آخرین اخبار

سیستم مدیریت شبکه های وایرلس Nitrowave WNMS

نرم افزار Nitrowave (وایرلس کنترلر) یک راه حل کامل برای مدیریت شبکه های مبتنی بر تجهیزات وایرلس می باشد.

تجهیزات بی سیم ، مدیریت و مانیتورینگ و اعلام رویداده ها در شرایط های خاص و ارائه راهکار های هوشمند برای برطرف کردن نقایص موجود و کمک به مدیران شبکه برای ارائه هر چه بهتر سرویس های وایرلس به امکاناتی نیاز دارد که ما در این نرم افزار Nitrowave WNMS ارائه کرده ایم.

تطبیق با استانداردهای جدید در تجهیزات وایرلس استفاده از ابزار های نوین در جهت هوشمند سازی این سیستم از اهداف اصلی گروه توسعه این محصول بوده است.

پیش بینی از وضعیت آینده لینک های وایرلس با استفاده از المان های ارزیابی گذشته و شرایط جوی آینده کمک به کارشناسان سطح پایین تر جهت رفع مشکل های بوجود آمده در لینک های وایرلس

 

دانلود فایل

PDF

نرم افزار nitrowavePDF

PPTX

نرم افزار nitrowavePPTX