آخرین اخبار

معصومه وحیدمدارک تخصصی :

CCNA voice collaboration
LPIC1
LPIC2
MTCNA) MikroTik Certified Network Associate)
MTCRE) MikroTik Certified Routing Engineer)
MTCTCE) MikroTik Certified Traffic Control Engineer)
MTCUME) MikroTik Certified User Management Engineer)برخی از توانمندی و تخصص ها
مدرس، مشاور و مجری:

Linux
General skills
Linux Major Distributions – Debian & RedHat based distribution
Installation, LVM ,partitioning,formatting,filesystem,boat loader,back up and
restore,package management,kernel modules,account manaagement, log
files,schedule jobs,Shells, scripting, programming, compiling,networking
fundamentals,process management,permissioning and access list(ACL),Security & …
High availability,Syslog configuration, FreeNAS,

Network Services
MySQL,SQUID,VPN SERVER(pptp-l2tp-openvpn),Linux
firewall(Iptables),SAMBA,SSH(ssh tunneling &…), Pptp server & client, open vpn,SNMP

Web Service
Apache,Nginx,Postfix,Dovecot,RoundCube


VOIP
ASTERISK
ELASTIX
TLS / SRTP (voip security)
Voip Hardwares:
NEWROCK Certified
ATA-GATEWAY(Newrock-Quintum Tenor-Granstream-Atcom,…)
ANALOG & DIGITAL CARDS(Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom,…)
WIRELESS KIRK(Polycom-Yealink-Rtx-Snom,..)
HARDWARE PBX(Newrock,..)
ALL IPPHONES BRANDS & …
Cisco Voice collaboration (CCNA & CCNP(CME,CUCM,CISCO WEBEX,..)

Mikrotik

MONITORING
Zabbix
PHP


مدرس دوره های:

Linux
Asterisk
Elastix
Asterisk AGI Programming(phpagi)
Elastix A2billing
NewRock Gateway & IPPBX Training Course

گزیده ای از پروژه های انجام شده :
• 6 سال سابقه در پیاده سازی انواع سیستم ها و راه کارهای تلفنی مبتنی بر ip و استریسک
• مجری پروژه راه اندازی سیستم تلفنی شرکتها و کارخانه مدیران خودرو
(Elastix, Dialplaning, Newrock Voip Gateway, Microsoft Lync)
• مجری پروژه راه اندازی سامانه انتقادات و پیشنهادات (۲۴۲۴) سازمان منطقه آزاد کیش
(Asterisk, AGI Programing, MS SQL, Microsoft Sharepoint, Openvox & Sangoma Voip Card)


• مجری پروژه راه اندازی سیستم تلفنی و سرور فکس سازمان مدیریت دولتی
(Elastix, Sangoma Voip Card, FAX Server(AvantFAX), Elastix Clustering & Hight Avalibility)

• مجری پروژه راه اندازی سیستم پیجینگ روزنامه ی همشهری
(Elastix, Call Paging)

• مجری پروژه راه اندازی سامانه هوشمند تدبیرگران بانک ملت
(Elastix, AMI Programing, Advanced Dialplaing, Panasonic (PRI Trunk), Digium E1 Voip Card)

• مجری و پشتیبان پروژه راه اندازی سیستم تلفنی و سیستم بیسیم گروه کارخانجات دژپاد
(Asterisk, Extensions Grouping, Newrock Voip Gateway, yeastar Voip Gateway, sangoma Voip Card, Dect)

• مجری پروژه راه اندازی سیستم تلفنی موسسه مالی اعتباری سخاوت
(Elastix, OpenVox & Synway Voip Card)

• مجری و پشتیبان پروژه راه اندازی مرکز تلفنی و برقراری ارتباطات با شعب گروه شرکتهای موس و کیبرد ویرا
(Elastix, Panasonic, Newrock Voip Gateway, Sangoma Voip Card)

• مجری پروژه راه اندازی مرکز تلفنی بیمارستان چشم پزشکی بینا
(ٍElastix, AGI Programing, Panasonic (SIP Trunk), Newrock Voip Gateway)

• مجری پروژه راه اندازی مرکز تلفنی گروه شرکتهای گلبرگ اصفهان
(Asterisk, Advanced Dialplaning, Panasonic, Newrock Voip Gateway)

• مجری پروژه راه اندازی مرکز تلفنی گروه شرکت های عطرینه ی سازیبا
(Elastix, Microsoft Lync (Integration), Atcom Voip Card)

• مجری پروژه راه اندازی مرکز تلفنی موسسه آموزشی معماری معاصر
(Elastix, Newrock Voip Gateway)

• مجری و پشتیبان پروژه راه اندازی مرکز تلفنی گروه شرکتهای بازرگانی spu
(Elastix, Sangoma Voip Card, Asterisk DialPlaning)
• مجری پروژه راه اندازی مرکز تلفنی شرکتهای حقوقی گروه بیات
(Newrock PBX, Newrock Gateway, Recording Server, Elastix)

• مجری پروژه راه اندازی مرکز تلفنی گالری مبل پارسا
(ٍElastix, Microsoft Lync (Integration))

• مجری پروژه راه اندازی مرکز تلفنی و ارتباطات شعبات کارگزاری بورس اوراق بهادار (کارگزاری آگاه)
(Asterisk, Advanced Programing, Panasonic (PRI Trunk), Linux Clustering & Hight Avalibility, QOS, Cisco Voip Gateway, Zabbix Monitoring)

• مجری پروژه راه اندازی مرکز تلفنی و ارتباطات شعبات کارگزاری بورس اوراق بهادار (کارگزاری رایان بورس)
(Elastix, Dialplaning, FAX Server (AvantFAX))