراه ALCATEL 1066D تاييد- گواهي دائم 1397/04/05 1400/04/05 چین
تلفن همراه ALCATEL 2002D تاييد- گواهي دائم 1397/06/14 1400/06/14 چین
تلفن همراه ALCATEL 2004C تاييد- گواهي دائم 1397/04/11 1400/04/11 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت OTRIX GT03A تاييد- گواهي دائم 1396/09/12 1399/09/12 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت OTRIX GEO2 تاييد- گواهي دائم 1398/01/17 1401/01/17 چین
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS LINKFLEX HD6000 تاييد- گواهي دائم 1396/08/02 1399/08/02 کره جنوبی 
دستگاه های فرستنده و گیرنده سامانه های ناوبری SATEL-TA23 SATELLINE-M3-TR4 تاييد- گواهي دائم 1396/05/31 1399/05/31 فنلاند 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) GUOPIN GP2009N تاييد- گواهي دائم 1396/07/23 1399/07/23 چین
دستگاه های بیسیم کم توان KAVOSH T816 تاييد- گواهي دائم 1397/04/30 1400/04/30 ایران 
دستگاه های بیسیم کم توان KAVOSH T816 تاييد- گواهي دائم 1396/03/23 1399/03/23 ایران 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Barco R9861500D01C تاييد- گواهي دائم 1397/08/05 1400/08/05 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Barco R9861520 تاييد- گواهي دائم 1396/03/13 1399/03/13 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Barco R9861510 تاييد- گواهي دائم 1396/03/13 1399/03/13 چین
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) RAINASA PDS6418 تاييد- گواهي دائم 1396/08/24 1399/08/24 ایران 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) RAINASA MDS6415 تاييد- گواهي دائم 1396/08/24 1399/08/24 ایران 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) RAINASA RDS6412 تاييد- گواهي دائم 1396/08/24 1399/08/24 ایران 
کنترل از راه دور بالابر ها CELA FJM تاييد- گواهي دائم 1396/08/02 1399/08/02 ایتالیا 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) DELPHI BSI-EL7-CEM00 تاييد- گواهي دائم 1396/02/03 1399/02/03 مجارستان 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) DELPHI MIB2STD تاييد- گواهي دائم 1396/06/15 1399/06/15 پرتغال 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) HUF HUFGM2699 تاييد- گواهي دائم 1398/04/10 1401/04/10 مکزیک 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) HUF HUFGM7190 تاييد- گواهي دائم 1398/04/19 1401/04/19 مکزیک 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) HUF HUF8435 تاييد- گواهي دائم 1396/09/28 1399/09/28 پرتغال 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) HUF TSSRE4A تاييد- گواهي دائم 1397/06/24 1400/06/24 آلمان 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) HUF HUF7059 تاييد- گواهي دائم 1396/02/04 1399/02/04 آلمان 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM Emizon StandAloneTCD تاييد- گواهي دائم 1396/03/21 1399/03/21 اتحادیه اروپا
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS GEN2WAVE RP1300SERIEAWVGA تاييد- گواهي دائم 1397/10/02 1400/10/02 کره جنوبی 
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS GEN2WAVE RP1300seriesWVGA تاييد- گواهي دائم 1398/03/11 1401/03/11 کره جنوبی 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM GEN2WAVE RP1300Series تاييد- گواهي دائم 1396/03/30 1399/03/30 کره جنوبی 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) GEMEDICALSYSTEMSSCS 5727669 تاييد- گواهي دائم 1396/02/16 1399/02/16 فرانسه 
سیستم لینک نوری Teralight-1 ParsWDM96 تاييد- گواهي دائم 1398/03/21 1401/03/21 ایران 
سیستم لینک نوری Teralight-1 ParsWDM96 تاييد- گواهي موقت 1397/12/14 1398/06/14 ایران 
سیستم لینک نوری SINA ST-6700 تاييد- گواهي موقت 1397/12/22 1398/06/22 ایران 
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS HNA-CO HS-101 تاييد- گواهي دائم 1396/05/31 1399/05/31 ایران 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) TTE 28590LA102 تاييد- گواهي دائم 1396/02/20 1399/02/20 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM TeloSystems TE580 تاييد- گواهي دائم 1396/08/21 1399/08/21 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم EXSOM ESW-1110F تاييد- گواهي دائم 1397/04/04 1400/04/04 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم EXSOM ESW-1110G تاييد- گواهي دائم 1397/04/04 1400/04/04 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Edge-Core ECW7220-L تاييد- گواهي دائم 1396/04/04 1399/04/04 چین
دستگاه های بیسیم کم توان starcom starcom-s2 تاييد- گواهي دائم 1396/04/20 1399/04/20 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Philio PAN06-1B تاييد- گواهي دائم 1396/03/29 1399/03/29 چین تایپه-تایوان 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM HHB B2338-168O تاييد- گواهي دائم 1396/08/21 1399/08/21 چین
IDU SM(SIAEMICROELETTRONICA) ALCplus2 تاييد- گواهي دائم 1397/10/17 1400/10/17 اتحادیه اروپا
قسمت ODU دستگاه های مایکروویو SM(SIAEMICROELETTRONICA) ASNK7 تاييد- گواهي دائم 1397/10/23 1400/10/23 اتحادیه اروپا
لینک مایکروویو SM(SIAEMICROELETTRONICA) ASN23(22816-23243.5Mhz) تاييد- گواهي دائم 1397/05/17 1400/05/17 ایتالیا 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Robustel R3000-3P تاييد- گواهي دائم 1396/06/01 1399/06/01 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM Robustel M1000-PGPRSB تاييد- گواهي دائم 1396/07/25 1399/07/25 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN TDM TDM-24-900F تاييد- گواهي دائم 1396/05/16 1399/05/16 جمهوری چک 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) SchneiderElectric TrioMR450(TBURMR450-M003DH0) تاييد- گواهي دائم 1396/06/06 1399/06/06 کانادا 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN SchneiderElectric TrioJR240 تاييد- گواهي دائم 1396/06/26 1399/06/26 کانادا 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت MONILOG EnDalsmart تاييد- گواهي دائم 1396/04/21 1399/04/21 آلمان 
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز RFElement RFESH-CC-5-60 تاييد- گواهي دائم 1396/08/17 1399/08/17 اسلوواکی 
تلفن همراه TALKPOD N58A(W3) تاييد- گواهي دائم 1397/11/01 1400/11/01 چین
تجهیزات و لوازم جانبی شبکه ارتباطات سیار TALKPOD N50A(W3) تاييد- گواهي دائم 1397/11/01 1400/11/01 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Logitech S-00167 تاييد- گواهي دائم 1396/06/08 1399/06/08 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) SAVALAN HR7P201 تاييد- گواهي دائم 1396/05/03 1399/05/03 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) victor v655 تاييد- گواهي دائم 1398/02/30 1401/02/30 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم HPE JH330A تاييد- گواهي دائم 1397/12/19 1400/12/19 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM Senter ST907v7.0 تاييد- گواهي دائم 1396/06/05 1399/06/05 چین
تلفن همراه neffos X1Lite(TP904A) تاييد- گواهي دائم 1396/07/17 1399/07/17 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت E-WiGO GM031L تاييد- گواهي دائم 1396/11/24 1399/11/24 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت E-WiGO GP021N تاييد- گواهي دائم 1396/11/24 1399/11/24 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت E-WiGO OB22D تاييد- گواهي دائم 1397/10/30 1400/10/30 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت E-WiGO WG010E تاييد- گواهي دائم 1396/07/01 1399/07/01 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت REACHFAR RF-V28 تاييد- گواهي دائم 1396/09/08 1399/09/08 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Vera VeraEdge-EU تاييد- گواهي دائم 1396/04/17 1399/04/17 چین تایپه-تایوان 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال SpectrumCommunicationsF.Z.E DMRAntenna-0.6m-23G تاييد- گواهي دائم 1396/06/06 1399/06/06 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت microsemi syncservers600 تاييد- گواهي دائم 1396/06/25 1399/06/25 سنگاپور 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) P.R.K DC1602 تاييد- گواهي دائم 1396/06/04 1399/06/04 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD ICEGATEWAY ICEGA تاييد- گواهي دائم 1396/06/11 1399/06/11 آلمان 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN P2MT z100 تاييد- گواهي دائم 1397/10/09 1400/10/09 چین
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS catchwell CW31 تاييد- گواهي دائم 1396/06/19 1399/06/19 کره جنوبی 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) SME Alfoplus24 تاييد- گواهي دائم 1396/08/29 1399/08/29 ایتالیا 
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز waveline WL533N تاييد- گواهي دائم 1397/01/22 1400/01/22 ایران 
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز waveline WL530N تاييد- گواهي دائم 1397/01/22 1400/01/22 ایران 
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز waveline WL529HN تاييد- گواهي دائم 1396/10/25 1399/10/25 ایران 
آنتن مایکروویو در باندهای فرکانسی 2/4 و 5/8 و 24 گیگاهرتز waveline WL532sHN تاييد- گواهي دائم 1396/10/25 1399/10/25 ایران 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM SPIREPAYMENTS spg7 تاييد- گواهي دائم 1396/07/29 1399/07/29 چین
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS iRoad IVT-808WP تاييد- گواهي دائم 1396/10/27 1399/10/27 ایران 
بی سیم (ثابت، خودرویی، دستی و ... ) SazganErtebat SER-430 تاييد- گواهي دائم 1396/11/17 1399/11/17 ایران 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت Helios HeliosADVAmp10353 تاييد- گواهي دائم 1396/12/12 1399/12/12 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت Helios HeliosTTAmp10440 تاييد- گواهي دائم 1396/07/24 1399/07/24 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات بلوتوث و ترمینال های WIFI ACTIA XentryConnect تاييد- گواهي دائم 1396/04/04 1399/04/04 آلمان 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN ACTIA IMEWUBR-508N تاييد- گواهي دائم 1398/02/11 1401/02/11 آلمان 
تجهیزات SRD با قابلیت GPS HuizhouForyou RN5303 تاييد- گواهي دائم 1396/10/11 1399/10/11 چین
تجهیزات SRD با قابلیت GPS HuizhouForyou RN4024 تاييد- گواهي دائم 1396/12/23 1399/12/23 چین
تلفن همراه LAVA iris88 تاييد- گواهي دائم 1397/12/14 1400/12/14 ایران 
تلفن همراه LAVA SparkI8 تاييد- گواهي دائم 1397/12/14 1400/12/14 ایران 
تلفن همراه ALPHAMOB A8 تاييد- گواهي دائم 1397/09/20 1400/09/20 ایران 
تلفن همراه TELEGO T3600 تاييد- گواهي دائم 1396/11/15 1399/11/15 چین
میکرو فون های رادیویی azden 310LT تاييد- گواهي دائم 1396/08/15 1399/08/15 ژاپن 
میکرو فون های رادیویی azden 330LT تاييد- گواهي دائم 1396/08/15 1399/08/15 ژاپن 
میکرو فون های رادیویی azden 330LH تاييد- گواهي دائم 1396/08/15 1399/08/15 ژاپن 
میکرو فون های رادیویی azden pro-XD تاييد- گواهي دائم 1396/08/15 1399/08/15 ژاپن 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) SEAT L72SE2 تاييد- گواهي دائم 1396/07/24 1399/07/24 لهستان 
تجهیزات SRD با قابلیت GPS ShenzhenRoadRoverTechnologyCo.,Ltd HST-TPA7.1G تاييد- گواهي دائم 1396/07/19 1399/07/19 چین
تجهیزات SRD با قابلیت GPS E-LEADELECTRONIC DN9604 تاييد- گواهي دائم 1396/07/22 1399/07/22 چین
دستگاه های بیسیم کم توان Nerxon MT888 تاييد- گواهي دائم 1397/05/03 1400/05/03 چین
تجهیزات SRD با قابلیت GPS Polar V800(Z0) تاييد- گواهي دائم 1397/04/31 1400/04/31 چین
تجهیزات SRD با قابلیت GPS Polar M430(2P) تاييد- گواهي دائم 1397/04/31 1400/04/31 چین
تجهیزات SRD با قابلیت GPS Polar M200(2F) تاييد- گواهي دائم 1397/04/31 1400/04/31 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Polar H10(1W) تاييد- گواهي دائم 1397/04/31 1400/04/31 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Polar A370 تاييد- گواهي دائم 1397/04/31 1400/04/31 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM BRIGHTALLIANCETECHNOLOGYLIMITED BT66 تاييد- گواهي دائم 1396/10/10 1399/10/10 چین
مودم مشترکین TD-LTE ESM ML141 تاييد- گواهي دائم 1398/03/29 1401/03/29 ایران 
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS ESM NB-IoT900 تاييد- گواهي دائم 1397/08/01 1400/08/01 ایران 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM NARTAB NT821 تاييد- گواهي دائم 1398/01/24 1401/01/24 ایران 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM etiger S4-C تاييد- گواهي دائم 1396/12/23 1399/12/23 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) etiger ES-D1A تاييد- گواهي دائم 1397/04/12 1400/04/12 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) etiger ES-D3C تاييد- گواهي دائم 1397/04/12 1400/04/12 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) etiger ES-RC1N تاييد- گواهي دائم 1397/04/12 1400/04/12 چین
مودم مشترکین TD-LTE MC i120 تاييد- گواهي دائم 1397/04/30 1400/04/30 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت LogisCarE SMART تاييد- گواهي دائم 1396/11/28 1399/11/28 اتحادیه اروپا
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) MedtronicMinimed MiniMed640G تاييد- گواهي دائم 1396/10/05 1399/10/05 امریکا 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) MedtronicMinimed MMT-7731 تاييد- گواهي دائم 1396/10/05 1399/10/05 امریکا 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) MedtronicMinimed MMT-7306 تاييد- گواهي دائم 1396/10/05 1399/10/05 چین
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS KING-WEAR KW18 تاييد- گواهي دائم 1396/09/20 1399/09/20 چین
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS KING-WEAR GT88 تاييد- گواهي دائم 1396/09/20 1399/09/20 چین
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS KING-WEAR KW18 تاييد- گواهي دائم 1396/12/02 1399/12/02 چین
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS KING-WEAR GT88 تاييد- گواهي دائم 1396/12/02 1399/12/02 چین
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS KING-WEAR GT08 تاييد- گواهي دائم 1397/02/02 1400/02/02 چین
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال KANTECH ATOU11-825a تاييد- گواهي دائم 1396/11/01 1399/11/01 ایران 
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال KANTECH ATOU8-460a تاييد- گواهي دائم 1396/11/01 1399/11/01 ایران 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) theben OBELISKtop3 تاييد- گواهي دائم 1396/11/21 1399/11/21 آلمان 
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS Newland N910 تاييد- گواهي دائم 1397/08/22 1400/08/22 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD Newland SP630 تاييد- گواهي دائم 1398/04/17 1401/04/17 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Newland SP830(B7G-C872V70000) تاييد- گواهي دائم 1398/04/18 1401/04/18 چین
تجهیزات صوتی بی سیم SHURE BLX4K14/BLX1K14(MX53) تاييد- گواهي دائم 1397/02/11 1400/02/11 چین
تجهیزات صوتی بی سیم SHURE BLX4K14/BLX2K14(PG58) تاييد- گواهي دائم 1397/02/11 1400/02/11 چین
تجهیزات صوتی بی سیم SHURE QLXD2K51(B58) تاييد- گواهي دائم 1397/02/11 1400/02/11 چین
تجهیزات صوتی بی سیم SHURE QLXD4K51 تاييد- گواهي دائم 1397/02/11 1400/02/11 چین
تجهیزات صوتی بی سیم SHURE GLXD4Z2/GLXD2Z2(B58) تاييد- گواهي دائم 1397/02/11 1400/02/11 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت SMARTTECH VT-08 تاييد- گواهي دائم 1397/05/09 1400/05/09 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) SUPREMA BEW2-ODP تاييد- گواهي دائم 1397/07/28 1400/07/28 کره جنوبی 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) SUPREMA BLN2-ODB تاييد- گواهي دائم 1397/07/28 1400/07/28 کره جنوبی 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) SUPREMA FS2-D تاييد- گواهي دائم 1397/07/28 1400/07/28 کره جنوبی 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) SUPREMA XPD2-MDB تاييد- گواهي دائم 1397/07/28 1400/07/28 کره جنوبی 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN INNBOX G64 تاييد- گواهي دائم 1397/02/26 1400/02/26 اسلوونی 
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS INJI K11 تاييد- گواهي دائم 1396/11/03 1399/11/03 چین
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS INJI A1 تاييد- گواهي دائم 1396/11/24 1399/11/24 چین
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS INJI M2 تاييد- گواهي دائم 1396/11/24 1399/11/24 چین
آنتن غیر سکتوری گروه اول با الزام ثبت سریال lahzeh M150 تاييد- گواهي دائم 1396/11/28 1399/11/28 ایران 
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD TELPO TPS900 تاييد- گواهي دائم 1397/01/27 1400/01/27 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD TELPO TPS900 تاييد- گواهي دائم 1398/04/11 1401/04/11 چین
تلفن همراه JIMO R821 تاييد- گواهي دائم 1396/11/09 1399/11/09 چین
تلفن همراه JIMO B1805 تاييد- گواهي دائم 1396/11/09 1399/11/09 چین
تلفن همراه JIMO B2405 تاييد- گواهي دائم 1396/11/09 1399/11/09 چین
تلفن همراه JIMO R621 تاييد- گواهي دائم 1396/11/09 1399/11/09 چین
تلفن همراه JIMO R722 تاييد- گواهي دائم 1396/11/09 1399/11/09 چین
تلفن همراه JIMO E2 تاييد- گواهي دائم 1397/05/08 1400/05/08 چین
تلفن همراه JIMO SL2401 تاييد- گواهي دائم 1397/05/08 1400/05/08 چین
تلفن همراه JIMO SL1801 تاييد- گواهي دائم 1397/05/08 1400/05/08 چین
تلفن همراه JIMO B2406 تاييد- گواهي دائم 1396/11/14 1399/11/14 چین
تلفن همراه JIMO S4302 تاييد- گواهي دائم 1396/11/14 1399/11/14 چین
تلفن همراه JIMO B3310 تاييد- گواهي دائم 1396/12/06 1399/12/06 چین
تلفن همراه JIMO S5006 تاييد- گواهي دائم 1397/02/24 1400/02/24 چین
تلفن همراه JIMO F202 تاييد- گواهي دائم 1397/05/08 1400/05/08 چین
تلفن همراه JIMO R622 تاييد- گواهي دائم 1397/05/08 1400/05/08 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM IPRODA NARTAB(NT703) تاييد- گواهي دائم 1396/11/02 1399/11/02 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM IPRODA NARTAB(NT804) تاييد- گواهي دائم 1396/11/02 1399/11/02 چین
تجهیزات SRD با قابلیت GPS Giant Neostrack تاييد- گواهي دائم 1396/12/07 1399/12/07 چین تایپه-تایوان 
تلفن همراه DoxTechnologies VIVA-V430 تاييد- گواهي دائم 1397/02/23 1400/02/23 چین
تلفن همراه DoxTechnologies V400 تاييد- گواهي دائم 1396/12/12 1399/12/12 چین
تلفن همراه DoxTechnologies B401 تاييد- گواهي دائم 1396/12/12 1399/12/12 چین
تلفن همراه DoxTechnologies B100 تاييد- گواهي دائم 1397/03/29 1400/03/29 چین
تلفن همراه DoxTechnologies B400 تاييد- گواهي دائم 1397/03/29 1400/03/29 چین
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS SMS_BAN pr-2G تاييد- گواهي دائم 1397/12/13 1400/12/13 ایران 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) clarion RD6 تاييد- گواهي دائم 1397/12/01 1400/12/01 مجارستان 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) DESAYSVautomotive NV2758/46 تاييد- گواهي دائم 1396/12/20 1399/12/20 چین
تجهیزات SRD با قابلیت GPS DESAYSVautomotive NV2038/82 تاييد- گواهي دائم 1397/06/27 1400/06/27 چین
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS Sogreace DZ09 تاييد- گواهي دائم 1397/03/05 1400/03/05 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Juhui JH-TX278 تاييد- گواهي دائم 1397/02/16 1400/02/16 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) SEDNA HR7P201 تاييد- گواهي دائم 1397/04/04 1400/04/04 چین
اکسس پوینت برون ساختمانی با فناوری TD-LTE bandluxe E5820A تاييد- گواهي دائم 1397/08/28 1400/08/28 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS SUNMI v1 تاييد- گواهي دائم 1396/12/27 1399/12/27 چین
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS SUNMI W6900(P1) تاييد- گواهي دائم 1397/09/26 1400/09/26 چین
تجهیزات SRD با قابلیت GPS ADAYO DN5060 تاييد- گواهي دائم 1397/04/12 1400/04/12 چین
تجهیزات SRD با قابلیت GPS ADAYO RN4024 تاييد- گواهي دائم 1397/06/31 1400/06/31 چین
تجهیزات SRD با قابلیت GPS Transcend DrivePro520 تاييد- گواهي دائم 1397/01/15 1400/01/15 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت RAMA AP108 تاييد- گواهي دائم 1397/03/09 1400/03/09 ایران 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) VW Kombiinstrument تاييد- گواهي دائم 1396/12/28 1399/12/28 اسلوواکی 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) VW MIBSTD2 تاييد- گواهي دائم 1396/12/20 1399/12/20 آلمان 
تلفن همراه google Pixel2xl(G011C) تاييد- گواهي دائم 1397/03/27 1400/03/27 کره جنوبی 
تلفن همراه google Pixel2(G011A) تاييد- گواهي دائم 1397/03/27 1400/03/27 چین تایپه-تایوان 
مودم مشترکین TD-LTE mobinnet(SEOWONINTECH) SLC-150S42GQ تاييد- گواهي دائم 1397/05/14 1400/05/14 کره جنوبی 
مودم مشترکین TD-LTE mobinnet(SEOWONINTECH) SLC-150S42G تاييد- گواهي دائم 1397/05/14 1400/05/14 کره جنوبی 
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD mobinnet(SEOWONINTECH) SLC-130S42G تاييد- گواهي دائم 1397/02/04 1400/02/04 کره جنوبی 
تلفن همراه honor Honor8A(JAT-L29) تاييد- گواهي دائم 1397/12/01 1400/12/01 چین
تلفن همراه honor Honor8C(BKK-L22) تاييد- گواهي دائم 1397/12/01 1400/12/01 چین
تلفن همراه honor Honor10Lite(HRY-LX1MEB) تاييد- گواهي دائم 1397/12/01 1400/12/01 چین
تلفن همراه honor Honor8X(JSN-L22) تاييد- گواهي دائم 1397/12/01 1400/12/01 چین
تلفن همراه honor Honor8S(KSA-LX9) تاييد- گواهي دائم 1398/02/22 1401/02/22 چین
تلفن همراه honor Honor8C(BKK-LX2) تاييد- گواهي دائم 1398/02/22 1401/02/22 چین
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS BLACKLINEsafety 102140 تاييد- گواهي دائم 1397/05/30 1400/05/30 کانادا 
تجهیزات SRD با قابلیت GPS AMAZFIT A1608 تاييد- گواهي دائم 1397/02/26 1400/02/26 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات SRD با قابلیت GPS DAIICHI KR-7053 تاييد- گواهي دائم 1397/08/28 1400/08/28 چین
تلفن های بی سیم خانگی PhilipsAvent SCD560/00 تاييد- گواهي دائم 1397/02/18 1400/02/18 چین
تلفن های بی سیم خانگی PhilipsAvent scd506/01 تاييد- گواهي دائم 1397/02/18 1400/02/18 چین
تلفن همراه DOOGEE S30 تاييد- گواهي دائم 1397/03/19 1400/03/19 چین
تلفن همراه DOOGEE S60 تاييد- گواهي دائم 1397/03/19 1400/03/19 چین
تلفن همراه DOOGEE S60Lite تاييد- گواهي دائم 1397/03/19 1400/03/19 چین
تلفن همراه DOOGEE S55Lite تاييد- گواهي دائم 1397/11/27 1400/11/27 چین
تلفن همراه DOOGEE S70 تاييد- گواهي دائم 1397/11/27 1400/11/27 چین
تلفن همراه DOOGEE S70Lite تاييد- گواهي دائم 1397/11/27 1400/11/27 چین
تلفن همراه DOOGEE S80 تاييد- گواهي دائم 1397/11/27 1400/11/27 چین
تلفن همراه DOOGEE S90 تاييد- گواهي دائم 1398/02/31 1401/02/31 چین
تلفن همراه DOOGEE S40 تاييد- گواهي دائم 1398/02/31 1401/02/31 چین
تلفن همراه DOOGEE S55 تاييد- گواهي دائم 1397/11/27 1400/11/27 چین
تلفن همراه DOOGEE S50 تاييد- گواهي دائم 1397/04/17 1400/04/17 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Daikin BRC1H51S تاييد- گواهي دائم 1397/02/10 1400/02/10 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) DENSOTENLimited FT0087A تاييد- گواهي دائم 1397/02/16 1400/02/16 تایلند 
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Mercusys MW305R تاييد- گواهي دائم 1397/07/02 1400/07/02 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN Mercusys MW325R تاييد- گواهي دائم 1398/01/28 1401/01/28 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) cavotec MC-3300 تاييد- گواهي دائم 1397/05/09 1400/05/09 آلمان 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Visteon BDC-03 تاييد- گواهي دائم 1397/03/09 1400/03/09 اسلوواکی 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Visteon N18W/ODAB تاييد- گواهي دائم 1397/10/01 1400/10/01 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) ASSAABLOY 559683084 تاييد- گواهي دائم 1397/04/02 1400/04/02 سوئد 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) EMSGmbH EasyMotionSkin تاييد- گواهي دائم 1397/03/21 1400/03/21 آلمان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Lantech IPES-3408GSFP-48V-M-E(8350-553) تاييد- گواهي دائم 1397/10/08 1400/10/08 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Lantech IPES-2204F-48V-E(8350-131) تاييد- گواهي دائم 1397/10/08 1400/10/08 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Lantech IPGS-3208GSFP-M-48V-E(8350-9914) تاييد- گواهي دائم 1397/10/02 1400/10/02 چین تایپه-تایوان 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) ORVIBO vs10zw تاييد- گواهي دائم 1397/04/24 1400/04/24 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) ACCU-CHEK 958 تاييد- گواهي دائم 1397/04/12 1400/04/12 آلمان 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) ACCU-CHEK ACCU-CHEKInstant تاييد- گواهي دائم 1397/06/19 1400/06/19 آلمان 
تلفن همراه Huawei(Honor) honor7x(BND-L21) تاييد- گواهي دائم 1396/09/08 1399/09/08 چین
تلفن همراه Huawei(Honor) Honor9lite(LLD-L21) تاييد- گواهي دائم 1396/11/08 1399/11/08 چین
تلفن همراه Huawei(Honor) honor7c(LND-L29) تاييد- گواهي دائم 1397/01/29 1400/01/29 چین
تلفن همراه Huawei(Honor) honor7A(AUM-L29) تاييد- گواهي دائم 1397/01/29 1400/01/29 چین
تلفن همراه Huawei(Honor) honor7S(DUA-L22) تاييد- گواهي دائم 1397/03/01 1400/03/01 چین
تلفن همراه Huawei(Honor) Honor10(COL-L29) تاييد- گواهي دائم 1397/06/11 1400/06/11 چین
تلفن همراه Huawei(Honor) Honor8X(JSN-L21) تاييد- گواهي دائم 1397/07/11 1400/07/11 چین
تلفن همراه Huawei(Honor) honor9(STF-L09) تاييد- گواهي دائم 1396/07/15 1399/07/15 چین
تلفن همراه Huawei(Honor) DLI-L42(honor5cpro) تاييد- گواهي دائم 1396/07/16 1399/07/16 چین
تلفن همراه Huawei(Honor) PRA-LA1(Honor8Lite) تاييد- گواهي دائم 1395/12/11 1398/12/11 چین
تلفن همراه Huawei(Honor) FRD-L09(HONOR8) تاييد- گواهي دائم 1395/09/30 1398/09/30 چین
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS centerm K9 تاييد- گواهي دائم 1397/05/17 1400/05/17 چین
مودم مشترکین TD-LTE yeacomm P11 تاييد- گواهي دائم 1397/04/19 1400/04/19 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) MITSUBISHIELECTRIC SKE13E-03 تاييد- گواهي دائم 1398/02/03 1401/02/03 تایلند 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) MITSUBISHIELECTRIC SKE11E-01 تاييد- گواهي دائم 1397/05/01 1400/05/01 ژاپن 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) MITSUBISHIELECTRIC SKE114-01 تاييد- گواهي دائم 1397/05/01 1400/05/01 ژاپن 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) MITSUBISHIELECTRIC SKE116-01 تاييد- گواهي دائم 1397/05/01 1400/05/01 ژاپن 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) AVLDiTEST XC_2VCI تاييد- گواهي دائم 1397/10/12 1400/10/12 اتریش 
NGN/IMS Carin Carin-IP1 تاييد- گواهي دائم 1398/01/31 1401/01/31 ایران 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM inventia MT-151LEDV2 تاييد- گواهي دائم 1397/11/16 1400/11/16 لهستان 
تجهیزات SRD با قابلیت GPS WESTA GPA-001 تاييد- گواهي دائم 1397/11/24 1400/11/24 ایران 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM vonRollhydro ORTOMAT-MT(MIKC-BT-3G) تاييد- گواهي دائم 1397/11/09 1400/11/09 سوئیس 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت simcartel ST-F12 تاييد- گواهي دائم 1397/11/16 1400/11/16 ایران 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت simcartel ST-G12 تاييد- گواهي دائم 1397/07/07 1400/07/07 ایران 
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت flymaster navSD تاييد- گواهي دائم 1397/10/05 1400/10/05 پرتغال 
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS MIDSUN GT08 تاييد- گواهي دائم 1397/07/21 1400/07/21 چین
تجهیزات با قابلیت سیم کارت و SRD و GPS MIDSUN A1 تاييد- گواهي دائم 1397/07/21 1400/07/21 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Lanner NCS2-IXM405A تاييد- گواهي موقت 1398/02/17 1398/08/17 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Lanner FW-8759A تاييد- گواهي دائم 1398/02/17 1401/02/17 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Lanner NCA-5210A تاييد- گواهي دائم 1398/02/17 1401/02/17 چین تایپه-تایوان 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM Lanner LEC-7338-J11A تاييد- گواهي دائم 1398/02/17 1401/02/17 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Lanner LEC-6032F تاييد- گواهي دائم 1398/02/17 1401/02/17 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Lanner FW-7573B تاييد- گواهي دائم 1398/02/17 1401/02/17 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Lanner NCA-4210B تاييد- گواهي دائم 1398/02/17 1401/02/17 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Lanner NCA-2510A تاييد- گواهي دائم 1398/02/17 1401/02/17 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم Lanner NCS2-ITM203A تاييد- گواهي دائم 1398/02/17 1401/02/17 چین تایپه-تایوان 
سوییچ، روتر و مودم های با سیم HRUI HR901-AF-42N تاييد- گواهي دائم 1397/12/28 1400/12/28 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم HRUI HR901-AF-82N تاييد- گواهي دائم 1397/12/28 1400/12/28 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم HRUI HR901-AF-82GN تاييد- گواهي دائم 1397/12/28 1400/12/28 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم HRUI HR901-AF-1621GS تاييد- گواهي دائم 1397/12/28 1400/12/28 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم HRUI HR901-AF-2422S تاييد- گواهي دائم 1397/12/28 1400/12/28 چین
سوییچ، روتر و مودم های با سیم HRUI HR901-AFG-242S تاييد- گواهي دائم 1397/12/28 1400/12/28 چین
تلفن همراه NOVINSUN N182 تاييد- گواهي دائم 1397/10/17 1400/10/17 چین
تلفن همراه NOVINSUN N2411 تاييد- گواهي دائم 1397/10/17 1400/10/17 چین
تلفن همراه NOVINSUN N1803 تاييد- گواهي دائم 1397/10/17 1400/10/17 چین
تلفن همراه NOVINSUN N243 تاييد- گواهي دائم 1397/10/17 1400/10/17 چین
تلفن همراه NOVINSUN n2402 تاييد- گواهي دائم 1397/10/17 1400/10/17 چین
تلفن همراه NOVINSUN x7 تاييد- گواهي دائم 1397/10/17 1400/10/17 چین
تلفن همراه NOVINSUN voicex6 تاييد- گواهي دائم 1397/10/17 1400/10/17 چین
تلفن همراه NOVINSUN N8 تاييد- گواهي دائم 1397/11/29 1400/11/29 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) ENERGY HR7P203 تاييد- گواهي دائم 1397/10/02 1400/10/02 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت MRE M100 تاييد- گواهي دائم 1397/08/30 1400/08/30 چین
مودم های بیسیم، HIPERLAN ها و RLAN ، ها LAN PGP PM-1809 تاييد- گواهي دائم 1397/11/27 1400/11/27 ایران 
سیستم لینک نوری PHP CWDM-18CH تاييد- گواهي دائم 1398/03/25 1401/03/25 ایران 
سیستم لینک نوری PHP PHP-DWDM-40CH تاييد- گواهي دائم 1398/03/22 1401/03/22 ایران 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Nedap(GEA) LACTIVATORREALTIME تاييد- گواهي دائم 1397/09/26 1400/09/26 هلند 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Nedap(GEA) NECKTAGACTRT تاييد- گواهي دائم 1397/09/26 1400/09/26 هلند 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Nedap(GEA) NECKTAGRUMINATIONACT تاييد- گواهي دائم 1397/09/26 1400/09/26 هلند 
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) Pacific PMV-E100 تاييد- گواهي دائم 1397/10/17 1400/10/17 ژاپن 
سیستم لینک نوری Persian PED-MI-480-4GETH-ADM تاييد- گواهي موقت 1398/01/24 1398/07/24 ایران 
سیستم لینک نوری Persian PED-MI-480-4ETH-GC تاييد- گواهي موقت 1397/12/11 1398/06/11 ایران 
تلفن همراه ENET E10 تاييد- گواهي دائم 1397/12/14 1400/12/14 چین
تلفن همراه ENET 3520 تاييد- گواهي دائم 1397/12/14 1400/12/14 چین
تلفن همراه ENET K9 تاييد- گواهي دائم 1397/12/22 1400/12/22 چین
تلفن همراه ENET 3312 تاييد- گواهي دائم 1397/12/14 1400/12/14 چین
دستگاه بی سیم قسمت دسترسی شبکه رادیو ترانک عمومی telosystems(hiweb) TE390 تاييد- گواهي دائم 1397/12/06 1400/12/06 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM TFC ly-sm300 تاييد- گواهي موقت 1397/11/27 1398/05/27 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) DSPREAD QPOSMini تاييد- گواهي دائم 1398/02/07 1401/02/07 چین
تجهیزات با برد کوتاه (SRD) beyer bs-3000 تاييد- گواهي دائم 1398/02/09 1401/02/09 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM justtide M3000 تاييد- گواهي دائم 1397/12/12 1400/12/12 چین
تجهیزات GPS و تعیین موقعیت Dolphin Do-107 تاييد- گواهي دائم 1398/01/21 1401/01/21 ایران 
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM szztelectronics ks8210(takepay) تاييد- گواهي دائم 1397/12/27 1400/12/27 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD landi APOSA8 تاييد- گواهي دائم 1398/02/16 1401/02/16 چین
تجهیزات با قابلیت GSM و SRD landi E850-04B1(YG01000244) تاييد- گواهي دائم 1398/04/22 1401/04/22 چین
تجهیزات و لوازم جانبی شبکه ارتباطات سیار Bivocom TD210-LF تاييد- گواهي دائم 1398/02/04 1401/02/04 چین
تلفن همراه Energizer H500S تاييد- گواهي دائم 1398/03/13 1401/03/13 چین
تلفن همراه Energizer ENERGYE500S تاييد- گواهي دائم 1398/03/13 1401/03/13 چین
تلفن همراه Energizer POWERMAXP490S تاييد- گواهي دائم 1398/03/13 1401/03/13 چین
تلفن همراه Energizer ENERGYE11 تاييد- گواهي دائم 1398/03/13 1401/03/13 چین
تبلت های سیم‌کارت خور و تجهیزات GSM LannerElectronicsInc. LEC-7230M-J11A تاييد- گواهي دائم 1398/02/17 1401/02/17 چین تایپه-تایوان 
مبدل فیبر نوری PartovErtebatSaba Corn-STM1 تاييد- گواهي دائم 1398/04/05 1401/04/05 ایران