آخرین اخبار

بهروز سلیمانی    

آقای بهروز سلیمانی مدرس امنیت و شبکه

 مدارک تخصصی بین المللی

مدارك آموزشي داخلی

 • مميزي داخلي ISO 9000 از شركت طراحی مهندسي و تأمين قطعات كاوه خودرو

 • بهره ‏وری كاركنان از شركت طراحی مهندسی و تأمين قطعات كاوه خودرو

 • مديريت جامع بهره ‏وری  (اثر بخشی) از شركت طراحی مهندسي و تأمين قطعات كاوه خودرو

 • مديريت تغيير از شركت طراحی مهندسی و تأمين قطعات كاوه خودرو

 • تجزيه و تحليل عوامل امكان خطا و آثار آن (FMEA (Failure Mode and Effect Analysis از شركت SGS

 • آشنايی با مفاهيم و الزامات ISO/TS 16949 از فراكيفيت تهران

 • مستندسازی سيستم كيفيت (QSD (ISO/TS 16949 Quality System Documentation از فراكيفيت تهران

 • كنترل فرآيند آماری (SPC (Statistic Process Control از فراكيفيت تهران

 • گسترش عملكرد كيفی (QFD (Quality Function Deployment از فراكيفيت تهران

 • كاهش هزينه‏هاي كيفی (COQ (Cost Of Quality از فراكيفيت تهران

 

سوابق تدریس

مدرس دوره های حرفه ای شبکه در نوران ارتباطات پایدار، سیستم یار، شرکت مخابرات ایران، ارتباطات سیار، شرکت ارتباطات زیر ساخت مخابرات، تحقیق و توسعه آسیا، شرکت رمیس، داده پردازی فن آوا، پژوهشکده امنیت سپاه پاسداران،  انستیتو ایزایران، مجتمع فنی تهران، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، عملیات غیر صنعتی پتروشیمی ماهشهر، سازمان میراث فرهنگی، سازمان انرژی های نو ایران، دیباگران کرج، موسسه فرهنگ گستر کرمان، تامین اجتماعی کرمان، پانیذ رایانه اهواز، موسسه نوآوران بوشهر و ...

برگزاری سمینار

سمینارهای تخصصی و Workshop با عناوین:

 Network Design ،Data Center ،Metro Ethernet Storage ،ISMS ،Hack ،VOIP ،Security ،Mikrotik ،Virtualization ،OSPF ،BGP ،MPLS و  Security در مراکز مختلف نظامی، مخابراتی، دانشگاهی، سازمان فنی و حرفه ای و . . . در سطح کشور

 

سوابق اجرایی

 • مشاور پژوهشی و امنیت شرکت نوران  ارتباطات پایدار

 • مدیریت دپارتمان شبکه و امنیت مجتمع فنی تهران - نمایندگی استان البرز

 • مشاور و مجری شبکه و امتیت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 • مشاور و مجری شبکه شرکت سایپا پرس 

 • معاونت فنی شرکت داده پردازی فناوا

 • مشاور و مجری شبکه و امنیت میراث فرهنگی کشور (میراث آریا)

 • مشاور و مدرس امنیتی IT سپاه پاسداران (پژوهشکده نصر)

 • مشاور و مجری شبکه سازمان انرژی های نو ایران (سانا)

 • مشاور سیستمی شرکت گسترش خدمات پارس خودرو

 • طراح و کارشناس پروژه های شرکت Newnet

 • طراح و کارشناس پروژه های شرکت آبان فرآین

 • سرپرستی فناوری اطلاعات شرکت کاوه خودرو سایپا

 • طراحی، اجرا و پشتیبانی شبکه شرکت ایرن کاوه سایپا  

 • طراحی، اجرا و پشتیبانی شبکه سازمان هواپیمایی کشوری

 • طراحی و اجرای شبکه Switching شرکت بین المللی Kayson

 • طراحی و اجرای شبکه پتروشیمی ماهشهر (عملیات غیر صنعتی)  

 • تهیه دستورالعمل امنیتی سازمان هواپیمایی کشوری

 

ترجمه و تالیف

 • مالتی مدیای آموزشی (Mikrotik (OSPF ,BGP ,MPLS ,MPLS VPN ,MPLS VPLS ,BGP VPLS

 • مالتی مدیای آموزشی CCNA

 • مالتی مدیای آموزشی OSPF

 • مالتی مدیای آموزشی EIGRP

 • مالتی مدیای آموزشی Cisco Security

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال