آخرین اخبار

تقویم آموزشی دوره میکروتیک

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
MTCTCEمهندس سلیمانی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه24 الی 25 بهمننوران6400000
MTCREمهندس غلامی28 الی 17پنجشنبه و جمعه11 الی 12 اردیبهشتنوران6400000
MTCINEمهندس سلیمانی38 الی 17چهارشنبه الی جمعه21 الی 23 خردادنوران11150000
MTCNA (فشرده)مهندس غلامی58 الی 17چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه23 بهمن الی 2 اسفندنوران6400000
MTCWEمهندس غلامی28 الی 17پنجشنبه الی جمعه4 الی 5 اردیبهشتنوران6400000
MTCUMEمهندس سلیمانی28 الی 17پنجشنبه و جمعه25 الی 26 اردیبهشتنوران6400000
MTCIPV6مهندس سلیمانی28 الی 17پنجشنبه و جمعه15 الی 16 اسفندنوران6400000
MTCNA (عادی)مهندس غلامی1017 الی 21یکشنبه و سه شنبه24 فروردین الی 23 اردیبهشتنوران5800000

تقویم آموزشی دوره Gpon

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
GPONمهندس سلیمانی28 الی 17پنجشنبه و جمعه15 الی 16 اسفندنوران8600000

تقویم آموزشی دوره سیسکو

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
CCNAمهندس سلیمانی68 الی 17چهارشنبه الی جمعه30 بهمن الی 9 اسفندنوران7500000
CCNA Data Centerمهندس سلیمانی58 الی 17چهارشنبه الی جمعه 14 الی 23 اسفندنوران14000000

تقویم آموزشی دوره Network+

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
+Networkخانم دکتر قیصری917 الی 21زوج5 الی 26 بهمننوران4000000

تقویم آموزشی دوره Microwave

عنوان دوره مدرستعداد جلسات ساعت کلاسروز تاریخ برگزاریمحل برگزاری هزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
مقدماتی مایکروویومهندس مجرد58 الی 17چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه18 الی 27 دینوران13.800.000
پیشرفته مایکروویومهندس مجرد28 الی 17پنجشنبه و جمعه17 الی 18 بهمننوران12.000.000

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال