This is some blog description about this site

آشنایی با پروتکل OPENFLOW

آشنایی با پروتکل OPENFLOW

OpenFlow پیکربندی سوئیچ‌ها و مسیریاب‌های شبکه را از راه دور امکان‌پذیر می‌کند. سوئیچ‌های رایج از دو بخش کنترل و انتقال به وجود آمده‌اند. بخش کنترل با به‌کارگیری پروتکل‌های مسیریابی، درگاه خروجی را به ازای آدرس مقصد برای بسته‌های ورودی تعیین و در جدول مسیریابی ثبت می‌کند. بخش انتقال، انتقال بسته‌ها از درگاه ورودی به درگاه خروجی بر اساس اطلاعات به وجود آمده توسط بخش کنترل در جدول مسیریابی را انجام می‌دهد.

ادامه خواندن
1719 بازدید
0 Comments