آخرین اخبار

تقویم آموزشی دوره Microwave

عنوان دوره  مدرس تعداد جلسات  ساعت کلاس روز  تاریخ برگزاری محل برگزاری  هزینه (ریال) سرفصل ثبت نام وضعیت
مقدماتی مایکروویو مهندس مجرد 5 8 الی 17 چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه 18 الی 27 دی نوران 13.800.000
پیشرفته مایکروویو مهندس مجرد 2 8 الی 17 پنجشنبه و جمعه 17 الی 18 بهمن نوران 12.000.000

تقویم آموزشی دوره میکروتیک

عنوان دوره  مدرس تعداد جلسات  ساعت کلاس روز  تاریخ برگزاری محل برگزاری  هزینه (ریال) سرفصل ثبت نام وضعیت
MTCRE مهندس غلامی 4 17 الی 21 یکشنبه و سه شنبه 26 آذر الی 8 دی نوران 6400000
MTCTCE مهندس سلیمانی 2 8 الی 17 پنجشنبه الی جمعه 24 الی 25 بهمن نوران 6400000
MTCRE مهندس غلامی 4 17 الی 21 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 26 آذر نوران 6400000
MTCINE مهندس سلیمانی 3 8 الی 17 چهارشنبه الی جمعه 3 الی 4 بهمن نوران 11150000
MTCNA (فشرده) مهندس غلامی 5 8 الی 17 چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 23 بهمن الی 2 اسفند نوران 6400000
MTCWE مهندس غلامی 2 8 الی 17 پنجشنبه الی جمعه 21 الی 22 آذر نوران 6400000
MTCUME مهندس سلیمانی 2 8 الی 17 پنجشنبه و جمعه 17 الی 18 بهمن نوران 6400000
MTCIPV6 مهندس سلیمانی 2 8 الی 17 پنجشنبه و جمعه 15 الی 16 اسفند نوران 6400000
MTCNA (عادی) مهندس غلامی 10 17 الی 21 یکشنبه و سه شنبه 1 دی الی 1 بهمن نوران 5800000

تقویم آموزشی دوره Gpon

عنوان دوره  مدرس تعداد جلسات  ساعت کلاس روز  تاریخ برگزاری محل برگزاری  هزینه (ریال) سرفصل ثبت نام وضعیت
GPON مهندس سلیمانی 2 8 الی 17 پنجشنبه و جمعه 28 الی 29 آذر نوران 8600000

تقویم آموزشی دوره سیسکو

عنوان دوره  مدرس تعداد جلسات  ساعت کلاس روز  تاریخ برگزاری محل برگزاری  هزینه (ریال) سرفصل ثبت نام وضعیت
CCNA مهندس سلیمانی 6 8 الی 17 چهارشنبه الی جمعه 30 بهمن الی 9 اسفند نوران 7500000
CCNA Data Center مهندس سلیمانی 5 8 الی 17 چهارشنبه الی جمعه 14 الی 23 اسفند نوران 14000000

تقویم آموزشی دوره ویپ

عنوان دوره  مدرس تعداد جلسات  ساعت کلاس روز  تاریخ برگزاری محل برگزاری  هزینه (ریال) سرفصل ثبت نام وضعیت
مهندسی ویپ الستیکس- ایزابل خانم مهندس وحید 4 8 الی 17 چهارشنبه و پنجشنبه 20 الی 28 آذر نوران 9800000
استریسک مقدماتی خانم مهندس وحید 2 8 الی 17 چهارشنبه و پنجشنبه 4 الی 5 دی نوران 8000000

تقویم آموزشی دوره Network+

عنوان دوره  مدرس تعداد جلسات  ساعت کلاس روز  تاریخ برگزاری محل برگزاری  هزینه (ریال) سرفصل ثبت نام وضعیت
+Network خانم دکتر قیصری 9 17 الی 21 زوج 5 الی 26 بهمن نوران 4000000